Egenpåmelding

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Egenpåmelding er en metode der brukerne selv skal melde seg på kurset. Dette er den anbefalte metoden for å melde inn kursdeltakere i et kurs siden det fører til lite administrasjon for kursansvarlig, og det er i tillegg enkelt for brukeren.

Aktivere egenpåmelding

Normalt så skal egenpåmelding være aktivert på portalnivå, men ikke alltid i nye kurs. For å aktivere egenpåmelding på portalnivå må du gå til Administrasjon > Portalen > Moduler > Innmeldinger > Administrer innmeldinger. Du vil nå få opp en liste med alle innmeldingsmetoder som er innstallert på portalen. De som er aktivert vises i svart, mens de deaktiverte vises i grått. For å aktivere egenpåmeldinger må du trykke på "øye"-ikonet i kolonnen "Slå på". Her kan du også sette opp standardinnstillingene for påmeldingsmetoden når den blir lagt til i nye kurs ved å trykke på "Innstillinger" bak egenpåmelding.

I et kurs så aktiverer du egenpåmelding ved å gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Brukere > Innmeldingsmetoder. Trykk på "øye"-ikonet i redigeringskolonnen bak "Egenpåmeldinger" for å aktivere og trykk på tannhjulet for å sette andre innstillinger enn standardinnstillingene.

Innstillinger for egenpåmelding

Her vil vi gå gjennom flere av de mest brukte innstillingene som fins for egenpåmeldinger.

  • Påmeldingsnøkkel, denne innstillingen setter et passord som må oppgis for å kunne melde seg på kurset.
  • Bruk gruppepåmeldingsnøkler, denne innstillingen gjør at brukerne kan melde seg rett inn i en gruppe ved å oppgi et passord når de melder seg på kurs. Merk at dette krever at det er satt en påmeldingsnøkkel for kurset og at det fins minst en gruppe med sikkerhetsnøkkel for at det skal fungere. Les mer om grupper her.
  • Standard tildelt rolle, dette er rollen som blir tildelt brukerne som melder seg på kurset. Standardinnstillingen er student.
  • Maksimum antall påmeldte brukere: Denne innstillingen bestemmer hvor mange som kan melde seg på kurset ved hjelp av denne påmeldingsmetoden. Merk at "0" vil her bety ubegrenset antall påmeldinger.
  • Kun medlemmer av brukergruppen: Denne innstillingen gjør at kun medlemmer av valgt brukergruppe kan melde seg på kurset. Merk at det må eksistere brukergrupper på portalen for at valget skal vises. Det er ikke mulig å begrense påmeldingen til to eller flere brukergrupper, da må det legges til en ekstra egenpåmelding for hver brukergruppe.
  • Send velkomstmelding: Dersom det krysses av for dette valget så vil brukerne få en mail når de melder seg på. Dersom det ikke skrives inn en egendefinert melding i feltet under, så vil brukerne få en kort standardmail.

Relaterte sider

Dokumentasjonssiden for Moodle