Kompetanseportalen i Sandnes kommune

Fra Efaktor Wiki

Sammendrag

Sandnes kommune sin kompetanseportal finnes på nettadressen: https://kompetanse.sandnes.kommune.no. Her administreres alle klasseroms- og nettkurs som Sandnes kommune tilbyr.

Påmeldingsmetoder

Det er tre ulike oppsett av påmeldingsmetoder som er aktuelle å bruke i kursene på kompetanseportalen. De tre oppsettene er for betalingskurs, åpne gratiskurs og lukkede betalingskurs. I alle disse tre variantene må også metodene "Manuell innmelding" og "Single sign on enrolment" være aktivert. Disse brukes henholdsvis til å melde inn kursholdere i kurset, og til å sende fullførtstatus automatisk tilbake til Dossier.


Betalingskurs

Her skal metoden "Påmelding betalingskurs" brukes. Når du legger til den er det 3 felt som bør fylles ut, det er:

  • "Stengt fra og med": her setter du inn den første datoen det ikke skal være mulig å melde seg på
  • "Maks antall deltakere": Skriv inn antallet som skal få melde seg på via denne metoden, 0 betyr ubegrenset.
  • "Søknadsbehandler": Her skriver du inn mailadressen til den brukeren som skal få mail om påmelding fra eksterne brukere og som skal hente ut påmeldingslister.

For resten av feltene vil standardinnstillingene være mest aktuelt å bruke


Åpne gratiskurs

Disse kursene vil være mulig å melde seg på for alle som har en bruker på kompetanseportalen. Denne egner seg derfor til kurs som eksterne brukere skal delta på siden de ikke krever innlogging via Dossier. Innmeldingsmetoden som skal benyttes er "Påmelding gratiskurs"

Se siden om Egenpåmelding for detaljert beskrivelse av innstillingene.


Lukkede gratiskurs

Bruk samme metode og innstillinger som for åpne gratiskurs, men i innstillingene for påmeldingsmetoden må man velge "Ansatte i sandnes kommune" i valget "Kun for medlemmer av brukergruppen"


Ventelistepåmeldinger med fakturainformasjon

Se beskrivelse av metoden på egen wikiside her: Sandnes: Ventelistepåmeldinger med fakturainformasjon


Fakturabasert innmelding

Denne metoden er nå delvis erstattet av ventelistepåmeldinger med fakturainformasjon.

Se egen wiki-side her: Kursinnmelding med fakturainformasjon


Bulkpåmelding med venteliste

Denne metoden er nå delvis erstattet av ventelistepåmeldinger med fakturainformasjon.

Denne påmeldingsmetoden er en del av en Ventelistemodul som har flere påmeldingsmetoder tilknyttet. På denne måten sikres at det blir samme håndtering av alle påmeldingsmetodene en velger og får samlet oversikt over ledige plasser på et kurs.


Bulkpåmelding med venteliste - opplæringsvideoer

Kursbevis

Kursbevis for Sandnes Kommune

Når du skal sette opp et kursbevis med Sandnes kommunes design, må du gjøre følgende valg under "Designinnstillinger":

  • Kursbevis type: A4_sandnes
  • Papirretning: Portrett
  • Kantlinjegrafikk: sandnes_kursbevis
  • Farge på kantlinjer: Nei
  • Vannmerkegrafikk: Nei
  • Signaturbilde: Nei
  • Segl- eller logobilde: Nei

For mer informasjon om oppsett av kursbevis, se den generelle siden for kursbevis