MEF - Maskinentreprenørenes forbund

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

MEF er en frittstående bransje- og arbeidsgiverorganisasjon som representerer ca. 1950 små, mellomstore og store bedrifter.

Hovedtyngden av medlemsbedriftene driver maskinell anleggsvirksomhet, men forbundet organiserer også skogsentreprenører, brønnborere og gjenvinnings- og avfallsbedrifter. Samlet omsetter medlemsbedriftene for rundt 59,6 milliarder kroner i året og sysselsetter 26.000 arbeidstakere. MEF har egen hovedavtale med LO/Norsk Arbeidsmandsforbund (NAF) og tariffavtaler med NAF og Fellesforbundet. MEF står utenfor NHO, men er medlem av Bygge-, anleggs- og eiendomsrådet (BAE-rådet).

Bulldosereiernes Landsforening ble opprettet i 1948 av bulldosereiere som ønsker å stå sammen for å oppnå ens prisberegninger og felles avlønningssystem. Navnet ble endret i 1961 til Maskinentreprenørenes Forening, og i 1974 til Maskinentreprenørenes Forbund.

MEF har kursportalen https://lms.mef.no


MEF-skolen

Moodle

Grunnkurs i Arbeidsmiljø

MEF - Arbeidsmiljø - aktivering og deaktivering av kursgrupper