Kurs metalenke

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Denne metoden lar deg melde et kurs inn i et annet. Alle som da er meldt inn i det andre kurset, vil være påmeldt med samme rolle i dette kurset.

Slik bruker du Kurs metalenke

Her illustreres det med et eksempel der det er to kurs som skal lenkes sammen. De to kursene kan vi kalle for "Kjemi 1" og "Rapportføring". Det vi ønsker nå er å la alle som er meldt inn i "Kjemi 1", også skal være meldt inn i "Rapportføring" med samme rolle. Vi går da inn i kurset "Rapportføring" og går til Administrasjon > Kursadministrasjon > Brukere > Innmeldingsmetoder. Så velger vi "Kurs metalenke" fra nedtrekksmenyen "Legge til metode" som vises under innmeldingsmetodene som allerede er lagt til i kurset. Vi kommer nå til en ny side med en en nedtrekksmeny som heter "Lenk kurs", finn "Kjemi 1" fra listen og trykk på knappen "Legge til metode".

Ny funksjonalitet i Moodle 3.1

I Moodle 3.1 ble det lagt til ny funksjonalitet i denne innmeldingsmetoden. Blant annet kan du melde deltakere direkte inn i en gruppe via "Kurs metalenke" og du kan søke opp kursene du ønsker å legge til i tillegg til å velge fra en nedtrekksmenye Fremgangsmåten er nå slik:

 1. Gå til kurset deltakerne skal meldes inn i
 2. Gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Brukere > Innmeldingsmetoder
 3. Velg "Kurs metalenke" fra nedtrekksmenyen "Legg til metode"
 4. I feltet "Lenk kurs" kan du enten søke opp kurset du ønsker å metalenke, eller klikke på nedpverpila og velge kurset fra listen som dukker opp. Klikk på kursnavnet for å metalenke det. Om du ønsker å metalenke flere kurs gjentar du bare dette punktet.
 5. I feltet "Legge til i gruppe" velger du om deltakerne som meldes inn via "Kurs metalenke" skal legges til i en gruppe. Vær oppmerksom på at om du metalenker flere kurs samtidig, så vil disse havne i samme gruppe.
 6. Klikk på "Legge til metode" for å fullføre.

Merk at om du ønsker å metalenke deltakere fra flere kurs inn i det samme kurset, men ønsker å plassere deltakerne i ulike grupper må du legge til flere instanser av "Kurs metalenke" i det samme kurset".

Fordeler

Fordelen med å benytte "Kurs metalenke" er at man kan inkludere det samme innholdet i flere kurs, og at det holder da å gjennomføre det bare en gang. Som eksempel så vil kanskje kurset "Rapportføring" også lenkes til kursene "Fysikk 1" og "Biologi 1", og for kursdeltakere som tar alle tre kursene vil det være nok å gjennomgå innholdet i "Rapportføring" en gang. En annen fordel er at om kurset "Rapportføring" skal oppdateres så holder det å oppdatere innholdet et sted istedenfor i alle tre kursene.

Ekstramodul

eFaktor har utviklet en ekstramodul som lar deg stå i et kurs, og så velge hvilke kurs som skal kobles til dette kurset. For å gjøre dette må du være på kurssiden og gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Koble til nye kurs. Dette vil først og fremst være praktisk om du ønsker å koble mange metakurs til et hovedkurs. For å bruke det samme eksempelet så vil du altså kunne være inne på kurssiden for "Kjemi 1", gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Koble til nye kurs. I den venstre boksen kan du nå finne frem til "Rapportføring" og så trykke på knappen "Legg til utvalg". "Rapportføring" vises nå i den høyre boksen og er lenket til "Kjemi 1"

Som administrator kan du stenge enkelte kategorier ute fra ekstramodulen, og andre brukere må da bruke vanlig metalenking. For å bestemme hvilke kurskategorier som skal være gyldige må du gå til Administrasjon > Portalen > Moduler > ..... Som standard vil alle kategorier være åpne for lenking. Det vil være mulig å lenke til både skjulte kategorier og kurs.

Steg for steg

 1. Gå til kurssiden (f.eks. kurssiden for "Kjemi 1")
 2. Gå til Administrajon > Kursadministrasjon > Koble til nye kurs
 3. Marker kurset (f.eks. "Rapportføring") du ønsker å koble til i venstre kolonne
 4. Trykk på knappen "Legg til utvalg"
 5. Gjenta punkt 3 og 4 for hvert kurs du ønsker å koble til
 6. Når alle kursene er koblet til hovedkurset trykker du på knappen "Gå tilbake tl kurset"

Relaterte sider

Læringsløp og kurspakker

Dokumentasjonssiden for Moodle