Høyskolen for teologi og ledelse

Fra Efaktor Wiki

Sammendrag

Her finner du spesiell dokumentasjon for HLT

Fjerne gruppetilknytning fra brukere som ikke lengre skal være metalenket inn i et kurs

Dette vil vanligvis gjelde for brukere som var i den reduserte gruppen, men har blitt overført til den vanlige. Følgende må gjøres:

  1. Sjekk at innstillingen "Synkroniser alle påmeldte brukere" ikke er krysset av i portalinnstillingene for metalenking
  2. Fjern alle roller fra deltakeren i det reduserte kurset (kurset det metalenkes fra)
  3. Fjern metalenkingen fra deltakeren i det normale kurset (kurset det metalenkes til)

Når dette er gjort vil gruppetilknytningen fjernes neste gang synkroniseringsoppgaven for metalenking kjøres. Du kan også melde deltakeren ut av gruppen manuelt.