DVM Den virtuelle matematikkskolen

Fra Efaktor Wiki

DVM består av to Moodle-installasjoner:

DVM er tett integrert med DVMFEIDE og løser en rekke utfordringer FEIDE ikke støtter. Når du logger inn i DVM sjekkes din status mot DVMFEIDE og dine tilganger og brukerroller oppdateres i sanntid.

Gå til dokumentasjonen for DVM

Gå til dokumentasjonen for DVMFEIDE