Fellesinnstillinger for aktiviteter og ressurser

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

En del av innstillingene i aktivitene og ressursene er like. Under ser du de undermenyene som er felles. I tillegg er det en del felt som er veldig like og som fins i de fleste aktiviteter og ressurser.

Tilbake til dokumentasjonssiden for Moodle

Felles modulinnstillinger

Her har du følgende valg:

  • Synlig - Om aktiviteten skal være synlig og tilgjengelig for deltakerne i kurset, eller om den skal være skjult og utilgjengelig
  • ID-nummer
  • Gruppemodus - Vises bare om grupper er aktivert i kurset. Les mer om gruppestyring i Moodle her
  • Tilgangsgruppe - En del av gruppefunksjonaliteten i Moodle. Les mer om tilgangsgrupper her
  • Bare tilgjengelig for gruppemedlemmer - Har kan du krysse av om du ønsker at aktiviteten kun skal være tilgjengelig for tilgangsgruppen du valgte i punktet over.

Begrens tilgjengelighet

Denne guiden er nærmere beskrevet på en egen side her.

Aktivitet fullført

Innstillingene her er ikke helt like i hver aktivitet, men strukturen er veldig lik. Les mer om hvordan dette settes opp her: Manual for oppsett av kursfullføring