Ordbok

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Innstillinger

Innstillingene i en ordbok er generelt veldig selvforklarende, og standardinnstillingene vil i de fleste tilfeller være ok om du er i tvil. I feltet "Beskrivelse" bør du gjøre deg litt flid siden brukerne vil se det du skriver inn her når de åpner ordboka. I tillegg bør du passe på fullføringskriteriene, det anbefales å ikke bruke noen fullføringskriterier med mindre du ønsker at brukerne skal legge inn nye ord med forklaringer eller kommentere eksisterende oppføringer i ordboka.

Tillatelser

Det kan være aktuelt å hindre kursdeltakere i å opprette nye oppføringer i ordboka. Dette gjør du ved å gå til Administrasjon > Ordbok administrasjon > Tillatelser. Der må du finne "Opprett ny oppføring" (mod/glossary:write) og fjerne de rollene du ikke ønsker skal ha mulighet til å lage nye oppføringer.

Aktivere filtre

For at ordbokoppføringene skal gi oppslag i teksten må filteret "Auto-linking i ordbok" være slått på. Dette kan både gjøres på kurs eller aktivitetsnivå. Som standard anbefales det å slå det på i kurset, og så deaktivere det der du ikke ønsker (f.eks. i quizer) at det skal være ordbokoppslag. For å aktivere/deaktivere et filter i et kurs må du gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Filtre, dersom du ønsker å deaktivere et filter i en aktivitet f.eks. Prøve må du gå til Administrasjon > Prøveadministrasjon > Filtre.

Lage nye oppføringer

Nye oppføringer lages ved å gå inn i selve ordboka, og trykke på knappen "Lag ny oppføring".

I vinduet for ny oppføring må du skrive inn selve ordet du ønsker å legge til en forklaring på, og forklaringen. I tillegg kan du legge til synonymer som også skal gi oppslag i teksten med samme forklaring. Til slutt kan du velge mellom hvordan oppføringen skal gi oppslag i teksten med tre valg under "Autolenking". Du kan velge mellom:

  • Lag automatisk lenker til denne oppføringen
  • Store og små bokstaver må stemme i denne oppføringen
  • Bare hele ord blir lenket

Eksempel

Vi skal nå vise hvordan man kan lage en oppføring for ordet Bluetooth. Dette gjør vi på følgende måte:

  1. I feltet "Navn" skriver vi inn: Bluetooth
  2. I feltet "Forklaring" skriver vi inn: Bluetooth (Blåtann) er en teknologi som lar ulike enheter kommunisere med hverandre uten fysisk forbindelse. Eksempler på bruksområder er trådløse tastaturer og håndfrisett for mobiltelefon.
  3. I feltet "Synonynm(er)" skriver vi inn: Blåtann
  4. Feltet "Vedlegg" lar vi være å laste opp noen filer i.
  5. Så krysser vi av for alle alternativene under "Autolenking

Nå vil ordene Blåtann og Bluetooth lenke til ordbokoppføringen hver gang disse ordene brukes i teksten. Om det i stedet skrives inn bluetooth eller Blåtannen vil det ikke gi oppslag på grunn av avkrysningen for henholdsvis "Store og små bokstaver må stemme i denne oppføringen" og "Bare hele ord blir lenket". Uten disse to avkrysningene ville også bluetooth og Blåtannen gi automatiske oppslag i teksten.