IMDI

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Mangfoldsportalen er initiert av en partssammensatt arbeidsgruppe nedsatt av arbeidslivspolitisk råd. Arbeidsgruppen består av representanter fra hovedsammenslutningene i norsk arbeidsliv samt tre departementer. Mangfoldsportalen henvender seg til arbeidsgivere, tillitsvalgte og opplærings- og HR-ansvarlige i virksomheter i både offentlig og privat sektor.

eFaktor har i flere år driftet to spesialtilpassede kursportaler for IMDI.

kurs.mangfoldsportalen.no

Mangfoldsledelse.jpg


Http://kurs.mangfoldsportalen.no (Moodle 2.1) er satt opp for å kjøre en ledertest for ledere i flerkulturelle bedrifter/organisasjoner. Mangfoldsportalen har et eget design som ikke er responsivt. Det spesielle med denne portalen er et eget "Sliders" kursformat med støtte for forenklet visning av kursinnholdet. I tillegg er det laget en egen rapportmodul som scorer de ti leksjonene i det oppsatte kurset. Denne scorer etter fire psykologiske kriterier utviklet av Universitetet i Bergen, Psykologisk fakultet, og gir tilbakemelding på i hvilken grad dine valg tyder på at du tenderer mot "laissez fair", "mangfoldsledelse", "segrerende" eller "assimilerende" og med forklaringer på hva dette er. Vanlige brukere kommer direkte inn i kurset via autologin-bruker som genereres med denne lenken: http://kurs.mangfoldsportalen.no/local/imdilogin/index.php?courseid=3 Demo på funksjonaliteten finnes her: http://kurs.mangfoldsportalen.no/local/imdilogin/index.php?courseid=6

kurs.intro.imdi.no

Introduksjonsloven.jpg


Http://kurs.intro.imdi.no er en klone av Mangfoldsportalens repository og har eget design ribbet for de vanlige Moodle-elementene (ikke responsivt), og har i tillegg tilpasninger i Quiz-modulen. Dette gjør at Quiz-presentasjonen blir pen og enkel og når quizen sendes inn kommer en rett til en full gjennomgang av resultatene. (Hopper over den vanlige mellomvisningen). For å logge inn via admin må du kjenne url-en til login-skjermbildet. Det er lagt inn en rekke tester som i grunnen er leksjoner du kan lære av. Poenget er ikke testresultatet i seg selv, men at skal få så mye tilbakemeldinger underveis at uklarheter i egen kunnskap blir avdekket og rettet på. Vanlige brukere følger en meny på forsiden hvor hver av lenkene logger deg inn automatisk. Når du forlater quizen blir du logget ut og ført til forsiden igjen. Ny test betyr ny bruker hver gang. Dette gjør at en kan gå inn og se hvor mange individuelle brukere som har tatt testene.

Det er kun EN test i hvert kurs og de åpnes med lenker av typen: http://kurs.intro.imdi.no/local/imdilogin/index.php?courseid=4