MWP - Avtaler

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Avtalemodulen i Moodle Workplace en aktivitetsmodul for lærere for å holde rede på aktiviteter og sette opp møte mellom lærer og en eller flere studenter.

Den lar lærere raskt opprette en avtale med en eller flere elever, som blir lagt til i begge brukeres Moodle-kalendere, og vil sende en e-postpåminnelse om morgenen den dagen som avtalen finner sted. Dette kan for eksempel være avtale om oppgaveveiledning, eksamensforberedelser etc.

Økter kan ha flere datoer og klokkeslett, men i løpet av en enkelt avtaleaktivitet vil studenten bare kunne registrere seg på en av øktene.

Oppsett av en avtale

For å sette opp en avtale må du klikke på "tannhjulet" i høyre hjørnet og velge "Slå redigering på". Velg det kurset hvor Avtale-aktiviteten skal legges til. Velg hvilket emne som skal ha en avtale og klikk på "+ Legg til en aktivitet eller en ressurs".I listen som kommer opp, klikker du på Appointment booking og klikk på knappen Legg til nederst i listen. Du kommer nå til oppsett-siden for avtalen, og får følgende valg:

 • Generelt - Her skriver du navnet på avtalen du skal lage. Eks: Gjennomgang før eksamen. Du kan også skrive inn en beskrivelse på hva avtalen går ut på.
 • Kalenderalternativer - Calendar display settings: Her setter du hvordan kursdeltakeren kan melde seg på en avtale, enten ingen påmelding, via kurset eller via et nettsted.
 • Felles modulinnstillinger: Her velges hvordan tilgjengeligheten til avtalen skal være. Det er tre valg, hvor "Vis på kurssiden" er standardvalget. Man kan også tilføre avtalen et ID-nummer.
 • Begrens tilgjengelighet - Her legger man inn om det skal være ulike restriksjoner til avtalen. Standard er "Ingen"
 • Aktivitet fullført - Her er det to innstillinger som kan settes:
  • Fullførtsporing: Her settes hva som skal skje når aktiviteten er fullført. Det er tre valg: Ikke bruk aktivitetsfullføring. Studenter kan manuelt merke aktiviteten som fullført (standard). Merk aktiviteten som fullført når betingelsene er oppfylt.
  • Forventet fullført innen: Her settes eventuelt sluttdato og klokkeslett for når aktiviteten må være fullført. Merk: Den funksjonen er slått av som standard.
 • Kompetanser:
  • Kurslæringsmål - Her settes eventuelle kurslæringsmål. Disse må være laget i forkant av at du setter opp en avtale.
  • Ved aktivitetsfullføring - Her settes hva som skal gjøres når aktiviteten er ferdig. Standard valg er "Ikke gjør noe". Andre valg er: "Ikke gjør noe" - "Legg ved bekreftelse/bevis" - "Send inn til godkjenning" - "Fullfør kompetansen"

Skroll ned til bunnen av siden og klikk "Lagre og Vis"-knappen for å lagre oppsettet for avtalen.  • Punkt 2.1
 1. Nummerert punkt

Bruk

Avtale møte

Etter at vi har laget oppsettet for avtalen, skal vi nå se på hvordan vi setter opp en avtale.

Når du er på skrivebordet til det kurset hvor vi laget oppsettet til en avtale, klikker du på avtalen. Da får du opp et tomt vindu med et farget "bånd" hvor det står: "Ingenting å vise". Lengst til venstre på "båndet" står det "Legg til". Klikk her og velg om du skal opprette èn eller flere avtaler.

Du får da opp et vindu med følgende valg:

 • Dato - Datoen for avtalen
 • Starttid - Starttidspunkt for avtalen
 • Sluttid - Sluttidspunkt for avtalen
 • Velg antall deltakere som kan være med i sesjonen
 • Tillat venteliste. Standard er avslått.
 • Tillat at de som har meldt seg på sesjonen kan melde seg av

Gjennomføre et møte

Du er på kursskrivebordet. -Klikk på det kursrommet hvor avtalen er. -Klikk på "Bli med i sesjon"-knappen. Velg så om du skal delta med aktiv mikrofon, eller om du bare skal være tilhører. Du må godkjenne at avtalen får tilgang til mikrofonen din. -Gjennomfør en lydsjekk i vinduet som duker opp og svar Ja (Yes) -Du kommer nå inn i selve BBB-sesjonen. For å aktivere kameraet, klikk på det midterste, runde ikonet nederst på og midt på siden, og velg kameraet du ønsker å bruke (hvis du har flere kamera-alternativer), og du er i gang.