MWP - Org struktur

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Organisasjonstrukturen i Moodle Workplace består av de tre elementene Org-elementer, stillinger og stillingstildelinger. Du må ha opprettet både Org-elementer og stillinger før du kan tildele stillinger

Org-elementer

Dette er de ulike arbeidsstedene en bruker kan registreres på.

Stillinger

Dette er de ulike stillingene en bruker kan tildeles innenfor en org-struktur. For noen kan det være nok å lage en struktur som bare består av stillingene Ansatt og Leder, mens andre kan ha behov for flere ulike stillinger.

Stillinger brukes i første rekke til to ting. Det ene er å gi tilgang til en ansattoversikt på startsiden og det andre er at man kan lage dynamiske regler basert på stilling og arbeidssted. Om man kun ønsker å bruke stillinger for å skille på tilgang til rapporter vil det være en god ide å bare bruke Leder og Ansatt, men om man ønsker å tildele kurs, sertifiseringer eller program basert på stilling og arbeidssted bør man ha flere stillinger å velge mellom.

Stillingstildelinger

Her kobles stilling og arbeidssted mot brukere. Man må legge inn både stilling og arbeidssted, det er ikke nok å bare legge inn arbeidssted for en bruker. Du kan enkelt legge til flere stillingstildelinger for en bruker, bare klikk på "+"-ikonet oppe til høyre eller "->"-ikonet bak brukerens navn. Du kan ikke endre på en stillingstildeling. Du må i stedet legge til en ny og slette den gamle.