Administrasjon - oversikt

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

All administrasjon i Moodle er samlet i en ”Administrasjon”-blokk. Denne er svært omfattende, men likevel enkel å finne fram i siden en kan søke opp funksjonen en trenger å administrere. I eksemplet på bildet er det søkt på ”Sikkerhet” og dette returnerer en side som viser alle relaterte emner hvor endringene kan utføres direkte.

Mange av innstillingene endres svært sjelden når de først er satt og en egen rapport over konfigurasjonsendringer gir full oversikt over hvilke endringer som er gjort av hvem og når.

Til daglig trengs stort sett menypunktene:

 • Brukere
 • Kurs
 • Rapporter

Brukeradministrasjon i Moodle

Brukere administreres effektivt via en rekke avanserte funksjoner for brukerautentisering, massehandlinger med brukere og sikkerhetsregler for passordhåndtering m.m.

Brukerautentisering

Moodle støtter følgende autentiseringsmekanismer som standard:

 • Manuelle konto – kontoer som administrator oppretter direkte eller via import fra fil.
 • Ingen login – en autentisering for å stenge brukerkontoer uten å måtte slette dem og dermed miste logger og kursgjennomføringer hvis de skulle komme tilbake senere.
 • E-postbasert autentisering – egenregistrering via eget skjema. Tilpasses enkelt med tilleggsfelt som kan være frivillige/obligatoriske etter valg.
 • CAS server (SSO) – autentiseringsmekanisme for Single Sign On via ”Central Authentication Service” som er en IDP-løsning basert på åpen kildekode.
 • Bruk en ekstern database - en nesten hvilken som helst database (støtter 32 forskjellige db-typer pr. dato) som inneholder standardfeltene Moodle trenger for å legge til en bruker.
 • FirstClass-server – Benytter en FirstClass server for brukerautentisering
 • IMAP-server – Bruker en IMAP-server for brukerautentisering
 • LDAP-server – Støtter Microsofts AD og LDAP
 • MNET-autentisering – brukes av Moodle for å autentisere via SSO mellom Moodle-portaler som er koblet sammen. En bruker kan dermed ta kurs via SSO som egentlig ligger på en annen Moodle-portal.
 • NNTP-server – Benytter Usenet NNTP for å sjekke brukere. Dette åpner direkte integrasjon med teknologier som Microsoft Exchange, INN, DNews, Diablo, etc.
 • Ingen autentisering – Brukerne kan lage gyldige brukerkontoer med det samme og logge inn uten godkjennelse mot en ekstern server eller bekreftelse via e-post. Kan fungere for egenregistrering i lukkede sikre nettverk hvor alle brukerne er kjente. Utenom dette bør metoden ikke benyttes.
 • PAM (Pluggable Authentication Module) - Denne metoden bruker PAM for å få tilgang til brukernavn på serveren. Du må installere PHP PAM Authentication for å bruke denne modulen.
 • POP3-server - Denne metoden bruker en POP3-server for å kontrollere om gitte brukernavn og passord er gyldige.
 • Shibboleth - Ved å bruke denne metoden blir brukere opprettet og autentisert ved bruk av Shibboleth. Betyr at Windowsbrukere som er innlogget i lokalt nettverk også er innlogget i Moodle, på visse betingelser.
 • Webtjeneste autentisering – En autentiseringsmetode for brukerkontoer som godkjennes via webserviceklienter.

Import av brukerkontoer

Moodle støtter brukerimport fra en importfil. Denne lages enkelt i et regneark eller fra en eksport fra en brukerkatalog. En kan definere en rekke standardopplysninger som skal være felles for alle.

Massehåndtering av brukere

En kan bruke Moodles massehåndteringsverktøy til å administrere en rekke brukere samtidig. Disse kan filtreres ut ved hjelp av hvilket som helst felt i brukerens profil, eller på innloggingsdata. Med valgte brukere kan en deretter:

 • Bekrefte kontoer (som ikke er godkjent ennå)
 • Sende en melding (I Forsvarets utgave kommer også SMS som et valg)
 • Slette
 • Vis på siden (Samlet oversikt over utvalget)
 • Nedlasting (Laste ned alle brukerprofilene, passord blir utelatt)
 • Tvinge passordbytte
 • Legge til i en brukergruppe (cohort)

Brukergrupper (cohort)

Moodle har støtte for brukergrupper på globalt nivå og alle kurskategorinivåene under. Dette gjør at en kan organisere alle brukere i brukergrupper og behandle tilgang til kurs samlet i stedet for en og en. Dette kalles ”Synkronisering med brukergrupper” og representerer en meget effektiv måte å administrere brukere på i store organisasjoner med tusenvis av brukere.

Løsningen leveres med en tilleggsmodul som automatisk legger til brukere i bestemte brukergrupper basert på regler som kan angis meget fritt. Det betyr at for eksempel alle blir medlem av en felles brukergruppe som synkroniseres med ressurser alle skal ha tilgang til (men ikke være med gjestetilgang uten innlogging), mens andre ressurser bare er for bestemte grupper av brukere.

Last opp brukerbilder

Det kan være et problem å få alle brukere til å legge til bilde i egen profil. En kan bruke ”identicon” som gravatar, men også laste opp brukerbilder som automatisk legges til riktig brukerprofil.

Rollestyring

Moodle er rollestyrt og leveres som standard med følgende brukerroller:

 • Superbruker – Administratorrollen
 • Kursoppretter – Rett til å opprette nye kurs og undervise i dem.
 • Lærer – Lærere er i praksis administratorer i et kurs og kan undervise, lage innhold, vurdere kursdeltakere, hente ut rapporter osv.
 • Lærer uten editorrettigheter – Dette er gjestelæreren som har tilgang for å undervise og vurdere og kan delta som en lærer, unntatt å endre på kursinnholdet.
 • Student - Studentrollen gjør at brukere kan delta i kurset, ta leksjoner, quizer, gjøre innleveringer osv. Studenter kan ikke se andres resultater, kun egne.
 • Gjest – Gjester har minimale rettigheter og kan vanligvis ikke skrive inn tekst noe sted.
 • Godkjent bruker – standardrolle som alle innloggede brukere har.
 • Innlogget bruker på hovedsiden – en egen rolle for innloggede brukere som styrer rettighetene på portalens hovedside.

En kan legge til så mange nye roller en ønsker og tilpasse dem helt etter behov. Deretter kan en overstyre rolletildelinger på kategorinivå, i kurs og helt ned på den enkelte ressurs om det skulle være behov for det. En kan for eksempel gi tilgang for studenter til å opprette ressurser i et bestemt emne.

Tildeling av roller

Tildeling av roller følger som standard en delegert modell. Overordnet rolle kan tildele underordnede roller; dvs. Superbruker kan tildele Kursoppretterroller og nedover. Kursopprettere kan tildele lærerroller og nedover, Lærer kan tildele studentroller og nedover. Alle roller under dette har ikke delegert noen rollestyring.


Legg til/endre kurs

Alle kurs i Moodle organiseres i en valgfri struktur av kurskategorier som kan ha så mange nivåer en ønsker. Kurskatalogen er søkbar og gir treff på kurstittel og metadata om kurset. Selve søkefeltet er a la Google – ett felt og deretter gjør Moodle resten.

Image15.png

I eksemplet over vises en kurskatalog fra Legeforeningens nettkurs. Her er det mulig å klikke på kursbeskrivelsen (rød understreking) og få denne opp i en lightbox. Likeså kan innloggede brukere melde seg på direkte ved å klikke på valgte arrangementsdato. Brukeren blir da innmeldt i kurset og riktig gruppe med ett enkelt klikk.

Det er valgfritt om kurskatalogen skal kreve innlogging eller ikke for å vises.

Kursinnmeldinger

Hvert kurs kan ha en eller flere innmeldingsmetoder samtidig. Dette gjør det meget fleksibelt og enkelt å administrere. Hver innmeldingsmetode har sine egne innstillinger og en kan angi når kurset er åpent og hvor lenge en bruker skal være innmeldt. En kan også angi at brukeren skal meldes ut ved lengre tids inaktivitet. Før brukeren meldes ut sendes det et varsel til brukeren så lang tid i forkant som du angir. Hver innmeldingsmetode har også valg for hvilken brukerrolle vedkommende skal få.


Moodle støtter følgende kursinnmeldingsmetoder som standard:

 • Manuell brukertillegging – administrator melder inn brukere enkeltvis
 • Gjestetilgang – alle kan komme inn for å titte, men kan ikke delta på vanlig måte. (kan også ha et passord)
 • Egenpåmelding – Brukeren klikker på ønsket kurs og evt. spurt om en påmeldingsnøkkel (kan utelates). Meldes deretter inn og mottar en velkomstmelding via e-post om dette er satt opp for innmeldingsmetoden.
 • Synkronisering med brukergrupper – brukerinnmelding synkroniseres automatisk mot valgt brukergruppe og kan også synkronisere direkte inn i kursets grupper.
 • Ekstern database – tilsvarende som for synkronisering av brukere mot en ekstern database. En har ca 32 forskjellige databaseformater å velge mellom og kan synkronisere mot en database som inneholder informasjon om brukerID, brukernavn, kursID osv.
 • Flatfil (CSV) – er import av kurstilganger fra en importfil.
 • IMS Enterprise – Denne følger IMS Enterprise spesifikasjonen for import av innmeldinger fra et kursadministrativt system. Det kursadministrative systemet eksporterer en IMS Enterprise fil for eksempel hver natt (eller oftere) og Moodle importerer hvis filen er nyere enn den som lå på filområdet fra før.
 • LDAP innmeldinger – Innmeldingene styres da fra en LDAP-server.
 • Kurs metalenke – En meget anvendelig innmeldingsmetode som lar deg sette opp et læringsløp og koble til kursene som inngår i dette læringsløpet. Dette gjør at en kan ha en rekke mindre kurs og kombinere dem på forskjellige måter i læringsløp og legge det som er spesielt for akkurat dette læringsløpet inn på læringsløpets kursside.
 • Moodle nettverk – egen påmeldingsmetode knyttet til Moodle nettverk. En kan da administrere innmeldinger for brukere som kommer fra andre Moodleportaler.
 • Paypal – Betalingsløsning koblet til Paypal og gir en problemfri påmelding hvor en tas til Paypals betalingsside, betaler med kredittkort/Paypalkonto og etter fullført betaling blir brukeren sendt rett inn i kurset.

Tilleggsmoduler for kursinnmelding

Innmeldingsmetoder som leveres med som tilleggsmoduler i tilbudet:

 • Gruppepåmelding - brukeren behøver kun klikke på en knapp for ønsket gruppe (arrangementsdato) og meldes inn direkte. Denne krever at grupper er opprettet i kurset.
 • Påmelding med godkjenning – Brukeren søker om opptak og administrator varsles og kan godta/avslå hver enkelt. Moodle gjør resten av arbeidet med å melde inn, sende beskjeder om avgjørelsen osv.
 • Søknad om kurspåmelding – Brukeren må her fylle ut e-postadressen til sin sjef og bekrefte at denne har godtatt søknaden, samt skrive en begrunnelse for søknaden. Likeså fylle ut stillingsstatus og en av dem gir plass uten ytterligere godkjenning. Leder og Kursgodkjenner varsles om søknaden. Håndterer også ventelister. Alt administreres i et oversiktlig brukergrensesnitt.


Rapporter for kursresultater og progresjon

Moodle bruker to moduler for å generere rapporter om kursprogresjon, karakterboka og fullførtsporing. I karakterboka kan læreren se alle brukernes resultater i alle aktiviteter som kan gi karakter, eller bare se på enkeltbrukere. Det er også mulig å utelate enkeltaktiviteter fra karakterboka.

Karakterbok01.jpg

Når fullførtsporing i et kurs er satt opp er det mulig å benytte seg av blokken Status for kursprogresjon. Denne viser om elevene har fullført aktivitene etter gitte kriterier.

Fullfort01.jpg