Påmelding med godkjenning

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Dette er en tilleggsmodul som er utviklet av eFaktor. Modulen gjør det mulig å søke om deltakelse i et kurs, for så å la en administrator godkjenne eller avslå påmeldingen. Det vil også bli sendt en mail til søkerens overordnede om at kurssøknaden sånn at den overordnede kan godkjenne eller nekte deltakelse på kurset.

Aktivering

Dersom modulen er innstallert, kan en administrator gå til Administrasjon > Portalen > Moduler > Innmeldinger > Administrere innmeldingsmoduler for å aktivere den. Trykk på øyet bak "Påmelding med godkjenning" slik at metoden vises i svart for å aktivere den

Oppsett

For å legge til metoden i et kurs må den først være aktivert og innstallert på portalen. Når du er inne på kurssiden så går du til Administrasjon > Kursadministrasjon > Brukere > Innmeldingsmetoder. Fra nedtrekksmenyen "Legge til metode" velger du "Påmelding med godkjenning" for å legge den til i kurset. I innstillingene er det viktig å skrive opp mailadressen til brukeren som skal få mail om påmeldinger og godkjenne eller avslå påmeldingene. De øvrige innmeldingsmetodene har samme funksjonalitet som de øvrige innmeldingsmetodene.

Bruk

Når noen prøver å melde seg på et kurs, vil både søknadsbehandleren og søkerens overordnede få en mail om dette. Det vil da være mulig for den overordnede å nekte kursdeltakelse ved å sende en mail til søknadsbehandleren. Det trengs ikke å sende en mail dersom kursdeltakelsen er godkjent.

Når søknadsbehandleren skal godta eller avslå en søknad, så må en gå til Navigasjon > Kurs > Behandle søknader om kursdeltakelse. Du vil nå få opp to nedtrekksmenyer for kategorier og kurs du ønsker å behandle påmeldinger fra. Dersom du ikke velger noe, vil alle kurs i alle kategorier der du er søknadsbehandler vises. For å godkjenne eller avslå en søknad trykker du bare på den relevante teksten bak brukerens navn.

Dersom søkeren krysser av for valget for internt ansatte, vil kursdeltakelsen automatisk godkjennes, og det er kun nødvendig å behandle søknader som skal avslås.

Tilpasning

For denne metoden kan det være aktuelt å tilpasse en del av ordbruken til aktuelle forhold. Dette gjøres ved hjelp av endringer i den lokalt innstallerte språkfilen. Gå til Administrasjon > Portalen > Språk > Språktilpasninger. Velg aktuelt språk, f.eks. "Bokmål". På siden som du kommer til må du markere riktig fil for å hente språkstrenger fra i det øverste vinduet. Filnavnet som skal markeres er "approval.php". Du kan nå trykke på knappen "Vis strenger" med en gang for å få opp alle språkstrengene for modulen, eller du kan bruke søkefeltet for å begrense visningen til kun de strengene du ønsker å endre på.

Relaterte sider

Dokumentasjonssiden for Moodle