Redigere egen brukerprofil

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Brukerprofilen inneholder all brukerinformasjon om deg. Klikk på navnet ditt i toppmenyen, i deltakerlister eller andre steder for navnet ditt er klikkbart, for å komme til egen profil.

Dokumentasjonssiden for Moodle

Redigere profilen din

Klikk her for å gjøre endringer i profilen din
 1. Klikk på navnet ditt oppe til høyre
 2. I menyen som dukker opp velger du "Endre profil"
 3. Gjør endringene du skal i profilen din
 4. Klikk på "Oppdater profilen"

Profilfelt som kan trenge ekstra forklaring:

 • Skriv litt om deg selv - Det du skriver her vil bli synlig på profilsiden din og andre brukere vil kunne lese det du skriver her. Det er spesielt viktig for kurskoordinatorer å skrive noe her siden denne informasjonen vil bli vist på kurshjemmesiden.
 • Fylke/kommune - Her må du først velge fylke og så kommunen du er ansatt i. Merk at dette feltet ikke er knyttet til informasjonen om arbeidssted og jobbrolle
 • Type samlepost - Måten du skal få nye foruminnlegg tilsendt på epost. Du kan velge mellom å få en stor samlepost med alle nye foruminnlegg en gang om dagen, en litt mindre smalepost med der kun temaet for foruminnleggene vises eller ingen samlepost. Ingen samlepost vil si at du mottar hvert foruminnlegg på epost.
 • Automatisk abonnement på forum - Et forumabonnement vil si at du mottar nye innlegg på epost. Om denne innstillingen settes til "Ja, når jeg skriver innlegg ..." vil du begynne å abonnere på foruminnlegg i det du skriver et innlegg i det aktuelle forumet. Merk at dette er avhengig av foruminnstillingene som kurskoordinatoren har valgt. I enkelte tilfeller vil du aldri eller alltid abonnere på et forum
 • Hold orden på foruminnlegg - Om denne settes til Ja, vil uleste foruminnlegg være markert som ulest når du åpner forumet
 • Endre mine arbeidssteder og jobbroller - Om du har gjort endringer i profilen din må du lagre de før du klikker på denne lenken. Om du klikker på lenken uten å ha lagret vil ingen av endringene dine bli lagret. Se neste avsnitt for en nærmere forklaring på hvordan "Endre mine arbeidssteder og jobbroller fungerer"

Arbeidssted og jobbrolle

Enkelte kommuner har lagt inn en organisasjonsstruktur på KS Læring. Denne gjør at du kan oppgi arbeidsstedet ditt og hvilken jobbrolle du har. For noen kommuner vil denne informasjonen bli lagt inn automatisk, mens det for andre kommuner må legges inn manuelt.

Viktig: Dersom du ikke er ansatt i en kommune der denne informasjonen skal legges til manuelt, må du la være å oppgi noe arbeidssted eller jobbrolle!

Legge til nytt arbeidssted eller jobbrolle

Oversikten over dine arbeidssteder og jobbroller

Slik gjør du for å oppgi et arbeidssted eller jobbrolle:

 1. Klikk på navnet ditt oppe til høyre
 2. I menyen som dukker opp velger du "Vis profil" (eventuelt "Endre profil")
 3. Klikk på "Arbeidssteder og jobbroller" (Om du valgte "Endre profil" i forrige steg, må du nå klikke på "Endre mine arbeidssteder og jobbroller"). Du kommer nå til oversikten over dine arbeidssteder og jobbroller.
 4. Klikk på "Opprett ny"
 5. I nedtrekksmenyen for nivå 0 velger du fylke
 6. I nedtrekksmenyen for nivå 1 velger du kommune
 7. I nedtrekksmenyen for nivå 2 velger du avdeling/etat
 8. I nedtrekksmenyen for nivå 3 velger du arbeidssted
 9. Til slutt velger du jobbrollen din fra listen nederst på siden. Her er det mulig å velge flere jobbroller samtidig.
 10. Klikk på "Legg til"

Når du legger deg til på et arbeidssted vil lederen for det arbeidsstedet motta en epost for å bekrefte at du har registrert deg på korrekt arbeidssted.

Fjerne et arbeidssted

 1. Gå til oversikten for dine arbeidssteder og jobbroller
 2. Klikk på krysset bak arbeidsstedet du ønsker å fjerne
 3. Klikk på "Fortsett" for å bekrefte fjerningen av arbeidsstedet

Bytte arbeidssted

Dersom du bare skal bytte arbeidssted må du først slette arbeidsstedet du var registrert med og så legge til et nytt arbeidssted

Fjerne/bytte/legge til jobbrolle

 1. Gå til oversikten for dine arbeidssteder og jobbroller
 2. Klikk på tannhjulet bak det arbeidssteder der du ønsker å gjøre en endring i din jobbrolle
 3. Marker de jobbrollene du skal ha i boksen nederst på siden
 4. Klikk på "Lagre"