DIFI - På nett med læring

Fra Efaktor Wiki

Sammendrag

DIFIs løsning består av to portaler, en grønn sone (laeringsplattformen.difi.no) der alle vil ha tilgang og og rød sone (virksomhetsportalen.difi.no) med begrenset tilgang. For å få tilgang til grønn sone må man logge inn med epostadressen sin via bruker.difi.no. Kurs som gjennomføres i grønn sone vil lagres på den brukeren som gjennomfører kurs og brukeren kan også ta ut kursbevis. Tilgang til rød sone vil foregå via MinID og brukerne på den portalen må registrere seg med et arbeidssted i en statlig virksomhet. Kurs som gjennomføres i rød sone vil lagres på brukeren og være tilgjengelig i arbeidsstedsrapporter i kompetansestyringssystemet.

Læringsinnhold som ligger på laeringsplattformen.difi.no kan gjøres tilgjengelig på virksomhetsportalen.difi.no via LTI. Merk at dersom en bruker har gjennomført kurset direkte på laeringsplattformen.difi.no så må brukeren også gjennomføre kurset på nytt på virksomhetsportalen.difi.no, fullføringsdata overføres ikke mellom portalene.


Brukerguider

Det er laget en egen side med brukerguider for bruk av DIFIs løsning. Den finner du her.

Grønn sone - Læringsplattformen

https://laeringsplattformen.difi.no

Med grønn sone mener vi:

 • At kravet til sikker identifisering av brukeren ikke er sentralt.
 • At brukeren står i sentrum og benytter kursportalen som en måtte ønske.
 • At løsningen skal være åpen for alle uten unødvendig innhenting av profil-informasjon.
 • At pålogging skal oppfattes som enkel.
 • At portalen skal gi oversikt over brukerens fullførte kurs og tilby kursbevis.


Innlogging

Autentiseringstjenesten https://brukar.difi.no (Brukar) beholdes som tilstrekkelig autentisering for tilgang i grønn sone. Brukar kan også tilby SSO for de virksomheter som ønsker det slik som DIFI allerede har for egne ansatte.

Kursgjennomføring

Kursoppretting/kursadministrasjon

Kursoppretting og administrasjon foregår stort sett som på en vanlig Moodle-portal, men det er noen unntak på grunn av den ekstra funksjonaliteten som finnes på laeringplattformen.difi.no.

DIFI - Tagger - Brukes for kurssøk

Sequence kursformat - Eget kursformat laget for DIFI

SCORM-oppsett på laeringsplattformen.difi.no

DIFI kursbevis-oppsett

Rød sone - Virksomhetsplattformen

https://virksomhetsplattformen.difi.no

Med rød sone mener vi:

 • At kravet til sikker identifisering av brukeren er viktig. En bruker skal kunne bytte personlig informasjon som e-postadresse og navn og det vil fortsatt være samme brukerprofil hvor all historikk tas vare på.
 • At virksomhetens behov for kompetanstyring står i sentrum og de ansatte gjennomfører de kurs og kompetansebyggende opplegg som hører til deres jobbutførelse.
 • At lagring av brukerens historikk med kursfullføringer og godkjenninger/sertifiseringer betraktes som personsensitive data med høye krav til sikkerhet mot urettmessig tilgang.


Innlogging

Id-porten benyttes som sentral autentiseringskilde slik at alle brukerkontoer opprettes med fødselsnummer som brukernavn.

 • Virksomhetens brukere tilbys SSO via ADFS (Active Directory Federation Services) for enkel daglig bruk.
 • Virksomhetens brukere som logger på utenfor virksomhetens nettverk benytter Id-porten for sikker tilgang.
 • Virksomhetens brukere tilbys hurtiglogin via en brukerspesifikk lenke og pinkode.


Alternative konfigurasjoner av ADFS SSO

Kursgjennomføring

Kursoppretting

I utgangspunktet settes kurs opp på samme måte i rød sone som i grønn sone. Rød sone har i tillegg muligheten til å koble seg til grønn sone via LTI.

Koble til kursinnhold fra grønn sone via LTI

DIFI: Oppsett av LTI-kobling mellom grønn og rød sone

Kompetansestyring

Virksomhetsplattformen benytter L5-kompetansestyring. Nedenfor er noen av de generelle brukerguidene for L5.

Første gangs oppsett av L5 Kompetansestyring - Steg-for-steg guide for hvordan man utfører ulike oppgaver i L5. En god guide om du lurer på hvordan du skal sette det opp.

Administrasjon av organisasjonstruktur på L5 - En mer grundig guide for funksjonalieteten knyttet til org-struktur i L5

Administrasjon av L5 jobbroller - En mer grundig guide for funksjonalieteten knyttet til jobbroller i L5

L5 Kompetanserapporter - En mer grundig guide for funksjonalieteten knyttet til rapporter i L5

L5 Kompetansestyring - En samleside for funksjonalieteten knyttet i L5