Laste opp brukere via fil

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Dersom det er mange brukere som skal opprettes er det enklest å gjøre dette via en csv-fil. Denne filen kan genereres i Excel og konverteres til csv-fil. Denne excelfilen bør utformes med de riktige kolonneoverskriftene i første rad, og så får hver bruker sin rad nedover i filen. Kolonneoverskriftene som må være med i en slik fil er:

 • username, her skriver du inn ønsket brukernavn. Et bra triks er å bruke hele epostadressen for å hindre duplikate brukernavn. Ellers må du bruke små bokstaver og unngå æ. ø og å
 • email, her skriver du inn brukerens epostadresse
 • firstname, her skriver du inn brukerens fornavn
 • lastname, her skriver du inn brukerens etternavn

I tillegg kan det være aktuelt å inkludere følgende kolonner om man trenger ekstra informasjon:

 • password, passordet du vil at brukeren skal ha ved første gangs innlogging
 • city, stedet der brukeren bor
 • country, landet brukeren bor i. Merk at du må bruke landkode med små bokstaver, f.eks. no istedenfor Norge

Etter at filen er opprettet og konvertert til csv-format, går du til Administrasjon > Portalen > Brukere > Kontoer > Last opp brukere

For å unngå problematikk med æ, ø og å er det beste eksportformatet fra excel UTF-16 Unitekst. Dette vil gi deg en .txt-fil der tabulator er brukt som skilletegn. Når du laster opp brukere må du derfor velge "/t" i nedtrekksmenyen for skilletegn.

Last opp csv-filen i filvinduet og angi hvilket skilletegn som er brukt i filen. Det mest vanlige er "," oeller ";". Trykk på knappen "Last opp brukere". På neste er det en del valg som må gjøres. Disse er stort sett selvforklarende, og det eneste vi vil legge til er at du bør være forsiktig med å velge alternativet som sier noe om "Overskriv informasjon for eksisterende brukere". Du bør være meget sikker på hva du gjør om du velger dette alternativet.

Eksempel

username, email, firstname, lastname, country
per, per@eventyr.no, Per, Askeladd, no
paal, paal@eventyr.no, Pål, Askeladd, no
espen, espen@eventyr.no, Espen, Askeladd, no

(Mellomrommene bak kommaene er med for lesbarhet. Det skal ikke være sånn i en virkelig fil)

Påmeldinger til kurs via fil

Dette kan gjøres på samme måte som registrering av nye brukere med fil. I tillegg må man ha med en kolonne for kurset brukerne skal meldes inn i. Man kan også gi brukerne en annen rolle en student-rollen og melde brukerne direkte inne i grupper når man laster opp via fil. Man trenger følgende kolonneoverskrifter i csv-filen for kurs- og gruppeinnmeldinger, samt rolletildeling:

 • username, her skriver du inn brukerens brukernavn på portalen
 • course1, her skriver du inn kortnavnet til kurset brukeren skal meldes inn i
 • group1, her skriver du inn grupenavnet som brukeren skal meldes inn i
 • role1, her skriver du inn rollenavnet som brukeren skal ha i kurset

Dersom samme bruker skal ha flere roller i samme kurs, eller være med i flere grupper må man bruke flere rader for å gjøre dette. Dersom man skal melde brukeren inn i flere kurs gjøres dette ved å legge til en ekstra kolonner med navn course2, course3 osv.

Eksempel

I dette eksempelet viser hvordan de tre brukerne Per, Pål og Espen kan meldes inn i kurset "Introduksjon" og i gruppene 1 og 2. Per vil meldes inn i begge gruppene

username, course1, group1
per, Introduksjon, Gruppe 1
per, Introduksjon, Gruppe 2
paal, Introduksjon, Gruppe 2
espen, Introduksjon, Gruppe 1

Dersom du legger til kurs-og gruppekolonner i filen som brkes til brukerregistrering vil brukerne automatisk meldes inn i kurs ved opplasting av fil.

Excelfil

Vedlagt er en excelfil som kan brukes som basis for brukeropplasting via fil. Fila består av to faner, "Import" og "Eksport". I fanen "Import" kan brukerne skrive inn informasjonen det bes om, og fanen "Eksport" tar inn informasjonen fra "Import"-fanen og legger det i kolonner med riktige overskrifter. Det er kun satt opp følgende kolonner i basisfilen, og du må selv legge til flere dersom det er ønskelig. Se eksemplene ovenfor for noen av feltene det er mulig å inkludere.

NB! I denne filen er det ikke lagt inn noe passord for brukerne. Dette betyr at brukerne vil få tilsendt et passord på mail innen 30 minutter etter at de ble lastet opp. I tillegg er det satt opp at brukernavn er det samme som epostadresse for å hindre duplikate brukernavn. Brukernavnet er også inkludert i mailen som sendes ut.

Medium:Brukeropplasting.xlsx (filen lastes ned automtisk ved å trykke på lenken til venstre)