MWP - Rapportgenerator

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Moodle Workplace kommer med en meget avansert rapportgenerator der man kan velge hvilke kolonner som skal være med og hvem rapporten skal være tilgjengelig for. Om det i tillegg er satt opp en org-struktur kan man også sette den opp slik at den bare viser brukere fra eget org-element

Oppsett

For å legge til kolonner i rapporten drar du bare kolonnene du ønsker inn i rapporten. Det kan være lurt å vente med å sette opp rapporter til det er relevante data på portalen slik at du enkelt kan sjekke om rapporten viser det du ønsker.

Betingelser

Innstillinger for å begrense rapporten til å vise egne ansatte

De fleste betingelsene er ganske selvforklarende, men betingelsene for at man kun kan se egne ansatte i rapporten er litt mer kompliserte. Dette krever at du legger til betingelsen "Relatert til rapportbetrakteren" og setter den opp som på vedlagte bilde.

Planer

Planer-fanen gir deg muligheten til å sende ut rapporter til utvalgte brukere på faste tidspunkt. Du kan velge mellom å sende til bestemte brukere, epostadresser eller utsending basert på arbeidssted og stilling.

Per nå (16.april 2020) er ikke utsending av rapporter aktivert, selv om du ser menyen for det, men dette kommer snart.

Navigasjon

Moodle Workplace