MWP - Sertifiseringer

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Sertifiseringer er en sentral del av Moodle Workplace. De gir brukerne muligheten til å gjennomføre et program flere ganger slik at gjennomføringen alltid vil være gyldig.

Oppsett

Før du setter opp en sertifisering må du først sette opp et program. Det er ikke mulig å legge til kurs direkte i en sertifisering, du får kun koblet det opp mot et program.

I innstillingene for sertifiseringer må du sette et navn for sertifiseringen. Det kan være lurt å starte navnet med "Sertifisert" eller "Sertifisert for" slik at det går klart frem av navnet at det er en sertifisering. Ellers kan det være lett å blande sammen sertifiseringer og programmer siden de fort kan få like navn.

I tillegg må du sette opp en frist for fullføring av sertifiseringen og en varighet. Sertifiseringens varighet vil gjelde fra den ble oppnådd. Om en sertifisering inneholder 3 kurs og har en varighet på 1 år, vil altså sertifiseringen utløpe 1 år etter fullføringen av det siste av de tre kursene.

Om en bruker gjennomfører et kurs før brukeren blir lagt til i en sertifisering som inneholder dette kurset vil kursgjennomføringen vil godkjent. Det er altså ikke nødvendig å gjennomføre kurset på nytt i et slikt tilfelle

Resertifisering

Dersom dette skal være en sertifisering som må gjentas med jevne mellomrom må du sette opp innstillingene for resertifisering. I disse innstillingene kan du velge å koble resertifiseringen mot et annet program enn det som ble brukt for selve sertifiseringen. Dette kan være aktuelt om det f.eks. ikke er nødvendig å repetere alt innholdet i sertifiseringen.

Når du setter opp resertifiseringer må du oppgi et vindu for når den kan tas. Det er kun kursfullføringer som gjennomføres i dette vinduet som vil telle mot resertifiseringen.

Du må også sette opp en varighet på resertifiseringen. Resertifiseringen kan altså ha en annen verighet enn selve sertifiseringen.

Et eksempel på resertifiseringsinnstillinger der man åpner opp for resertifisering 1 måned før utløp av den gamle sertifiseringen og der resertifiseringen har en varighet på 1 år