Kurssøk i Moodle LMS

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Denne siden dokumenterer oppsett av kurssøk i Moodle LMS


Moduler som brukes

Det er tre moduler som brukes til Kurssøk:

Disse tre modulene er avhengige av hverandre og må installeres samlet. Bruk siste versjon av branchene som ligger i repositoriene. Modulene installeres normalt med git submodule, men kan også kopieres inn til

I tillegg benyttes standard taggemodul hvor det gjøres en del viktige innstillinger. De kommer vi tilbake til.


Oppsett av standard tagger i Moodle LMS

Under Portalen > Visning > Administrer tagger går du inn og deaktiverer alle taggeområder UNNTATT Kurs. Da skal Standardsamling under Taggesamlinger kun inneholde ETT tagområde og det skal stå på "TVING" for å forhindre at vanlige brukere lager egne tagger selv.

Deretter lager du noen spesialtagger som vi kaller "Meta-tagger". De brukes til å gruppere andre tagger slik at kurssøk får et oversiktlig panel av tagger å velge mellom.

Meta_group_Tilbyder gir deg kategorien "Tilbyder" i kurssøket. Meta_group_Tema gir deg kategorien "Tema" i kurssøket. Meta_group_Format git deg kategorien "Format" i kurssøket. (Om det er e-læring, klasseromsundervisning eller en kombinasjon).

Her kan du lage flere kategorier selv, bare de har "Meta_group_" som prefix. IKKE lag for mange kategorier. Da blir kurssøket fort uoversiktlig.


Utvidet taggefunksjonalitet

Modulen local_tag gir deg utvidet taggefunksjonalitet. Det er her du finner definisjonen av de prefiksene som er beskrevet over, og om ønskelig kan de endres til noe annet. Anbefaler likevel at disse prefiksene ikke endres, siden de da ikke lenger samsvarer med tilgjengelig dokumentasjon.

  • "Meta_" - Dette er hoveddefinisjonen av hva som skal regnes som gruppetagger.
  • "Meta_group_" - Dette er kategoriene på søkesiden
  • "Meta_option_" - Dette er elementer som det kun kan velges EN av i kategorien.
  • "Meta_option_singleselect" - Dette er prefix for kategorien av Meta_option elementer.

Under seksjonen "Mapping av tagger" velger du hvilke to kategorier som skal vises på kortene i kurssøket. Dette gjelder tagger som vises nederst på hvert kurskort i kurssøket.

  • Første kategori vises øverst av disse taggene.
  • Andre kategori vises nederst av disse taggene.


Blokken for kurstagger

Blokken for kurstagger legges til i alle kurs hvor du ønsker å gjøre det enkelt å legge til tagger for kurssøket. Hvis ikke blokken er lagt til vil du måtte legge til tagger under kursets Endre innstillinger. OBS for at blokken for kurstagger kun vises for lærere.

Denne blokken har en lenke for å Endre kurstagger og du får da et enkelt skjermbilde som viser alle kategoriene. Når disse åpnes vises alle tagger de inneholder og du kan da velge så mange som er relevant for akkurat dette kurset.


CRON-jobb for global søkindeksering

Kurssøk inneholder en cron-jobb som må settes til å kjøre med jevne mellomrom. For små portaler kan det passe med hver halvtime, for større portaler kan den kanskje gå sjeldnere.

OBS OBS for at nylig taggede kurs ikke vises i kurssøket før cron-jobben har kjørt!