Lx Kompetansestyring

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Lx Kompetansestyring er et fleksibelt kompetansestyringssystem som tillater ulikt antall nivåer på organisasjonene og der ansatte kan registreres på et hvilket som helst nivå.

For å komme til Lx Kompetansestyring må du velge "Org-administrasjon" i brukermenyen oppe til høyre. Du vil da komme til en side med de tre fanene "Org-struktur", "Rapport" og "Ansattpåmelding". Kun ledere har tilgang til ansattpåmeldingsfanen.

Organisasjonsstruktur

Legge til nye org-elementer

 1. Veg først overordnet org-element
 2. Klikk på "Ny"
 3. Fyll ut navn på org-elementet
 4. Fyll eventuelt ut org-nummer og faktureringsinformasjon
 5. Klikk på "Legg til"

Slette org-elementer

Når du sletter et org-element med underordnede elementer kan du velge mellom å slette alt eller slette og flytte. Dersom du sletter alt vil underordnede elementer med brukerdata bli slettet. Dersom du velger slette og flytte vil de underordnede org-elementene med deres ansatte, superbrukere, ledere og rapporttilganger flyttes et nivå oppver i org-strukturen.

 1. Velg org-elementet som skal slettes
 2. Klikk på "slett"-ikonet
 3. Klikk på enten "Bekreft og flytt" eller "Bekreft"

Flytte org-elementer

Når du flytter et org-element blir også de underliggende org-elementene med. Dersom du ikke ønsker å ta med de underliggende org-elementer må du flytte de tilbake etterpå.

 1. Velg org-elementet du ønsker å flytte
 2. Klikk på "flytt"-ikonet
 3. Velg nytt overordnet element for org-elementet du skal flytte
 4. Klikk på "Lagre"

Roller

I organisasjonsstrukturen kan en bruker ha følgende roller:

 • Superbruker - Kan tildele roller og administrere org-struktur på dette org-elementet og alle underordnede
 • Leder - Har tilgang til rapporter. Kan legge til ansatte.
 • Rapporttilgang - Har tilgang til rapporter.
 • Ansatt - En vanlig ansatt. Har ingen spesielle rettigheter

For rollene leder og rapporttilgang kan man begrense tilgangen til kun dette org-elementet. Dvs at de ikke får tilganger til underordnede org-elementer.

Til- og fradeling av roller

For å til- eller fradele en rolle må du klikke på ikonet bak en av rollene. For ansattrollen må du klikke på ikonet bak denne rollen, mens for superbruker, leder eller rapporttilgang kan du klikke på ikonen bak en av disse rollene. For disse rollene vil du da komme til et grensesnitt der du kan velge rolle på nytt.

For rollene leder eller rapporttilgang kan du velge å tildele rollen på et bestemt nivå.

Rapporter

Det er laget tre ulike rapporter:

 • Ansattrapport - viser ansatte på et org-element
 • Enkeltkursrapport - viser ansatte som har fullført et bestemt kurs
 • Opplæringsplanrapport - viser status på en bestemt opplæringsplan. Denne er som standard deaktivert siden opplæringsplanfunksjonaliteten ikke er ferdig utviklet fra Moodles side.

Hente ut rapport

For å hente ut en rapport må du først velge rapport og deretter velge arbeidssted og eventuelt hvilket kurs du skal hente ut rapport for.

Mine rapporter

Når du henter ut en rapport kan du krysse av for "Lagre valg som min preferanse". Om du gjør dette kan du senere velge denne rapporten fra en hurtigmeny med valget "Mine rapporter"

Ansattpåmelding

Ledere har mulighet til å bruke ansattpåmelding. Med ansattpåmelding kan de enten melde en ansatt på et kurs eller invitere de. Ved en invitasjon vil den ansatte få en epost der de kan godta eller avslå invitasjonen.

Sync