Legge til brukere

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er den manuelle metoden for å melde inn brukere i et kurs. Generelt så anbefales dette for instruktører og lærere for et kurs, mens det anbefales å bruke egenpåmelding for vanlige kursdeltakere. For å bruke denne metoden er du avhengig at brukerne allerede er registrert på portalen. Dersom de ikke er registrert kan de ikke meldes inn i et kurs. Se her for hvordan du kan opprette brukere på portalen eller her for å se hvordan de kan lastes opp via fil.

Det er to måter å gjøre den manuelle innmeldingen på. Når du er på kurssiden så kan du gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Brukere > Innmeldte brukere. På siden du kommer til nå er det en knapp "Legg til brukere" øverst til høyre. Når du trykker på denne får du opp et vindu der du kan søke opp og melde inn brukere til kurset. Øverst i vinduet er det en nedtrekksmeny som bestemmer hvilken rolle brukeren skal ha i kurset. Nederst i vinduet er det et søkefelt der du kan søke opp de du ønsker å melde inn. For å melde inn en bruker, trykker du bare på knappen "Meld inn" som vises ved siden av navnet. Dersom det er en bruker du ikke finner skyldes det vanligvis en av tre ting: 1 Brukeren er ikke registrert på portalen, 2 Brukeren er allerede meldt inn i kurset og 3: Du har skrevet navnet feil i søkefeltet. Når du er ferdig med alle innmeldingene, trykker du på knappen "Påmeldingene er ferdig".

Den andre metoden er å gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Brukere > Innmeldingsmetoder. Du kommer nå til en side som viser alle innmeldingsmetodene i kurset. Ved siden av metoden "Manuell brukertillegging" er det et påmeldingsikon som ser ut som et hode. Når du trykker på påmeldingsikonet kommer du til en side med to store bokser/kolonner. I den venstre så vises de som allerede er meldt inn i kurset og til høyre vises de som kan meldes inn. Under hver kolonne er det et søkefelt for å finne brukerne du skal melde inn. Når du har funnet riktig bruker sørger du for at riktig rolle er spesifisert i nedtrekksmenyen mellom de to kolonnene, og så trykker du på knappen "Legg til". Du trenger ikke å lagre noe for å fullføre påmeldingene.


Steg for steg

For å legge til en lærer i et kurs kan du gjøre følgende:

 1. Gå til kurssiden for det aktuelle kurset
 2. Gå til Innstillinger > Kursadministrasjon > Brukere > Innmeldte brukere
 3. Trykk på knappen «Legg til brukere»
 4. Du får nå opp et nytt vindu. Øverst er det en nedtrekksmeny der du velger hvilken rolle brukeren skal i kurset. Standard er student. Siden vi skal melde inn en lærer, velger du "Lærer"
 5. Skriv inn deler av navnet i søkefeltet og trykk på enter-knappen for å gjennomføre søket.
 6. Trykk på knappen «Meld inn» bak navnet på den du skal melde inn.
 7. For å melde inn flere brukere, gjenta punkt 4-6.
 8. Trykk på knappen «Påmelding av brukere ferdig» når alle brukerne er meldt inn

Legge til brukere med begrenset tidsadgang

 1. Åpne kurset
 2. Gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Brukere > Innmeldngsmetoder
 3. Klikk på «meld inn brukere»-ikonet bak manuelle innmeldinger (ikonet ser ut som et hode
 4. I høyre boks søker du opp og markerer deltakerne som skal ha tilgang
 5. Mellom de to boksene er det en nedtrekksmeny for innmeldsvarighet - her velger du innmeldingsvarigheten
 6. Klikk på «Legg til»

Relaterte sider

Dokumentasjonssiden for Moodle

Roller