DIFI - Kursveiviser

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Kursveiviseren er kun synlig for brukere som har muligheten til å opprette nye kurs. Den har følgende valg:

 • Kursoversikt
 • Finn kurs
 • Nytt arrangement
 • Nytt nettkurs
 • Kurssteder
 • Rapporter
 • Mine innstillinger

Kursoversikt

Gir deg administratoroversikten for kurs. Med administratoroversikten har du enkel tilgang til deltakerlister og annen kursinformasjon.

Siden for kursdetaljer


Finn kurs

Tar deg til siden for kurssøk.

Eksempel på hvordan kurssøket vil se ut


Nytt arrangement

Dette valget tar deg gjennom veiviseren for opprettelse av nye klasseromskurs/arrangement. Denne veiviseren består av 6 sider:

 • Generelt - På denne siden skal du skrive inn kursets navn og kortnavn, samt velge hvilken mal som skal brukes og hvilken kategori kurset skal plasseres i
 • Innstillinger - På denne siden setter du opp innstillingene for kurset. Mange av innstillingene vil allerede være satt opp i malen, men fritekstfeltene må typisk fylles ut med kursspesifikt innhold. Du kan lese mer om kursinnstillingene her
 • Påmeldingsmetode - Velg om kurset skal bruke egenpåmelding eller bulkpåmelding
 • Påmeldingsinnstillinger - Les mer om disse innstillingene her
 • Legg til kursansvarlige - For å legge til en kursansvarlig må du søke opp personen i under boksen til høyre, markere personen og klikke på "Legg til"
 • Legg til instruktører - Gjøres på samme måte som for kursansvarlige
 • Kurstagger - Grensesnittet her er annerledes enn for å legge til tagger via kursinnstillingene. Du kan både søke opp tagger via søke/filtreringsfeltet og du kan se gjennom alle taggene som ligger i de ulike kategoriene. Les mer om tagger her

Når du er ferdig kommer du til en side med tre valg. Du kan da enten gå til kurset, sjekke kursinnstillingene eller opprette et nytt kurs

Nytt nettkurs

Dette valget tar deg gjennom veiviseren for opprettelse av nye nettkurs. Den er nesten lik som veiviseren for klasseromskurs, men noen små forskjeller er det. Blant annet settes alle nettkurs opp med egenpåmeldingsmetoden og siden for å velge påmeldingsmetode er derfor ikke med.

Kurssteder

Her kan du velge mellom å opprette et nytt kurssted eller se en liste over kurssteder knyttet til ditt arbeidssted. Les mer om kurssteder her

Rapporter

I kursveiviserblokken har du tilgang til følgende rapporter:

 • Kursoversikt - Viser full kursinformasjon om alle kurs i en kurskategori innen et visst tidsrom
 • Instruktørrapport - Viser full kursinformasjon for alle kurs med sortering og filtreringsmuligheter på instruktør
 • Koordinatorrapport - Viser full kursinformasjon for alle kurs med sortering og filtreringsmuligheter på koordinator

Mine innstillinger

Her kan du oppgi din lokale kursmalkategori og velge dine foretrukne kursmaler. Ved å velge en lokal kursmalkategori vil du få opp kursmalene derfra + de globale kursmalene når du skal opprette et nytt kurs fra en mal. Dine foretrukne kursmaler er de som er forhåndsvalgt når du opprettet et kurs fra en mal.

For å sette opp både din lokale kursmalkategori og dine foretrukne kursmaler gjør du følgende:

 1. Velg din kursmalkategori fra nedtrekksmenyen for "Lokal kursmalkategori". Her vil du få se alle kategorier du enten har superbruker- eller kursoppretterrollen
 2. Klikk på "Lagre innstillinger"
 3. Oppdater siden
 4. Velg dine foretrukne kursmaler fra nedtrekksmenyene "Foretrukket kursmal" (for klasseromskursmaler) og "Foretrukket nettkursmal" (for nettkursmaler)
 5. Klikk på "Lagre innstillinger"

Dersom du ikke lagrer og oppdaterer siden før du velger dine foretrukne kursmaler vil du bare kunne velge standardkursmalene.

Slik ser siden for "Mine innstillinger" ut