DIFI - Påmeldingsinnstillinger

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

På Virksomhetsplattformen vil det benyttes flere ulike påmeldingsmetoder avhengig av hva slags kurs det er.

Påmeldingsmetoder med venteliste

Disse påmeldingsmetodene brukes i klassromskurs. Innstillingene består av to deler, en generell del som gjelder uansett om det benyttes egenpåmelding, bulkpåmelding eller manuell påmelding og spesifikke innstillinger for hver av disse undermetodene.

Generelle innstillinger

 • Aktiver påmelding med venteliste - Dersom denne settes til "Nei" vil ikke påmeldingsmetoden være aktiv og de som allerede har brukt den vil miste tilgangen til kurset
 • Frist for påmelding - Datofelt som angir når det ikke lengre skal være mulig å melde seg på kurset
 • Maks antall påmeldinger - Maks antall deltakere som skal kunne melde seg på kurset uavhengig om de meldes på med bulk-, egen- eller manuell påmelding
 • Maks størrelse på ventelisten - Maks antall deltakere som skal føres opp på ventelisten. Dersom denne innstillingen settes til 0 vil det ikke være noen venteliste for kurset
 • Intern pris - Fritekstfelt der du kan legge inn prisen for interne deltakere
 • Ekstern pris - Fritekstfelt der du kan legge inn prisen for eksterne deltakere
 • Krev fakturainformasjon - Om det krysses av for dette valget må deltakerne oppgi fakturainformasjon før de melder seg på. Dette kan enten være fakturaadresse eller prosjekt- og tjenestenummer. For deltakere fra arbeidssteder/virksomheter med Tardisintegrasjon vil slike numre automatisk fylles ut.
 • Verken ledergodkjenning eller varsling til leder - Deltaker må registrere arbeidssted før påmelding
 • Godkjenning fra leder er påkrevd - Deltaker må registrere arbeidssted og skrive en begrunnelse for å ta kurset. Lederen får en epost der kursdeltakelsen kan godkjennes eller avslås. Dersom lederen ikke gjør noe vil ikke deltakeren få plass på kurset.
 • Send e-post til lederen når brukeren meldes inn i kurset - Deltakeren må oppgi arbeidssted og lederen vil få et varsel om at brukeren har meldt seg på kurset. I varselet er det en lenke som gjør at lederen kan avslå kursdeltakelsen.
 • Ikke krev arbeidssted ved påmelding - Deltakeren trenger ikke oppgi arbeidssted før kurspåmelding
 • Standard rolle - Hvilken rolle i kurset de som melder seg på skal ha.
 • Standard påmeldingsvarighet - Hvor lenge deltakerne skal være påmeldt i kurset. Det vanlige er å ikke sette noen påmeldingsvarighet.
 • Send et varsel før innmeldingsvarigheten utløper - Om denne settes til Ja og det er satt en påmeldingsvarighet vil deltakerne få en varslingsepost før de meldes ut av kurset
 • Varselsterskel - Hvor lenge før de meldes ut av kurset de skal få et varsel
 • Send e-post ved kurspåmeldinger - Denne bør krysses av slik at deltakerne får en epostbekreftelse på at de er påmeldt kurset
 • Egendefinert velkomstmelding - Denne meldingen sendes ut til deltakere som har fått plass på kurset

Egenpåmelding

 • Slå på - Dersom denne settes til "Nei" vil ikke deltakere kunne melde seg på via egenpåmelding og de som allerede har meldt seg på vil miste tilgangen sin.
 • Påmeldingsnøkkel - Om du skriver inn noe her så må brukerne oppgi dette for å melde seg på kurset
 • Bruk gruppepåmeldingsnøkler - Om denne settes til Ja så kan du lage egne påmeldingsnøkler for de ulike gruppene i kurset og deltakerne kan dermed enkelt melde seg inn i korrekt gruppe samtidig som de melder seg inn i kurset
 • Avmeldingsfrist - Fristen for når det skal være mulig å melde seg av kurset
 • Maksimum antall påmeldte brukere - Maks antall deltakere som kan melde seg på via egenpåmelding. Bør stå på 0 slik at det er den generelle begrensningen som gjelder
 • Kun medlemmer av cohorten - Her kan du velge en cohort/brukergruppe og kun brukere som er meldt inn i denne cohorten kan da melde seg på kurset.
 • Send e-post når brukeren blir lagt til i ventelisten - Det bør krysses av for denne innstillingen slik at deltakeren får en e-post som bekrefter at de er lagt til i ventelisten
 • Egendefinert melding for påmelding med venteliste - E-posten som sendes ut for de som legges til i ventelisten.

Bulkpåmelding

 • Slå på - Dersom denne settes til "Nei" vil ikke deltakere kunne melde seg på via bulkpåmelding og de som allerede har meldt seg på vil miste tilgangen sin.
 • Maksimum antall påmeldte brukere - Maks antall deltakere som kan melde seg på via bulkpåmelding. Bør stå på 0 slik at det er den generelle begrensningen som gjelder
 • Send e-post når brukeren blir lagt til i ventelisten - Det bør krysses av for denne innstillingen slik at deltakeren får en e-post som bekrefter at de er lagt til i ventelisten
 • Egendefinert melding for påmelding med venteliste - E-posten som sendes ut for de som legges til i ventelisten.
 • Send melding når kursplassene er bekreftet - Om det krysses av for dette valget vil deltakerne få en e-post når de får tildelt kursplasser. Bør settes til Ja.
 • Bekreftelse på din reservasjon - Meldingen som sendes ut ved tildeling av kursplasser

Manuell påmelding

 • Slå på - Dersom denne settes til "Nei" vil ikke deltakere kunne meldes på manuelt og de som allerede er manuelt påmeldt vil miste tilgangen sin.
 • Standard rolle - Hvilken rolle i kurset de som meldes på manuelt skal ha.

Lederpåmelding

 • Slå på - Dersom denne settes til "Nei" vil ikke deltakere kunne meldes på manuelt og de som allerede er manuelt påmeldt vil miste tilgangen sin.
 • Standard rolle - Hvilken rolle i kurset de som meldes på manuelt skal ha.
 • Tillat utmelding - Dersom denne settes til "Ja" kan deltakere melde seg av et kurs lederen har meldt de på

Egenpåmelding

Alle innstillingene her har en tilsvarende innstilling i modulen med ventelistepåmeldinger. Om du lurer på hva en innstilling gjør kan du sjekke hva som står om det punktet der.