KS Læring

Fra Efaktor Wiki

Sammendrag

KS Læring er spesialtilpasset for å bli kommunenes foretrukne løsning for kunnskapsdeling og kompetanseheving. Alle norske kommuner har tilgang og tilbys eget område på løsningen i tillegg til at en kan benytte felles kurs som andre har laget. Løsningen dekker både elæring og påmelding til klasseromskurs, og all kursfullføring logget slik at kommunenes ledere får full oversikt over egne medarbeidere. Du finner kursportalen her: https://kurs.kommit.noInnmelding av nye kommuner i KS Læring

Alle henvendelser knyttet til innmelding i KS Læring gjøres til: Læring brukerstøtte

Informasjon om hvordan du går fram finner du her: Introduksjon til KS Læring

Autentisering mot IDPORTEN

KS Læring er satt opp med innlogging via IDPORTEN. Dette medfører at følgende innloggingsmetoder støttes:

  • MinID
  • BankID
  • Buypass
  • Commfides
  • BankID på mobil

Dette er samme innloggingsmetode som Altinn, Skatteetaten, Norge.noog andre offentlige registre benytter og gjør at hvis du først er innlogget et av disse stedene kommer rett inn på KS Læring.Autentisering mot FEIDE

KS Læring støtter FEIDE, men i øyeblikket er tjenesten deaktivert. En kan derfor enkelt få FEIDE-tilkobling for sin organisasjon om en ønsker det. Alle som blir logget inn via FEIDE kan også logge inn via IDPORTEN.

En FEIDE-innlogging er helt likeverdig med ID-porten og ADFS Single Sign On og blir logget inn med den samme brukerkontoen samme hvilken metode du har tilgjengelig.

Single Sign On via ADFS

KS Læring støtter Single Sign On (Enkel pålogging). Dette settes opp fra Intranettet i den enkelte kommune og sikrer problemfri innlogging med et enkelt klikk. Er du allerede logget inn på ditt arbeidssted blir du også logget inn automatisk i KS Læring. Dersom en kommune/fylkeskommune ønsker Enkel pålogging via ADFS er det bare å ta kontakt med KS Læring.

Alternative konfigurasjoner av ADFS SSO

ADFS SSO direktelinker fra intranett

Feilsøking når automatisk innlogging fra intranett (ADFS SSO) går galt

KS Læring kompetansestyring

KS Læring benytter eFaktors kompetansestyringsverktøy i en modifisert utgave som skal møte kommunenes behov for registrering av noe mer metadata enn standard. Likeså forventes det at det utvikles noen tilleggsrapporter.

Organisasjonsstrukturen er bygget opp med den enkelte kommune på topp og deretter sektorer og det enkelte arbeidssted med arbeidstakerne. En bruker kan registrere mer enn ett arbeidssted i egen profil og mer enn en jobbrolle. Dette fordi mange brukere har deltidsjobber på flere arbeidssteder. Likeså at de ofte kan ha mer enn en jobbrolle selv om de arbeider på kun ett arbeidssted.


Tardis-integrasjon mot kommunenes systemer

Større kommuner ønsker å synkronisere egen org-struktur med KS Læring for å unngå manuelle oppdateringer med ditto muligheter for feil.

KS Læring - automatisk synkronisering av org-struktur

Kursdeltaker i KS Læring

Å være Kursdeltaker i KS Læring er enkelt og løsningen er laget for at du strengt tatt ikke skal behøve å lese noen brukerdokumentasjon. Skulle du likevel trenge brukerdokumentasjon finner du den her.

Logge inn i KS Læring - Oppdatert august 2016

Redigere egen brukerprofil - Oppdatert august 2016

Melde deg på kurs i KS Læring - Oppdatert november 2016

Slik er nettkurs i KS Læring organisert - Det er laget en ny guide som viser alle kursformatene i KS Læring. Den kan du lese her

KS: Slik sjekker du dine sertifiseringer/godkjenninger i KS Læring

Superbruker i KS Læring

Som kursadministrator er du tildelt ansvaret for ett eller flere elærings- eller klasseromskurs, eller administrerer kommunens område på læringsplattformen. Her finner du administratordokumentasjonen du trenger for å utføre dine oppgaver.

KS Læring: Kursveiviseren

KS Læring: Kursformater

KS: Manual for oppsett av kursfullføring

Manual for hjemmesidegeneratoren

Oppsett av Presentasjonsblokken

KS: Endre bannerbildet på forsiden

Opprette brukertilganger

Bruk av video på kursenes hjemmesider

Hurtigtilgang brukermanual

Mikrolæring brukermanual

Frikomport kursadministrasjon i Moodle

KS: Opprette et nytt kurs - Vi anbefaler å bruker kursveiviseren for opprettelse av kurs. Les om den her

KS: Tabellmaler

Kategoribasert brukeradmin

Dette er en spesiell rolle som tillater at man logger inn som eller oppdaterer profilen til bestemte brukere. Rollen kan tildeles på kategorinivå og gir rettigheter i forhold til andre brukere som er medlemmer av samme brukergruppe/cohort som rolleinnehaveren.

Les mer om rollen her


Tilgang til KS Læring support CHAT

Tilgangen til Support CHAT styres ved at alle i brukergruppen for superbrukere tildeles en global rolle "Tilgang til KS Læring support". Denne rollen benyttes foreløpig bare ett sted - i en blokk nederst på "Min startside", hvor kun brukere med denne rollen ser CHAT. Hvis du er superbruker på toppnivå for din kommune/fylkeskommune, men IKKE ser CHAT-funksjonen, betyr det at du ennå ikke er lagt til med denne rollen på "Min startside". Ta i så fall kontakt med KS Læring support.

KS: Hvordan legge til nye superbrukere med tilgang til Support CHAT

Håndtering av endringsønsker i KS Læring

KS Læring er en felles kursportal som hele tiden videreutvikles for å dekke fellesskapets behov. Dette medfører at endringsønsker ikke kan håndteres "over bordet", men må følge helt bestemte prosedyrer fra første idé til det implmenteres som en felles løsning for alle.

Slik melder du endringsønsker i KS Læring

KS Læring workshop i Bergen 25.-27.mai 2016


Aktiviteter og ressurser i KS Læring

De fleste aktiviteter og ressurser i KS Læring er tilpasset kursformatene "Nettkursformat", "Klasseromsformat" og "Enkeltaktivitetsformat"/"White-paper format". Det siste formatet har to likestilte navn. Bokmodulen og noen til er deaktivert fordi modulene konflikter med de spesielle kursformatene som KS Læring benytter.


Aktiviteter

Aktiviteter er ting du kan gjøre som blir sporet og hvor resultatet på prestasjonen din lagres i karakterboka.

KS SCORM

KS Leksjon

KS Innlevering

KS Forum

KS Quiz

KS Feedback

KS Ordbok

KS Kursbevis

Registrere fremmøte

Ressurser

Ressurser er ting du kan gjøre som blir sporet om du har sett på dem eller ikke. Du som bruker skal kun ha tilgang til lærestoffet her og ikke prestere noe utover det.

KS URL

KS Side

KS Fil

KS Informasjonsfelt

KS Min progresjonKompetansestyring i KS Læring

Kompetansestyringen i KS Læring skiller seg ikke fra annen kompetansestyring, så her finner du guidene for L5 kompetansestyring.


Administrasjon av L5 jobbroller

Administrasjon av organisasjonstruktur på L5

L5 GodkjenningerTilpasninger for Bergen kommune

Bergen kommunes kursbevistype for Certificate-modulen

ADFS SSO direktelinker fra intranettKS Læring opplæring

Forslag til program for en kursdag: KS: Kursmanual


Ad-hoc spørringer

Ad-hoc spørringer er en egen rapportmodul som kun er tilgjengelig for toppadministratorer. Her kan det gjøres spørringer rett mot databasen og resultatet vises enten på skjerm eller kan lastes ned som csv-filer for import i f.eks. Excel. Som en del av kompetansestyringen og den spesielle programpakken KS Læring består av, er det laget en rekke spørringer som kan kjøres av portaladministrator. De samme spørringene kan også gjenbrukes i blokken "Egendefinerte rapporter".

SQL-spørringer

FAQ

KS: FAQ