L5 Kompetansestyring

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

L5 Kompetansestyring er i praksis en helt ny versjon av kompetansestyring for Moodle som gjør at dette nå skalerer opp til meget store organisasjoner som ønsker å bruke sertifiseringer med utløpstid koblet til jobbroller og hvor en kan rapportere helt ned til den enkelte medarbeider.

L5 Kompetansestyring har fått 5 nivåer, noe som er ett mer enn tidligere versjon. Det ekstra nivå er satt som et nytt overordnet nivå, og nivåene går derfor fra 0-4 i stedet for 1-4.

I L5 kan jobbroller knyttes direkte til arbeidssted. I din egen profil kan du legge til så mange arbeidsteder og jobbroller du har behov for. Dette gjør at du bare kan får opp relevante jobbroller for ditt arbeidssted når du registrerer deg.

I tillegg kan ulike arbeidssteder ha forskjellige krav til kurs som skal tas for samme jobbrolle. F.eks. kan Oslo kommune kreve andre kurs for en lærer enn det Hadsel kommune gjør, eller at kravene til f.eks. en ambulansearbeider er forskjellige avhengig av om tjenestestedet er i Oslo eller Vågå.

Oversikt

Kompetansestyringsverktøyet er tett integrert i Moodle, og bygger på standardfunksjonen «Læringsutbytte» som i vår sammenheng er omdøpt til «Sertifiseringer» eller «Godkjenninger», litt avhengig av bedriftens ønsker for navngiving. I denne veilederen bruker vi både «Sertifiseringer» og «Godkjenninger» som begreper - de betyr det samme.

L5 gjør at all fullført kompetansebygging som er knyttet til sertifiseringer registreres automatisk.

 • Sertifiseringer: Angis i kurs og knyttes til aktiviteter i kurset som skal gjennomføres
 • Varighet: En angir da varighet for en kompetanse i måneder og straks det er gått lenger tid enn dette siden forrige godkjenning av kompetansen, vil systemet vise dette som utløpt og en må godkjennes på nytt. Dette kan gjøres ved å ta kurset på nytt, en test på nytt osv.
 • Jobbroller: En bruker kan dermed ha en eller flere jobbroller i egen profil. Jobbrollene er knyttet til kompetanser, slik at hvis du for eksempel har jobbrollen ”Saksbehandler enkeltvedtak”, vil du automatisk få opp alle kursene som er knyttet til denne jobbrollen og kan starte kursene direkte.
 • Godkjenning: Her kobles jobbroller med kompetanser og varigheten for dem angis. En kan ha så mange jobbroller en vil for hver kompetanse.
 • Organisasjonsstruktur: En kan bygge en komplett organisasjonsstruktur i 5 nivåer, der de to nederste nivåene er arbeidssted og ansatte.
  • Ledere: Legges rett inn på det org-elementet de er leder for. De får automatisk tilgang til eget nivå, samt alle underliggende nivåer. Mer enn en leder kan legges til.
  • Rapporttilgang: Legges rett inn på det org-elementet de skal kunne rapportere på. Får også tilgang til alle underliggende org-nivåer. Mer enn en rapportør kan legges til.
 • Arbeidssted: En medarbeider oppgir ved registrering hvor vedkommende arbeider (eller dette hentes fra andre systemer automatisk). Denne informasjonen gir mulighet for en leder til å hente ut rapporter på kompetansestatus på de forskjellige nivåene.
 • Kompetanserapporter: Hvem som skal ha tilgang til rapporter styres av hvor Leder/Rapporttilgang er lagt inn i org-strukturen.
  • En leder/rapporttilgang på Nivå 0 ser alle arbeidssteder og medarbeidere på den grenen en selv er lagt til på med leder/rapporttilgang.
  • En leder/rapporttilgang på Nivå 1 ser alle arbeidssteder og medarbeidere på den grenen en selv er lagt til på med leder/rapporttilgang.
  • En leder/rapporttilgang på Nivå 2 ser alle arbeidssteder og medarbeidere på den grenen en selv er lagt til på med leder/rapporttilgang.
  • En leder/rapporttilgang på Nivå 3 ser alle arbeidssteder og medarbeidere på den grenen en selv er lagt til på med leder/rapporttilgang.
  • En leder/rapporttilgang på Nivå 4 ser alle medarbeidere på eget arbeidssted
 • Org-superbrukere
  • Her legger en inn alle som skal ha org-superbrukertilgang til en del av org-strukturen med tilhørende jobbroller.

Sertifiseringsmål

Moodle har som standard "Outcomes", eller "Læringsutbytte" som standardoversettelsen heter. Denne benyttes i skolesektoren til å importere læringsmål og koble dem til kurs og læringsaktiviteter for på den måten få oversikt over hvilke læringsmål som er dekket opp. For bedrifter og organisasjoner er ikke dette nok siden vi også har behov for å knytte dette til jobbroller og varighet. Moodles Outcomes er derfor "Sertifiseringsmål"/"Godkjenninger" i vår sammenheng.

Du kan lage så mange sertifiseringer du har behov for. Et sertifiseringsmål består av en beskrivende tittel, f.eks. "Godkjent Ambulansearbeider 1", og en mer utfyllende beskrivelse av hva denne sertifiseringen er for noe.

Normalt er et sertifiseringsmål koblet til mer enn ett enkelt kurs. I Sertifiseringsmåloversikten vises hvor mange kurs som er koblet til akkurat dette sertifiseringsmålet. Samtidig er det også slik at ett enkelt kurs kan være koblet til mer enn et sertifiseringsmål. Når dette kurset er registrert fullført er det også fullført i alle tilhørende sertifiseringsmål.

Der er kun portaladministratorer som kan legge til nye godkjenninger.

Koble sertifiseringer til kurs

 • Gå til kurset som skal kobles til sertifiseringsmålet.
 • Klikk på Administrasjon > Kursadministrasjon > Sertifiseringsmål
 • Velg sertifiseringen fra menyen og klikk "Legg til".


Koble sertifiseringer til aktiviteter i kurs

Dette er mest aktuelt når du har flere sertifiseringsmål på ett kurs og ønsker å vise hvilke deler av kurset som hører til hvilke sertifiseringsmål. Du behøver altså IKKE koble sertifiseringsmålene til hver læringsaktivitet i kurset om du ikke har behov for det.

... men hvis du har behov, gjør du slik:

 • Klikk på ønsket aktivitet i kurset.
 • Klikk på "Endre innstillinger" for denne aktiviteten.
 • Gå til seksjonen for Sertifiseringsmål
 • Merk av hvilke av de tilkoblede sertifiseringsmålene som skal kobles til denne aktiviteten.
 • Lagre innstillingene.


I sertifiseringsmåloversikten vil nå se at telleren øker med -1- for hvert kurs som legges til. Når det er gått en tid husker du kanskje ikke lenger hvilke kurs som er koblet til denne sertifiseringen? Vi har tenkt på dette også og har en rekke rapporter du kan kjøre som viser deg hvilke kurs et sertifiseringsmål inneholder, pluss mye annet. Vi har samlet disse rapportene under "Ad hoc-rapporter"

Jobbroller

Jobbroller er sentralt i L5 Kompetansestyring (L5). Alle som har et arbeidssted har også en eller flere jobbroller som beskriver arbeidet de er ansvarlige for å utføre. Det er sjelden slik at en har kun en jobbrolle, ofte utfører samme medarbeider flere forskjellige jobbroller. Når sertifiseringsmålene kobles med jobbroller og varighet får vi en Godkjenning. Medarbeidere med disse jobbrollene i egen profil vil da automatisk få opp de Godkjenningene med tilhørende kurs en må ta for å fullføre/vedlikeholde egne godkjenninger for arbeidet en utfører.

Administrasjon av L5 jobbroller

Fanen for administrasjon av jobbroller


Sertifiseringer/Godkjenninger

En godkjenning er en sertifisering koblet med jobbrolle(r) og varighet i måneder. Klikk på fanen "Godkjenninger" og der vises alle sertifiseringene som er satt opp. Tannhjulet til høyre for hver av dem lar deg koble sertifiseringene til varighet og en eller flere jobbroller. Straks dette er gjort vil godkjenningene vises for den enkelte bruker med disse jobbrollene i egen profil.


Godkjenninger med varighet koblet til jobbroller


Resertifisering i kompetansestyring

Organisasjonsstruktur

Organisasjonsstrukturen er selve kjernen i L5 kompetansestyring. Det er her en bygger det hierarkiet en har behov for og det er i denne org-strukturen en legger inn for ledere og rapporttilganger på forskjellige nivåer. En leder/apporttilgang som f.eks. gis rapporttilgang på nivå 2 vil se ALLE organisajonsenheter på nivå 3 innenfor sitt nivå 2 i org-strukturen. Tilsvarende for leder/rapporttilgang på nivå 1: De vil se alle nivå 2 enheter innenfor det nivå 1 de selv tilhører.


Administrasjon av organisasjonstruktur på L5

Kompetanserapporter

 • En leder/rapporttilgang på Nivå 0 ser alle arbeidssteder og medarbeidere innen sitt nivå 0
 • En leder/rapporttilgang på Nivå 1 ser alle arbeidssteder og medarbeidere innen sitt nivå 1
 • En leder/rapporttilgang på Nivå 2 ser alle arbeidssteder og medarbeidere innen sitt nivå 2
 • En leder/rapporttilgang på Nivå 3 ser alle medarbeidere på eget arbeidssted


L5 Kompetanserapporter

Ad hoc-rapporter

Ad hoc-rapporter er en rekke rapporter som gir deg oversikt over org-struktur og jobbroller. De er lokalisert under Portalen > Rapporter > Ad hoc SQL-spørringer og kan enkelt utvides med nye rapporter etter behov.

Standard rapporter

 • L5: Brukere på arbeidssted
 • L5: Godkjenninger og tilkoblede kurs
 • L5: Jobbroller tilknyttet godkjenninger
 • L5: Jobbroller tilknyttet kurs
 • L5: Kurs som er koblet med godkjenninger
 • L5: Organisasjonsstruktur - med fokus på arbeidssted
 • L5: Organisasjonsstruktur 0-1-2-3
 • L5:Arbeidssted + InternID (Nivå 3)

Første gangs oppsett av L5 Kompetansestyring

Første gangs oppsett av L5 Kompetansestyring


Import av organisasjonsstruktur og jobbroller

Verktøy for manuell import av organisasjonsstruktur og jobbroller

Import av brukeres arbeidssteder og jobbroller (kompetansedata)

Opplasting av brukere med arbeidssteder og jobbroller


Utgåtte versjoner av kompetansestyringsverktøyet

Denne versjonen støttes ikke lenger, men dokumentasjonen finnes her:

L4 Kompetansestyring