Fra ekstern til intern bruker

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

I mange tilfeller skifter brukere status fra de første gang tar i bruk kursportalen som innleid vikar/student til de f.eks. blir fast ansatt. Moodle støtter dette ved at brukerne kan tillates å registrere seg selv når de ikke har intern brukerkonto. Registreringsskjemaet kan da ha et obligatorisk felt for status, f.eks. student, vikar osv. Når en senere skal skifte status for vedkommende til intern bruker kan administrator enkelt søke opp vedkommende, endre autentiseringsmetode i brukerprofilen og evt. angi nytt brukernavn etter interne regler. Brukeren beholder da all kursaktivitet og kan fortsette som før med det nye brukernavnet (om det er endret).

Tilknytning til intern enhet

Eksterne brukere kan tilknyttes interne enheter via obligatoriske felt i brukerprofilen som MÅ fylles ut ved registrering av brukerkontoen. Denne informasjonen kan i neste omgang benyttes til å automatisk melde brukerne inn i tilhørende brukergrupper ved neste innlogging slik at de får nødvendige tilganger til kurs som er rettet mot målgruppen.


Valgfrie felt i profilen

En kan sette opp så mange brukerfelt en har behov for slik at de kan danne grunnlag for fakturering, tilgang til kurs eller andre filtreringsformål.