LTI-publisering av kurs

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Denne siden tar for seg hva LTI er for noe og hvordan du kan sette opp LTI i Moodle både som tilbyder og forbruker. Dette gjør at ethvert kurs i Moodle kan tilbys andre læringsplattformer via Single Sign On (SSO). Når et LTI-tilkoblet kurs er fullført sendes resultatene automatisk tilbake til portalen brukeren kom fra.

Hva er LTI?

Celtic-powerpoint.png

Arbeidet med LTI bygger på IMS Tools Interoperability Guidelines (TI) fra 2006; TI hadde et begrenset omfang hvor man ville oppnå en enkel forbindelse mellom læringsplattform og tredjeparts verktøy der det var mulig å bruke ressurser fra verktøyet og i retur motta resultater fra verktøyet.

Når en bruker er logget på en læringsplattform med støtte for LTI kan han velge å benytte tilgjengelige tredjeparts verktøy. Det er en rekke tilbydere av LTI og du finner en oversikt her: For å få tilgang til verktøyet må det opprettes en sesjon mellom læringsplattformen og verktøyet, det gjøres ved å utveksle brukerinformasjon og lignende som stadfester at brukeren er autorisert til å benytte verktøyet. Etter at sesjonen er opprettet vil verktøyet lastes inn i læringsplattformen, som oftest i en IFrame. Når brukeren etterpå interagerer med verktøyet kan det utveksles annen data mellom læringsplattform og verktøy, for eksempel resultatet av en oppgave. Med LTI er det også mulig for en læringsplatttform å laste og inneholde en annen læringsplattform.

Kilde: ITU 2009

Moodle 3.1 støtter LTI 1.1 tilbyder og LTI 2.0 forbruker. Dette gjør at det ofte blir komplikasjoner med LTI-oppsettet og vi anbefaler at Moodle 3.2 eller nyere benyttes for LTI som tilbyder. Moodle 3.2 og senere støtter LTI 2.0 både som tilbyder og forbruker.

Konfigurere LTI-tilbyder i Moodle 3.2

2017-04-26 15-27-09.png

Konfigurasjon av LTI som tilbyder gjøres på portalnivå i noen få trinn:

  • Du må først aktivere LTI tilbyder på portalen.
  • Dette gjøres ved å aktivere Portalen/Moduler/Autentisering/LTI

LTI-autentiseringsmodulen har ingen spesielle innstillinger og brukes til å tilby SSO for de som skal ta kurset via en LTI-kobling.

  • Deretter aktiveres kursinnmeldingsmetoden for LTI.
  • Dette gjøres ved å aktivere Portalen/Moduler/Innmeldinger/Publiser som LTI-verktøy

Publiser som LTI-verktøy har en rekke mulighet for standardinnstillinger og hver av dem kan overstyres når et kurs publiseres som et LTI-verktøy. Vanligste er å angi standardinnstillinger for Land, Sted, Tidssone og Språk. Se gjennom alle feltene og fyll ut de som bør være standard.

Publisere et kurs som et LTI-verktøy

2017-04-26 15-34-27.png


2017-04-26 15-37-35.png


Konfigurere LTI-forbruker i Moodle 3.1 og senere

Kommentarer