Acampus

Fra Efaktor Wiki

Acampus

KAS-integrasjon

KAS-integrasjonen lar deg koble et kurs i Moodle Workplace mot en KAS ID. Dette gjør at brukere kan importeres direkte fra KAS og samtidig plasseres direkte i relevant kurs/program.

Konfigurering

For å konfigerer KAS-integrasjonen må du gå til Portalen > Moduler > Lokale moduler > KAS synkronisering. Der må du fylle ut feltene for KAS-token og API-link.

Forberedelser

Før du kobler et kurs mot KAS og importerer brukere må kurset opprettes og plasseres i en kurskategori som er koblet mot en organisasjon.

Koble et kurs mot KAS

  1. Gå til Portalen > KAS Synkronisering > Koble kurs
  2. Finn det aktuelle kurset
  3. Skriv inn KAS ID i feltet der det står "Fyll inn KAS ID"
  4. Klikk på "Koble"-knappen
  5. Klikk på "Synkroniser"-knappen for å importere brukere fra KAS
  6. Klikk på knappen "Feil med koblinger" for å sjekke eventuelle feil ved synkroniseringen
KAS ID.jpg

Koblede kurs

Du kan se tidligere tilkoblede kurs om du klikker på knappen "Koblede kurs". Der kan du også synkronisere på nytt slik at nylig registrerte brukere i KAS blir synkronisert og meldt inn i kurset. Sjekk alltid "Feil med koblinger" for å se om det er problemer med synkroniseringen for enkelte brukere.

KAS koblede.jpg

Feil med koblinger

Dette skjermbilder viser alle feilene som har oppstått ved kobling eller synkronisering. Ofte vil feilene være av typen feilregistrering av navn. Da må navnet endres i Moodle og synkroniseringen gjøres på nytt.

KAS feil.jpg

KAS-logg

Dette skjermbildet viser en logg med alle utførte koblinger/synkroniseringer. De nyeste vises først.

KAS logg.jpg