Grupper

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Det som kalles for "Grupper" i Moodle eksisterer kun på kursnivå. Der brukes det først og fremst for å skille ulike deltakere fra hverandre i forskjellige lister og rapporter. I kursinnstillingene kan man velge mellom "Ingen grupper", "Synlige grupper" og "Separate grupper", "Ingen grupper" vil si at gruppeinnstillingene ikke gjelder i kurset. "Synlige grupper" vil si at gruppestyring er på og at man har innsyn i deltakere fra samtlige grupper. "Separate grupper" begrenser innsynet til deltakere i egen gruppe. Som standard vil dette gjelde både for rollene "Student" og "Lærer uten editor-rettigheter", roller med høyere rettigheter vil normalt ha innsyn i alle gruppene.

Opprette grupper

For å opprette en gruppe må du være på kurssiden og gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Brukere > Grupper. du vil nå komme til en side som viser to bokser. I den venstre vises hvilke grupper som allerede fins i kurset, og om en av gruppene markeres vil gruppemeldemmene vises i boksen til høyre. For å opprette en ny gruppe trykker du på knappen "Opprett gruppe". Det eneste feltet som må fylles ut er "Gruppenavn". Om feltet "Påmeldingssnøkkel" fylles ut, så kan denne nøkkelen brukes til påmelding i kurs og gruppe dersom det er angitt en "Påmeldingsnøkkel" og "Bruk gruppepåmeldingsnøkler" er slått på i kurset.


Påmeldingsnøkler

Påmeldingsnøkler er smartere enn det ser ut til. Hvis du angir en påmeldingsnøkkel for gruppen har du det du trenger for å la bruker melde seg inn i kurset bare med gruppepåmeldingsnøkkelen. De blir da automatisk lagt til i riktig gruppe samtidig. Hvis du ønsker automatisk fordeling på grupper basert på den gruppepåmeldingsnøkkelen de bruker må du huske på å sette en veldig vanskelig og lang påmeldingsnøkkel for kurset. Ingen skal bruke den uansett, men en vanskelig nøkkel her gjør at gruppepåmeldingsnøklene fungerer som de skal.

Les mer om oppsettet av gruppepåmeldingsnøkler her

Legge til eller fjerne gruppemedlemmer

Gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Brukere > Grupper. I den venstre boksen markerer du gruppa du ønsker å legge til eller fjerne brukere fra. Så trykker du på knappen "Legg til/fjern brukere". Du kommer nå til en ny side med to bokser. I den venstre vises brukerne som allerede er medlemmer, og i den høyre vises kursdeltakere som ikke er medlemmer av valgt grupper. For å legge til en kursdeltaker finner du deltakeren i høyre boks (bruk søkefeltet om nødvendig), markerer brukeren og trykker på knappen "Legg til". For å fjerne en deltaker fra gruppa finner du deltakeren i venstre boks (bruk søkelfeltet om nødvendig), markerer navnet og trykker på knappen "Fjern fra".

Ekstramodul for gruppevalg

Med modulen "Gruppevalg" kan brukerne selv bestemme hvilke(n) gruppe de ønsker å tilhøre. Modulen legges til som en aktivitet i kurset. I innstillingene for modulen kan man tillate å melde seg på flere grupper, bytte gruppe og antallsbegrense gruppene. For å tillate påmelding i flere grupper må det krysses av for "Tillat innmelding i flere grupper", mens bytting av gruppe tillates ved å krysse av for "Tillat uppdatering av valg".

For å antallsbegrense gruppene må innstillingen "Begrense antall besvarelser" settes til "Slå på", og du må deretter angi antallet som kan melde seg på hver gruppe. Du kan sette en generell antallsbegrensing i feltet "Generelle begrensninger" og/eller så kan du sette dette for hver enkelt gruppe i feltet "Grense" som vises under gruppenavnet. Merk at "0" i antallsbegrensningen faktisk betyr 0, og gjør at ingen kan melde seg på gruppen.

Relaterte sider

Tilgangsgrupper

Brukergrupper/Cohorts

Dokumentasjonssiden for Moodle