Moodle - kompetansebasert læring

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Et kompetansebasert læringssystem beskriver studentenes nivå i ulike ferdigheter. Det kan også kalles for ferdighetsbasert læring eller undervisning. Et viktig element i et slikt system er mulighetene for vurdering av ulike enkeltferdigheter som studentene skal måles etter.

I Moodle er de viktigste elementene læringsmål, opplæringsplaner og rammeverk. Et læringsmål er da den enkeltferdigheten studentene skal lære seg og vurderes etter. En opplæringsplan vil bestå av flere slike læringsmål. Et rammeverk er den konteksten som læringsmålet er satt inn i. Alle læringsmål må være i en slik kontekst, og man må derfor først opprette et slikt rammeverk og definere læringsmålene der. Til slutt kan disse læringsmålene legges til i en opplæringsplan eller direkte i et kurs.

Rammeverk

Det vi på norsk har valgt å kalle for rammeverk, kalles Moodle for Frameworks eller Compentencies frameworks.

Det et rammeverk gjør, er å plassere de ulike læringsmålene inn i en kontekst. Alle læringsmål må først bli lagt inn i et rammeverk, før de kan brukes i kurs eller opplæringsplaner.

Det er kun administratorer eller superbrukere som normalt kan legge til nye læringsmål i et rammeverk, men om det er ønskelig at andre også skal ha muligheten til det må de ha rettigheten moodle/competency:competencymanage på portal- eller kategorinivå.

Oppsett

Rammeverk settes opp i to deler, først opprettes selve rammeverket og så legges det til læringsmål i det.

Opprette rammeverk

 1. Gå til Administrasjon > Portalen > Læringsmål > Rammeverk for læringsmål
 2. Klikk på knappen "Legg til nytt læringsmålrammeverk"
 3. Fyll ut feltet Navn
 4. Fyll ut feltet ID nummer
 5. Velg en skala
 6. Klikk på knappen "Rediger skala" for å sette ....
 7. Fyll eventuelt ut de øvrige valgfrie feltene
 8. Klikk på "Lagre endringer"

Legge til læringsmål i rammeverket

 1. Gå til Administrasjon > Portalen > Læringsmål > Rammeverk for læringsmål
 2. Klikk på rammeverket der du ønsker å legge til læringsmål
 3. Marker stedet i rammeverket der du øsnker å legge til et læringsmål (Her kan du lage en trestruktur med mange underliggende nivåer)
 4. Klikk på knappen "Legg til læringsmål"
 5. Fyll ut feltet Navn
 6. Fyll ut feltet ID-nummer
 7. Fyll eventuelt ut øvrige felt
 8. Klikk på "Lagre endringer"

Læringsmål

Det vi på norsk har valgt å kalle for Læringsmål, kaller Moodle for Compentencies. Det kan være greit å vite dette om du også skulle lese om dette på f.eks. Moodles forum eller på Moodledocs. Det er også enkelte steder vi har valgt å oversette Compentencies med Kompetanser.

Oppsett

Læringsmål må først opprettes i et rammeverk. Dette er det bare administratorer og superbrukere som har mulighet til siden dette må gjøres på portal- eller kategorinivå. For å se hvordan læringsmål opprettes og legges til i et rammeverk, se avsnittet om rammeverk. I dette avsnittet vil vi si mer om hvordan det videre oppsettet av læringsmål kan gjøres.

Koble læringsmål til aktivitet

Læringsmål kobles til en aktivitet nederst i aktivitetens innstillinger. Der er det to innstillinger som må fylles ut:

 • Kurslæringsmål - her velger du hvilket læringsmål aktivitetens skal kobles mot. Du kan enten søke etter læringsmålet eller velge fra listen som vises når du trykker på nedoverpilen.
 • Ved aktivitetsfullføring - her velger du hva som skal skje når aktiviteten markeres som fullført. De fire valgene er:
  • Ikke gjør noe
  • Legg ved bekreftelse/bevis -
  • Send inn til godkjenning -
  • Fullfør læringsmålet -

Det er mulig å legge til flere læringsmål i en aktivitet, og det er mulig å legge til samme læringsmål på flere aktiviteter.

Kryssrefererte læringsmål

Læringsmålregler

Dette er regler som sier når læringsmålet skal regnes som fullført, og hva som skal skje da. Læringsmålet kan fullføres enten når alle underliggende læringsmål er fullført, eller når en viss poengsum er oppnådd i de underliggende læringsmålene. Om du velger at en poengsum må være oppnådd, vil du få opp en meny der du oppgir hvor mange poeng hvert av de underliggende læringsmålene er verdt og hvor mange poeng som kreves for å bestå. Du kan ikke legge til en læringsmålregel dersom læringsmålet ikke har noen underliggende læringsmål.

Det som kan skje etter at læringsmålet er fullført er:

 • Legg ved bevis
 • Marker som fullført
 • Anbefal læringsmålet

Opplæringsplan

Det vi på norsk har valgt å kalle for Opplæringsplan, kaller Moodle for Learning plans. En opplæringsplan består av ulike læringsmål som studenten skal fullføre.

Individuelle opplæringsplaner

Individuelle opplæringsålaner må legges til hver enkelt bruker. For å legge til en individuell opplæringsplan gjør du:

 1. Gå til brukerens profilside
 2. Klikk på "Opplæringsplaner"
 3. Klikk på "Legg til ny opplæringsplan"
 4. Fyll ut feltet Navn
 5. Fyll eventuelt ut andre felt
 6. Klikk på "Lagre endringer"

I tillegg må læringsmål legges til i opplæringsplanen. Dette gjør du på følgende måte:

 1. Gå til brukerens profilside
 2. Klikk på "Opplæringsplaner"
 3. Klikk på navnet på opplæringsplanen der du ønsker å legge til læringsmål
 4. Klikk på knappen "Legg til læringsmål"
 5. Velg rammeverket du ønsker å hente læringsmål fra. Eventuelt kan du søke etter læringsmålet du ønsker å legge til.
 6. Marker læringsmålene du ønsker å legge til og klikk på knappen "Legg til". Det er mulig å markerer flere læringsmål samtidig ved å holde inne ctrl-knappen når du markerer læringsmålene.

Opplæringsplanmal

Ved å lage en opplæringsplanmal kan du lage en mal og legge den til de studentene som skal ha denne planen. Dette er mindre jobb enn å lage nye planer for hver enkelt student. Dersom du oppdaterer malen, vil dette også oppdatere opplæringsplanene for de studentene du har brukt denne malen på.

For å tildele en opplæringslplanmal til en bruker må du gå til Administrasjon > Portalen > Læringsmål > Opplæringsplanmaler og velge "Opprett opplæringsplaner" i redigeringsmenyen bak malen du ønsker å tildele.