Pasientreiser ANS

Fra Efaktor Wiki

Sammendrag

Kursportalen for Pasientreiser finner du på https://kurs.pasientreiser.no. Den er satt opp med eFaktors kompetansestyringsverktøy som gir full oversikt over alle medarbeideres sertifiseringer, varighet og fornyingsbehov. Kursportalen administrerer både elæring og klasseromskurs.


Kursformater

  1. PAS vertical course format


I don't think we had defiend dimensions. The image is right aligned and the menu gets 50% of the content area width. The menu background is transparent. The image is placed in the background and does not scale.

Some values for the image area width where the menu does not overlap the image for different screen sizes: The min-height of the content area is 450px. At max page width >= 1200px screen width the width of the content area is 1150px -> the space for the image is 575px wide. At 1024px screen width the width of the content area is 984px -> the space for the image is 492px wide. At 768px screen width the width of the content area is 728px -> the space for the image is 364px wide. etc.

The min image height may be 450px, if the left menu is long the image might be higher. Using a 364px wide image the menu will not overlap the image from 768px screen width upwards. So 364x450px seams a reasonable image size that may work.

Administratordokumentasjon

Denne dokumentasjonen er beregnet på administratorer og superbrukere på kursportalen. Dette er normalt et fåtall personer og krever at en har satt seg godt inn i hvordan systemet fungerer.

Avansert jobbrollestyrt navigering mellom kurs

Endre eksisterende htlm5-animasjoner

PAS Innstillinger for korrekt kursfullføring

Rapportere klasseromskurs i kompetansestyringsverktøyet

Kursutvikling i Pasientreiser

Mikrolæring brukermanual

L5 Kompetansestyring

Lage knapper

Andre tilpasninger

I rollen for studenter er det fjernet muligheten for å melde seg selv av kurs. Dette er gjort for å hindre brukere i å melde seg av kurs og på den måten miste fullførtdataene sine fra det kurset.