Brukergrupper/Cohorts

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Brukergrupper eller cohorts er en samling med brukere. Brukergrupper kan opprettes på portal- eller kategorinivå. Bruken er først og fremst for å melde på de samme brukerne til flere kurs, eller å begrense tilgangen til et kurs til medlemmer av en brukergruppe.

Cohorts

Opprette en brukergruppe

For å opprette en brukergruppe må du gå til Administrasjon > Portalen > Brukere > Kontoer > Brukergrupper. På denne siden vil du se alle brukergruppene som allerede er lagt til på portalen. For å opprette en ny brukergruppe trykker du på knappen "Legg til"

Innmelding og utmelding

For å melde brukere inn i eller ut av en brukergruppe, må du gå til Administrasjon > Portalen > Brukere > Brukergrupper. Bak navnet på brukergruppen er det tre ikoner; et kryss, et tannhjul og et dobbelt hodeikon. Trykk på det doble hodeikonet, og du kommer til siden for inn- og utmelding fra brukergruppen. For å legge til brukere må du finne brukerens navn (bruk søkefeltet om nødvendig) og markere det i den høyre kolonnen og så trykke på knappen "Legg til". Utmelding av brukere skjer ved å markere brukerens navn i det venstre feltet og trykke på knappen "Fjern".

Merk at dette ikke vil fungere for brukergrupper opprettet eller kontrollert av tilleggsmodulen Autoenrol cohort

Beholde resultater etter utmelding

Dersom man har brukt innmeldingsmetoden "Synkronisering med brukergrupper" og ønsker å beholde resultatene til en bruker som har blitt meldt ut fra brukergruppen, så må dette settes i de globale innstillingene for "Synkronisering med brukergrupper". Gå til Administrasjon > Portalen > Moduler > Innmeldinger > Synkronisering med brukergrupper. Fra nedtrekksmenyen "Ekstern avmeldingshandling" velger du "Slå av kursinnmelding og fjern roller".


Relaterte sider

Cohort groupings

Autoenrol cohort

Synkronisering med brukergrupper

Dokumentasjonssiden for Moodle