Dossier Læring

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Dossier Læring er betegnelsen på en kompetanseløsning som består av Dossier Profile og Moodle. Dossier Profile leveres av Dossier Solutions og Moodle leveres av eFaktor. Fordelene med kompetanseløsningen er mange og den tette integrasjonen gjør at en enkelt kan sette opp alle læringsaktiviteter som er nødvendig for å oppfylle kompetansekravene i en opplæringsplan. Det spiller ingen rolle om læringen som settes opp foregår på nett som elæring eller som klasseromsundervisning. Begge deler løses i Moodle. Når du som bruker ser at et kompetansekrav i Dossier Profile må oppfylles, kan du ganske enkelt klikke på lenken til tilkoblet kurs og blir automatisk ført inn i kurset uten ny innlogging. Når kurset er fullført sendes omgående fullføringsinformasjonen tilbake til Dossier Profile og kompetansekravet registreres som fullført. En leder får dermed full oversikt over alle medarbeidere fra Dossier Profiles rapporter.

Kursadministrator

Som kursadministrator setter du opp alle kurs i Moodle. Et kurs i Moodle kan være klasseromsbasert eller elæring. For begge typer gjelder at du kan gjøre dem tilgjengelig for Dossier Profil HVIS kursene skal rapportere kursfullføring tilbake til Dossier Profile.

Koble et Moodle-kurs til Dossier Profile

Slik fungerer fullføringsregisteringen mellom Moodle og Dossier Profile

Slik setter du opp et klasseromskurs koblet mot Dossier Profile

Hente ut pdf-rapport med fakturainformasjon fra et kurs

Kursdeltakelsesrapport

Outlook-integrasjon med Moodle

Kursinnmelding med fakturainformasjon

Anbudsbeskrivelser

I forbindelse med anbud kommer det krav som stilles på litt forskjellige måter, men omhandler stort sett det samme. Vi har derfor tatt for oss noen slike krav og skriver spesifikasjonene for hvert av kravene her.

Helse VEST

Sandnes kommune