Opprette nye brukere

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Som standard har Moodle mulighet for egenregistrering av brukere. Dette sparer en for mye arbeid, og Moodle tar seg da av hele registreringsprosessen. I noen tilfeller er det likevel behov for å opprette brukere manuelt.

Du oppretter en ny bruker under Administrasjon > Portalen > Brukere > Legg til ny bruker

En bruker får logge inn på systemet, men har ingen spesielle tilganger. Du må derfor i de enkelte kurs angi hvordan brukerne skal få melde seg på. Dette kan du lese mer om her: http://wiki.efaktor.no/index.php?title=Moodle&oldid=537#Administrere_innmeldinger

Feltene som må fylles inn er forklart under:


Generelt

ALLE FELT MERKET MED STJERNE MÅ FYLLES UT. Resten er valgfritt og forblir tomme eller med portalens standardvalg dersom intet annet angis.

Feltene i brukerprofilen:

 • Brukernavn: Det skal KUN inneholde små bokstaver (kan også inneholde tall)
 • Velg en autentiseringsmetode: Standard er "Manuelle konti", ellers er det mulig å angi at den skal registreres som "E-postbasert autentisering", noe som gjør at Moodle behandler kontoen som om brukeren har registrert seg selv.
 • Deaktivert konto: Angir om kontoen er deaktivert. Brukeren kan da ikke logge inn, men alle brukerdata og logger beholdes.
 • Generer passord og varsle bruker: Smart funksjon som forenkler brukerregistreringen. Moodle sender da en velkomstmail til brukeren med info om brukernavn og passord. Du er da ferdig straks du oppretter brukerkontoen.
 • Ditt ønskede passord: Det nye passordet ditt må oppfylle følgende krav; minst x tegn, minst y tall, minst z små bokstaver (xyz styres av hovedadministrator i sikkerhetsinnstillingene for portalen)
 • Vis passord: Dersom du skriver inn et ønsket passord kan du merke av her for å se hva passordet er. Praktisk når du må kopiere det for f.eks. utsending. Straks brukerprofilen er lagret krypteres det med MD5 og er ikke lenger tilgjengelig for noen, ikke engang hovedadministrator.
 • Tving passordbytte: Merk av her hvis du har angitt et midlertidig passord og vil tvinge brukeren til å angi et nytt ved første innlogging.
 • Fornavn: Brukerens fornavn
 • Etternavn: Brukerens etternavn
 • E-postadresse: Brukerens e-postadresse
 • E-postvisning: Her er standardvalget ok - Kun lærere og medstudenter kan se min epostadresse. Alternativene er:
  • Skjul min epostadresse for alle
  • La alle se min epostadresse
  • Kun lærere og medstudenter kan se min epostadresse
 • E-postformat: HTML-format fungerer fint i de fleste tilfeller. Ren tekst kan velges om en ikke ønsker formattert tekst.
 • Type samlepost: Her velges hvordan Moodle skal sende brukeren epost:
  • Ingen oppsamling (en epost pr. foruminnlegg) (Standard)
  • Komplett (daglig epostusendelse med hele innlegg)
  • Tema (daglig epostusendelse med temaoverskriftene)
 • Automatisk abonnement på forum: Hvordan skal Moodle håndtere dine abbonnementer?
  • Ja, når jeg skriver innlegg kan jeg føres opp som abbonnent på det forumet (standardvalget)
  • Nei, jeg ønsker ikke å automatisk abbonnere på fora
 • Hold orden på foruminnlegg: Her er det to valg:
  • Nei, ikke hold styring på innleggene jeg har sett (Standardvalget)
  • Ja, marker nye innlegg for meg.
 • Teksteditor: Her listes installerte teksteditorer.
  • Standard redigeringsverktøy (Standarvalget og bruker da portalens standardeditor)
  • Atto HTML-editor (Fra Moodle 2.7)
  • TinyMCE tekstredigeringsverktøy (Fram til og med Moodle 2.6)
  • Område for ren tekst (Ingen editor - kun et tekstfelt)
 • Sted: Her brukes oftest poststed
 • Velg et land: Her angis land. Portalstandard vises først.
 • Tidssone: Hvis portaladministrator har angitt det, kan brukeren sette sin egen tidssone her. Alle frister, logger osv. vises da i lokal tidssone for denne brukeren.
 • Språk: Viser språkmenyen for portalen. Antall valg kan variere.
 • Skriv litt om deg selv: Valgfritt felt hvor brukeren kan presentere seg selv. Fint for medstudenter som da raskere lærer deg å kjenne.