Oppsett av kursbevis

Fra Efaktor Wiki

Sammendrag

Kursbevismodulen gir kursdeltakerne et synlig bevis på at de har gjennomført kurset. Det er derfor vanlig å legge kursbevis til slutt i kurset og sette visse restriksjoner for når det skal være tilgjengelig. Det er også flere visningsinnstillinger for kursbeviset og man kan få lage et eget design dersom man ønsker det.

Innstillinger

Tilgjengelighetsrestriksjoner

Visningsvalg