Feedback

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Moodle har et eget verktøy for spørreundersøkelser og evalueringer – Feedback. Dette verktøyet har middels avanserte funksjoner (sammenlignet med for eksempel Questback og Questionmark), men valgt å fokusere på de funksjonene en vanligvis benytter. Feedback leveres med en Feedback-blokk som anbefales aktivert for å trekke oppmerksomheten mot aktuelle spørreundersøkelser som er opprettet på portalens forside. Feedbackblokken viser altså ikke feedbacker som er opprettet i kurset.

I den norske oversettelsen heter blokken "Undersøkelser"

Aktivere feedback

Som standard er feedback deaktivert i Moodle. For å aktivere må du gå til Administrasjon > Portalen > Moduler > Aktivitetsmoduler > Administrer aktiviteter. Bak feedbackmodulen må du klikke på "øyet" som vises bak "Feedback". Når teksten vises i sort og "øyet" er åpent, er modulen deaktivert. Når "øyet" er lukket og teksten er grå er modulen deaktivert


Innstillinger

Når du setter opp en feedback er det bare to innstillinger som er obligatoriske, "Navn" og "Beskrivelse". Det er viktig å gjøre seg litt flid med beskrivelsen for denne vises når feedbacken åpnes. Det vil ofte være lurt å gi instruksjoner om hvordan feedbacken skal gjennomføres i tillegg til en presentasjon og et bilde.

Andre aktuelle innstillinger

 • Vis analysesiden etter besvarelsen: Om du velger ja, vil brukeren se en statistikken som viser hvordan alle har svart. Det er bare avkrysningssvar som vises på analysesiden.
 • Ta med brukers navn: Her kan du velge mellom anonym eller navngitt modus. Dersom du velger anonym kan du ikke lengre begrense antall besvarelser en enkelt bruker kan levere.
 • Visningsside etter fullført: Her kan du skrive en takk for gjennomføringsmelding eller lignende. Dersom du ikke skriver noe vil brukerne bare få opp en fortsett-knapp som sender de tilbake til kurssiden.


Feedback støtter følgende funksjoner

 • Åpne og lukke spørreundersøkelser (Datostyring)
 • Lagre brukerens navn eller gjennomføre anonymt
 • Vise analysen til studentene
 • E-postvarsler til lærere når noen besvarer undersøkelsen (Av/På)
 • Flere forsøk
 • Videresending etter fullført undersøkelse (Til kurssiden eller en annen side/aktivitet)
 • Maler (En kan lage ferdige feedback-maler for komplette undersøkelser som gjenbrukes når en trenger en ny)
 • Resultatene vises direkte på analyserapporter på skjermen og kan lastes ned detaljert i flere formater, for eksempel Excel.
 • Betinging (En kan sette betingelser for å få svare, og en kan sette fullført feedback som betingelse for å fortsette med andre aktiviteter i kurset)
 • Spørsmålstypene: Flervalg, Flervalg-vektet, Informasjonsfelt (for info underveis), Korttekst svar, Langt tekstsvar, Numerisk svar. I tillegg CaptCHA-felt for å forhindre robotutfyllinger og Sideskift for å styre visningen.
 • Spørsmål som avhenger av tidligere valg

Under vises et eksempel på analyse hvor brukerne har fylt ut fritekstsvar: (Med andre spørsmålstyper vises stolpediagram i den grafiske fremstillingen)

Spørsmålstyper

Nedenfor vil du se en tabell med de ulike spørsmålstypene og en kort beskrivelse av dem.

Spørsmålstype Beskrivelse
CaptCHA En test for å sjekke at det er en virkelig person som svarer. Kun nødvendig å bruke dersom du opplever mye spam
Flervalg Ett vanlig flervalgsspørsmål
Flervalg (vektet) Ett flervalgsspørsmål der hvert alternativ har en verdi knyttet til seg, og som dermed kan brukes i statistikker for gjennomsnitt.
Informasjon Her kan du velge mellom å vise tidspunktet for besvarelsen, kursnavnet eller kurskategorien
Informasjonsfelt Her kan du legge inn tekst som vises i feedbacken. Praktisk dersom du ønsker lengre spørsmålstekster.
Korttekst svar Her kan brukerne skrive inn et kort tekstsvar. Du bestemmer antall tegn i svaret.
Langt tekstsvar Har kan brukerne skrive inn et lengre tekstsvar. Du bestemmer hvor store tekstfeltene skal være.
Numerisk svar Her skal brukeren svare med at tall som er mellom to spesifiserte verdier. Merk at desimaltall er tillatt.
Sett inn sideskift Denne "spørsmålstypen" setter inn et sideskift

En ting som er verdt å merke seg er at du kan endre på et spørsmål, og så lagre det som et nytt. Dette er veldig praktisk om du skal benytte flere like spørsmål i samme feedback.

Bruk av maler

Du kan lage en feedback som en mal. Denne malen kan så brukes på nytt i et annet kurs. Dette er veldig praktisk om du ønsker å benytte forholdsvis like feedbacker i mange kurs.

Lage en ny mal

For å lagre feedbacken som en mal, må du trykke på "Maler" når du er inne i feedbacken. Det neste du må gjøre er å skrive inn navnet på feedbacken, krysse av for offentlig (om du ønsker at feedbacken skal kunne brukes i andre kurs) og trykke på knappen "Lagre som ny mal". Merk at det bare er brukere med systemrettigheter (administratorer og superbrukere) som kan opprette maler. Dersom andre brukere skal få lov å opprette maler trenger de tillatelsen: "Template editor"

Bruke en mal

Når du går inn i feedbacken må du trykke på "Maler". Så velger du malen du ønsker å importere fra nedtrekksmenyen under "Bruk en mal". Når du har valgt malen, trykker du på knappen "Bruk denne malen" og så vil alle spørsmålene fra malen importeres til feedbacken. Det er fortsatt mulig å legge til nye spørsmål eller endre på de importerte spørsmålene. Det er også mulig å legge til flere maler i samme feedback.

Avhengige spørsmål

I en feedback kan du også lage spørsmål som kun blir vist ved visse svar på tidligere spørsmål. For eksempel kan du først spørre om hvilket fylke brukeren bor i, for så å spørre etter kommunen og da la nedtrekksmenyen kun vise kommuner i det aktuelle fylket. Nedenfor ser du et eksempel på hvordan dette settes opp.

 1. Lag et flervalgspørsmål på vanlig måte, der alternativene er alle fylkene i Norge
 2. Legg til ett sideskift
 3. Legg til et nytt flervalgspørsmål der du spør etter hvilken kommune deltakeren bor i. I dette spørsmålet lar du alle kommunene i ett fylke (f.eks. Oppland) være svaralternativene
 4. I feltet "Avhenger av" velger du spørsmålet etter fylker
 5. i feltet "Avhengig verdi" skriver du inn fylket der disse kommunene ligger, f.eks. Oppland
 6. Gjenta steg 3-5 for hvert fylke

Grunnen til at du må legge til et sideskift før spørsmålet som avhenger av svaret på forrige spørsmål er fordi Moodle må få registrert hva du svarte på det første spørsmålet.

Feedback for gjester

Dersom du ønsker at en feedback skal kunne besvares av brukere som ikke er logget inn på portalen, er det noen ting du må passe på. Feedbacken må tillate anonyme besvarelser, den må ligge på portalens startside og i tillatelsene må gjester legges til under punktet "Fullføre undersøkelsen" (mod/feedback:complete)


Feedback på forside