DIFI - Kursinnstillinger

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Kursinnstillingene ligger gruppert i flere menyer. De fleste menyene er faste og vises likt for alle kurs, mens andre er avhengig av kursformatet. På denne siden vil vi gå gjennom de faste menyene/innstillingene, mens de kursformatavhengige vil gås gjennom på egne sider for kursformatene.

Generelt

 • Fullt navn - Kursets navn slik det vises det fleste steder
 • Kursets kortnavn - Må være unikt. Vises i navigasjonsmenyen og brødsmulestien. Bruk enten en kurskode eller det samme som fullt navn slik at navnet skal være gjenkjennbart for deltakere
 • Studiekategori
 • Synlig - Dersom denne settes til "Skjul" vil kurset være helt utilgjenglig for vanlige brukere. Alle kurs som det skal være mulig å melde seg på og gjennomføre som deltaker skal settes til "Vis". Skjulte kurs vises heller ikke i oversikten på "Min startside"
 • Dato for studiestart - Datoen som skrives inn her vil vises som kursets dato i kurssøket
 • Kurs IDnummer -

Følgende felt vises også dersom et av de enkle kursformatene er valgt:

 • Opprett hjemmeside - Den bør det krysses av for, ellers vil det ikke vises noen hjemmeside med kursinformasjon til brukerne før de melder seg på kurset
 • Vis deltakerliste - Dersom det krysses av for denne vil deltakerlisten være tilgjengelig og synlig for alle kursets deltakere
 • Publiseringsstatus - Denne har ikke lengre noen funksjon
 • Kursvurderinger - Dersom denne settes til "Ja" vil deltakerne kunne gi en enkel kursvurdering bestående av en karakter og kommentar
Difi kursinnstillinger generelt.png


Beskrivelse

 • Kurssammendrag - Teksten som skrives her vil vises i kurssøket/kurskatalogen og på kursets hjemmeside. Merk at du kun bør skrive inn litt enkel tekst om kurset her, ikke legge inn bilder, video og slike ting
 • Kursoversiktsfiler - Et bilde som vises sammen med kurssammendraget i kurssøket/kurskatalogen. Anbefalt størrelse er 480x270 piksler
Difi kursinnstillinger beskrivelse.png


Kursformat

Innholdet i denne menyen vil variere etter hvilket format som velges.

 • Format - En nedtrekksmeny som lar deg velge hvilket format som skal brukes for kurset.

For å lese mer om hva som vises i denne menyen i de ulike emneformatene

Utseende

 • Tving språk - Dersom du ønsker at menyer og autotekster skal vises på et bestemt språk velger du det her. Standardinnstillingen er "Ikke tving" og da vises slike tekster på brukerens språk
 • Antall nyheter som skal vises - Antall nyheter som skal vises i blokken "Siste nyheter".
 • Vis karakterbok til studentene - Dersom denne settes til "Nei" vil ikke deltakerne få vite resultatet sitt i aktiviteter som karaktersettes
 • Vis aktivitetsrapport - Denne skal settes til "Ja". Gjør at deltakerne får tilgang til egne logger
Difi kursinnstillinger Utseende.png


Filer og opplastinger

 • Maksimum opplastingsstørrelse - Største filstørrelse som tillates for filopplastinger. Merk at selv om store filer tillates så kan det være problematisk å laste opp veldig store filer

Fullførtsporing

 • Aktiver fremdriftssporing - Dersom denne settes til "Nei" vil verken aktiviteter eller kurset som helhet kunne bli registrert som fullført.

Grupper

 • Gruppemodus - Her kan du velger hvilken gruppemodus som skal benyttes på kurssider som deltakerliste og karakterbok. Les mer de ulike valgene her
 • Tving gruppemodus - Dersom denne settes til "Ja" vil alle kursets aktiviteter tvinges til å bruke samme gruppemodus som i valget ovenfor
 • Standard tilgangsgruppe -
Difi kursinnstillinger diverse.png


Gi rolle nytt navn

Her kan du gi de ulike rollene er kursspesifikt navn. F.eks. kan du endre student til deltaker og lærer uten editor-rettigheter til veileder

Difi kursinnstillinger roller.png


Tagger

Her kan du legge til tagger i kurset. Måten det gjøres på er at du starter å skrive inn taggen du ønsker å legge til og så vil det vises en liste med lignende tagger og du kan da velge en av de taggene. Dersom du skriver inn en tagg som ikke eksisterer fra før vil den legges til i kurset, men det vil ikke være mulig å bruke taggen i kurssøket. Tagger som er lagt til på denne måten vil slettes med jevne mellomrom.

Difi kursinnstillinger tagger.png