MWP - Programmer

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Programmer er en samling med kurs i Moodle Workplace. Program kan settes opp slik at enten må alle kursene gjennomføres eller bare noen av dem. Det kan også settes opp slik at kursene må tas i en bestemt rekkefølge. For å sette opp en sertifisering må du først sette opp et program.

Opprette et program

For å opprette et nytt program må du først velge "Program" fra vaffelmenyen og deretter klikke på "+"-ikonet oppe til høyre. Du får nå opp et skjema der du må gi programmet et navn, mens resten av feltene er valgfrie.

Legge til kurs

For å legge til kurs i et opprettet program må du åpne programmet og velge "Innhold"-fanen. Ved å klikke på "+"-ikonet oppe til høyre kan du velge mellom å legge til "Sett" eller "Kurs". Et sett består av flere kurs og du kan da velge hvor mange av disse kursene som må gjennomføres og i hvilken rekkefølge. Du kan også bestemme om elementene i programmet må gjennomføres i rekkefølge eller ikke.

Bruk av sett

I de fleste tilfeller vil et program bestå av enkeltkurs, men noen ganger vil det være naturlig å bruke sett. Om brukerne f.eks. først må fullføre tre kurs i vilkårlig rekkefølge før de kan gjennomføre flere av kursene i programmet vil det være fornuftig å bruke sett.

Om du er usikker på hvordan du bør sette opp et program bør du legge til programinnhold som kurs og ikke sett.

Fullføring

Du kan sette tre ulike begrensninger på fullføring/gjennomføring av et program

  • Alle i rekkefølge - Alle elementene i programmet må gjennomføres i den rekkefølgen de er oppgitt
  • Alle i vilkårlig rekkefølge - Alle elementene i programmet må gjennomføres
  • Minst - Velg hvor mange av elementene i programmet som må gjennomføres

Når et program er satt opp med gjennomføring i en bestemt rekkefølge så styrer dette bare rekkefølgen kursene blir tilgjengelige i. Det er ikke problematisk om en deltaker har fullført et av kursene på forhånd.


Et eksempel på program som er satt opp med krav om at alle kurs skal fullføres i rekkefølge

Planlegging

I planleggingsfanen kan du bestemme programmets tilgjengelighet. Dette gjelder både tidsvinduet der programmet kan gjennomføres og tidvinduet der det kan tildeles. Tidsvinduene kan settes relativt til hverandre. Normalt vil det være ok å velge innstillingen "Ikke satt" på alle valgene her.

Tildele brukere

Brukere kan tildeles manuelt fra fanen "Brukere" eller via en dynamisk regel. For å tildele bruker manuelt åpner du programmet og velger fanen "Brukere". Klikk på knappen "Tildel brukere" for å søke opp og legge til brukere. Merk at brukere som blir tildelt en sertifisering automatisk blir tildelt programmet og man trenger legge til brukere i både program og sertifisering.

Om en bruker har gjennomført et program og senere blir tildelt en sertifisering som inkluderer programmet eller noen av kursene i det, må kursene tas på nytt.

Dynamiske regler

Hvert program har en egen fane for dynamiske regler. Her vil du finne noen dynamiske regler der betingelsene er ferdig satt opp og knyttet mot programmet. F.eks. fins det ferdige oppsett for tildeling eller fullføring av programmet. For å bruke disse reglene må du velge hvilke handlinger som skal utføres når en betingelse er oppfylt og aktivere regelen.

Det mest naturlige er å bruke dette til utdeling av kursbevis etter fullført program eller lignende.

Navigasjon

Moodle Workplace