DIFI - Brukerguider

Fra Efaktor Wiki

Sammendrag

På denne siden vil du finne en samling med brukerguide for DIFIs læringsportal

Komme i gang

Navigering

Når du logger inn på virksomhetsplattformen.difi.no og du har superbruker- eller kursoppretterrettigheter vil du se blokken "Kursveiviser" til venstre på siden. I denne blokken har du tilgang til funksjoner som blant annet kurssøk, oppretting av kurs og rapporter

Her kan du lese en mer detaljert beskrivelse av kursveiviseren

Plassering av "Kursveiviser"-blokken


Oppsett av org-struktur

Dersom dere ikke har automatisk synkronisering av org-struktur må denne settes opp manuelt. Det må gjøres av en org-superbruker. Vanligvis vil org-superbrukeren ha fått denne rollen på nivå 1, men noen ganger kan den tildeles på høyere eller lavere nivå.

Her finner du guiden for hvordan du legger inn arbeidssteder i org-strukturen og administrerer den: Les guiden her

Vi anbefaler at man bruker virksomhetens org-nummer i feltet "Virksomhetsnummer" i org-strukturen.

Eksempler på hva som skal hvor i org-strukturen:

* nivå 0 (departement) - KMD, Kunnskapsdepartementet
* Nivå 1 (direktorat/departement) - DIFI, DSS, Kunnskapsdepartementet
* Nivå 2 (avdeling) - Fellesadministrasjonsavdelingen, Informasjons- og kommunikasjonsteknologiavdelingen
* Nivå 3 (arbeidssted) - Brukerservice, Tjenesteproduksjon 

De avdelingene/arbeidsstedene som ligger i selve departementet vil ha departementet både på nivå 0 og 1.

Legge til jobbroller

Alle brukere som registrerer seg må oppgi arbeidssted(er) og jobbroll(er). Tilgjengelige jobbroller er knyttet opp mot valgt arbeidssted, og en jobbrolle er også knyttet opp mot en eller flere godkjenninger. Dette gjør at brukeren enkelt får en oversikt over hvilke kurs det forventes at skal gjennomføres og man kan på en enkel måte få ut rapporter på hvor mange som har fullført godkjenningene på de ulike nivåene i organisasjonsstrukturen.

Guiden for å legge til og administrere jobbroller finner du her: Les guiden her

Slik ser det ut når du skal legge til en ny jobbrolle


Kurssteder

Listen med kurssteder du kan velge er avhengig av hvor i orgstrukturen du er registrert. Du kan kun velge kurssteder som er knyttet til din organisasjon.

Les mer om kurssteder her

Sertifiseringer

For å sette opp sertifiseringer må du har superbrukerrolle på portalnivå. I praksis vil dette si at oppsett av sertifiseringer må bestilles fra DIFI eller eFaktor. Les mer om sertifiseringer her

En vanlig bruker vil se sertifiseringene sine og statusen for kursene i sertifiseringen direkte på startsiden


Kurssøk og tagger

Alle kurs på virksomhetplattformen.difi.no må tagges for at de skal vises i kurssøket.

Her kan du lese mer om tagger

Her kan du lese mer om kurssøket

Eksempel på hvordan kurssøket vil se ut


Opprette kurs

Kurs kan enten opprettes fra en mal via veiviseren eller som et tomt kurs.

Fra en mal

Når du opprettet et kurs fra en mal blir du tatt gjennom en veiviser som viser deg du viktigste kursinnstillingene du må gjøre endringer på. I tillegg vil du få muligheten til å legge til kursansvarlige og instruktører. Veiviseren er litt forskjellig avhengig av om du velger å opprette et nettkurs eller et arrangement.

Her kan du lese en mer detaljert beskrivelse av kursveiviseren

Her kan du lese om hvordan du lager en kursmal

Førstesiden i veiviseren for opprettelse av nytt arrangement


Tomt kurs

Vanligvis er det ikke veldig aktuelt å opprette et tomt kurs, men om du skulle ha behov for det gjør du det på denne måten:

 1. Gå til kategorien kurset skal opprettes i
 2. Klikk på knappen "Legg til nytt kurs"
 3. Fyll ut kursinnstillingene
  1. Feltene "Fullt navn" og "Kursets kortnavn" er obligatoriske og må fylles ut. Med mindre kursnavnet er veldig langt kan du skrive det samme i begge feltene
  2. Feltene "Kurssammendrag" og "Kursoversiktsfiler" bør fylles ut siden disse feltene vises i kurssøket/kurskatalogen
 4. Klikk på knappen "Opprett kurs"

Les mer om dette her:

Opprette et nytt kurs

Duplisering

Dersom du skal lage et kurs som omtrent er en eksakt kopi av et annet kurs så kan du velge å duplisere kurset. Dette gjør du ved å gå til kurset som skal dupliseres og gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Duplisér kurs. Da vil du kunne lage en eksakt kopi av kurset. Du kan selv velge om du ønsker å inkludere brukerdata eller ikke. Dersom du ikke inkluderer brukerdata vil ikke de påmeldte brukerne bli med i duplisering, men alle innmeldingsinnstillingene som er gjort blir med.

Når du skal lage duplisere kurset må du oppgi hvilken kategori det nye kurset skal plasseres i, hvilket fullt navn og kortnavn det skal ha, kursets startdato og om brukerdata skal inkluderes.

Innstillingene som må fylles ut ved duplisering av kurs


Sequenceformatene

Sequence er et spesielt kursformat laget for DIFI. Det har en lineær gjennomføring slik at du alltid får vist første aktivitet i kurset automatisk og NESTE/FORRIGE-knapper fører deg fra aktivitet til aktivitet. Det lar deg lage kurs som virker veldig rene og enkle, men samtidig kun har EN enkelt vei gjennom læringsstoffet, nemlig den du bestemmer.

Det er laget to sequenceformatet, et med hjemmeside og et uten. Når du laget et kurs med sequenceformat er det enkelte ting som du må passe ekstra nøye på.

 • Aktiviteter i Emne 0 vil ikke være tilgjengelige fra kursmenyen
 • Emne 1 skal inneholde alle kursets aktiviteter og aktivitetene må plasseres i den rekkefølgen de skal gjennomføres. Den øverste aktiviteten i emne 1 åpnes i det en deltaker åpner kurset for første gang.

Du kan lese mer om sequenceformatet her

Kurs som er satt opp med sequence-formatet


Kursinnstillinger

Når du skal opprette kurs er det viktig å kjenne til de ulike kursinnstillingene og hva disse gjør. Her kan du lese mer om kursinnstillingene

Fullførtsporing

For at gjennomførte kurs skal registreres som fullført må fullførtsporingen i kurset slås på og det må settes opp kursfullføringsbetingelser. Les mer om det her

Rapporter

Man kan hente ut rapporter flere steder i løsningen

Standardrapporter

Dette er rapportene som finnes i alle Moodleinstallasjoner. De gjelder kun for hvert enkelt kurs, dvs at om du ønsker en oversikt med flere kurs må du hente ut en rapport fra hvert av kursene.

 • Aktivitetsfullføringsrapport - Viser deltakernes fullførtstatus for hver av kursets aktiviteter som det er satt fullførtkrav på. Oppdateres fortløpende.
 • Kursfullføringsrapport - Viser deltakernes fullførtstatus for hvert av kursfullføringskravene som er satt i kurset. Oppdateres via en cron-jobb som går hvert 5. minutt. NB! Om du laster ned denne rapporten kan den ikke åpnes direkte i Excel. Den kan åpnes i andre regnearkprogrammer og om du der endrer innholdet i celle A1 til noe annet enn "ID" så kan rapporten åpnes i Excel.
 • Karakterboka
Slik ser aktivitetsfullføringsrapporten ut


Kompetansestyringsrapporter

Disse rapportene finner du ved å gå til Navigasjon > Kompetansestyring > Arbeidsstedsrapporter. De er kun tilgjengelige for brukere som enten er ledere eller har rapporttilgang på et element i orgstrukturen. Les mer om disse rapportene her

Kursveiviserrapporter

Disse rapportene finner du i kursveiviserblokken. De er kun tilgjengelige for de som kan se kursveiviserblokken. Les mer om disse rapportene her

Kursveiviserrapport.png


Grønn/rød sone

DIFIs løsning består av to portaler, en grønn sone (laeringsplattformen.difi.no) der alle vil ha tilgang og og rød sone (virksomhetsportalen.difi.no) med begrenset tilgang. For å få tilgang til grønn sone må man logge inn med epostadressen sin via bruker.difi.no. Kurs som gjennomføres i grønn sone vil lagres på den brukeren som gjennomfører kurs og brukeren kan også ta ut kursbevis. Tilgang til rød sone vil foregå via MinID og brukerne på den portalen må registrere seg med et arbeidssted i en statlig virksomhet. Kurs som gjennomføres i rød sone vil lagres på brukeren og være tilgjengelig i arbeidsstedsrapporter i kompetansestyringssystemet.

Læringsinnhold som ligger på laeringsplattformen.difi.no kan gjøres tilgjengelig på virksomhetsportalen.difi.no via LTI. Merk at dersom en bruker har gjennomført kurset direkte på laeringsplattformen.difi.no så må brukeren også gjennomføre kurset på nytt på virksomhetsportalen.difi.no, fullføringsdata overføres ikke mellom portalene.

Les mer om grønn/rød sone her

Generelle brukerguider

Administrere blokker

Legge til en aktivitet eller ressurs

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Karakterboka

Begrense tilgjengelighet

Bytt rolle til ...

Utmerkelser