Nullstille kursfullføring

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Nullstilling av kursfulløfring er noe som bør gjøres når kurset endres på en eller annen måte og det er ønskelig at deltakerne gjennomfører det på nytt.

Nullstille kursfullføringen

For å gjøre dette må du være inne i kurset og gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Kursfullføring. På denne siden må du trykke på knappen "Lås opp innstillinger for fullføring og slett brukernes fullførtdata". Dersom du ikke ser denne knappen betyr det at ingenting er registrert i kursfullføringen, og det er dermed ikke nødvendig å nullstille noe som helst. Etter at du har trykket på denne kanppen må du gjøre minst en endring i fullførtbetingelsene før du lagrer. Dersom du egentlig ikke ønsket å gjøre noen endringer i fullførtbetingelsene, bør du vente i minst 20 minutter før du endrer fullføringsinnstillingene tilbake. Det er viktig å merke seg at brukerne IKKE mister fullførtsporing på allerede godkjente aktiviteter. Imidlertid blir resultater borte en periode i påvente av chronjobb, så det er viktig å informere om dette samt en fordel å gjøre jobben når det er lav aktivitet i gjeldende kurs.

Nullstille aktivitetsfullføring

Når du skal nullstille aktivitetsfullføring, f.eks. ved en oppdatering av leksjon eller quiz, er det enkleste å duplisere aktiviteten og så gjøre endringene. Husk å bytte ut de gamle aktivitetene med den nye i oppsettet av kursfullføring etter at endringen er gjort og skjule/slette de gamle aktivitetene på kurssiden. Fordelen med å duplisere aktiviteten er at man ikke drar med seg forsøkshistorikk (praktisk i quizer med begrenset antall forsøk) samtidig som man beholder all forsøkshistorikk knyttet til den gamle aktiviteten (såfremt denne ikke slettes).

Praktisk eksempel

Her går vi gjennom hvordan man nullstiller kursfullføring i et kurs der en quiz har blitt oppdatert.

  1. Først går vi til kurssiden og dupliserer quizen som skal oppdateres. Dette gjøres ved å åpne redigeringsmenyen bak quizen, og velge alternativet "Dupliser".
  2. Endre navnet på den gamle og/eller nye quizen sånn at de er enkle å skille fra hverandre
  3. Så oppdaterer vi den dupliserte quizen, den gamle skjules eller slettes
  4. Så går vi til Administrasjon > Kursadministrasjon > Kursfullføring
  5. Vi trykker på knappen "Lås opp innstillinger for fullføring og slett brukernes fullføringsdata"
  6. I listen over aktiviteter i kurset, fjerner vi avkrysningen for den gamle quizen og krysser av for den nye.
  7. Trykk på "Lagre endringer"

Nå vil kursfullføringen bli nullstilt. Merk at det kan ta noe tid før du ser det i kursfullføringsrapporten.