Sette opp en Quiz

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Moodle har et meget kraftig Quizverktøy (Begrepene quiz og prøve brukes med samme betydning), og det er i stadig videreutvikling. Med Moodle Quiz har du fått et verktøy hvor du enkelt kan administrere alle spørsmålene dine og bruke dem om og om igjen i Quizer. Vi anbefaler derfor på det sterkeste å legge spørsmålene i testbanker slik at du får effektiv gjenbruk av spørsmålene dine.

 • Du kan f.eks. lage en testbank som er global og dermed tilgjengelig for alle kurs på portalen.
 • Du kan lage en testbank som bare er tilgjengelig for en bestemt type kurs.
 • Du kan lage en testbank som bare er tilgjengelig for ditt eget kurs

Denne veilederen er bygget opp for å stimulere til slik bruk av testbanker og vil steg for steg ta deg gjennom prosessen med å opprette din første Quiz.

Lage en Quiz

Slik går du fram:

 • Gå til kurset ditt og slå på redigering. (Øverst til høyre på siden eller under Administrasjon > Kursadministrasjon > Slå på redigering.
 • Klikk på «Legg til en aktivitet» og velg «Quiz» fra valgmenyen.
 • Skriv inn en tittel på Quizen og fyll ut beskrivelsesfeltet. Det er denne teksten brukeren får som introduksjon til Quizen din.
 • Hvis du ønsker at denne beskrivelsen skal vises på kurssiden (før Quizen åpnes), kan du merke for «Vis beskrivelsen på kurssiden».


Resten av innstillingene på denne siden handler om hvordan Quizen skal oppføre seg. Når alle disse innstillingene er satt, legges spørsmålene til fra en eller flere testbanker du måtte ha - eller du kan lage spørsmålene direkte.

 • Tidtaging: Datovalgene er selvforklarende, men legg spesielt merke til valgene for hva som skal skje når tiden utløper. Standardverdi er at quizen ikke regnes med hvis den leveres for sent.
 • Karakterer: Karakterkategori brukes hvis du har ordnet aktivitetene dine i egne kategorier i karakterboka. Kan velges senere om du har behov for dette. Forsøk tillatt kan settes fra 1-10 eller ubegrenset. Vær spesielt obs på «Resultatet vurderes etter». Hvis du velger gjennomsnittlig karakter vil en bruker aldri kunne få fullt hus i karakterboka om et av forsøkene er dårlig. Mest brukt er nok «Høyeste karakter» eller «Siste forsøk».
 • Utseende: Her bestemmer du presentasjonen av spørsmålene. Du kan velge mellom den rekkefølgen som vises i redigeringsmodus eller tilfeldig rekkefølge på spørsmålene. Her bestemmer du også om spørsmålene skal vises ett og ett eller flere på en side.
 • Quizatferd: Her velger du om svaralternativene skal stokkes innen hvert spørsmål og hvordan spørsmålene skal oppføre seg. Standard er «Utsatt tilbakemelding», hvor brukeren får tilbakemelding når forsøket er avsluttet. «CBM» er en funksjon hvor det legges til et ekstra element: Hvor sikker er du på svaret du har gitt? Vi kommer tilbake til denne avanserte funksjonen senere - som gir Quizen din en ekstra dimensjon siden brukerne da må angi graden av sikkerhet på svarene de avgir. Tilpasningsmodus gir brukeren mulighet til å sjekke svaret med en gang og evt. prøve igjen før de går videre. Du bestemmer her om de skal få trekk ved feil svar eller ikke.
 • Gjennomgå innstillinger: Denne seksjonen kunne godt hett «Resultatpresentasjon». Her bestemmer du hva slags og hvor detaljert tilbakemelding du ønsker brukeren skal få mens forsøket pågår, Rett etter forsøk, Senere - så lenge quizen er åpen og når Quizen er stengt for flere forsøk. Skjermbildet er nærmest selvforklarende og du kan f.eks. gi all mulig tilbakemelding så lenge Quizen brukes til øvingsformål. Når du derimot setter opp en Quiz som eksamen - gis det ikke lenger noen tilbakemelding annet enn f.eks. poeng og om svarene var riktige eller gale.
 • Vis: Denne seksjonen lar deg velge om brukerens profilbilde skal vises sammen med Quizen mens forsøket pågår. Foregår Quizen i et klasserom (hvor læreren vandrer rundt) kan det være en enkel og god sjekk på at elever faktisk fyller ut sin egen Quiz og ikke er logget inn som en annen. Resten av valgene er selvforklarende.
 • Ekstra restriksjoner på forsøkene: Her kan du sette et masterpassord som oppgis når prøva starter. I tillegg kan du angi et nettadresseområde som begrenser pålogginger til å bare tillates fra f.eks. et klasserom. Ventid handler om du skal få brukeren til å lese seg opp mellom forsøkene i stedet for å gjette. Øker alvoret og bidrar til at brukeren stiller så godt forberedt som mulig.
 • Tilbakemelding på testen: Her angir du hvilken tilbakemelding på resultatet som brukeren skal få når forsøket er over. Den meldingen som skrives mellom to verdier vil vises for alle resultater mellom disse to verdiene.
 • Felles modulinnstillinger: Om du bruker gruppestyring i kurset ditt kan du angi gruppeinnstillingene her.
 • Begrens tilgjengelighet: Innstillingene her er selvforklarende og lar deg styre i detalj forutsetningen som skal gjelde for at brukeren skal kunne ta Quizen. Du kan f.eks. angi at Quizen ikke kan tas før en bestemt leksjon er gjennomført med bestått resultat.
 • Aktivitet fullført: Disse innstillingene er viktige når du bruker kursfullføring. På hver aktivitet som skal medregnes må du angi fullføringskravene. Her har vi valgt at de må se aktiviteten og ha fått en karakter før aktiviteten registreres som fullført. Vær klar over at Moodle trenger å kjøre den interne vedlikeholdsprosessen (vanligvis hvert 5.minutt) før aktiviteten registreres.

Legge til spørsmål

Når Quizen er opprettet er det tid for å legge til de spørsmålene som skal brukes. Åpne Quizen og klikk på Endre quizen.

Da får du opp følgende skjermbilde: (Hvis skjermbildet ditt ser annerledes ut må du trolig klikke på [Vis] i «Testbankens innhold»)

Legg til spørsmål.png

Dette skjermbildet kommer du til å bli godt vant med. Venstre del viser deg hvilke spørsmål som er lagt til (ingen foreløpig) og høyre del inneholder oversikt over testbanker og spørsmålene de innholder. I sideblokken «Testbankens innhold» skal du klikke på listeboksen «Velg en kategori» for å vise hvilke alternativer du har tilgang til:

Legge til spørsmål2.png


Her ser du at testbanken «Sammensatte tekster» inneholder 10 spørsmål du kan velge fra. Vi velger denne testbanken og da vises alle spørsmålene. Siden dette er en testbank hvor det skal legges til enda flere spørsmål velger jeg å legge til 4 tilfeldig valgte spørsmål og klikker «Legg til».

Legge til spørsmål3.png

Da legges det til fire spørsmål og disse vises umiddelbart i venstre felt på siden. De vises i redigeringsmodus som fire like spørsmål, men for brukeren blir det fire forskjellige. Legg merke til at du kan legge til spørsmål innimellom disse igjen om du skulle ha behov for det. Eksperimentér med valgene som tilbys og se hva som hender. Dette er kanskje den mest effektive måten å lære Quiz-verktøyet på.

Legge til spørsmål4.png

Slik kan du fortsette. Velg en annen testbank og legg til flere spørsmål fra denne, velg en tredje osv. Denne måten å legge til spørsmål på er rask og sikrer god gjenbruk.

Legg også merke tll << til venstre for hvert spørsmål i lista i skjermbildets høyre del. Når du klikker på << legges dette spørsmålet til. Da sikrer du at dette bestemte spørsmålet blir med i Quizen uansett.


Lage et spørsmål rett i Quizen

Har du ingen testbank ennå kan du lage spørsmålene rett i Quizen og likevel lagre dem i en testbank du kan gjenbruke senere. Du kan lage spørsmål via to knapper: Har du ingen spørsmål vises knappen «Legg til et spørsmål...» i venstre felt. Klikk på denne og spørsmålet blir opprettet og lagt til i en operasjon. I høyre del under «Testbankens innhold» er det en knapp «Lag et nytt spørsmål...». Virker på neste samme måte, men her legges spørsmålet først til i ønsket testbank og så må du deretter legge det til i Quizen din.

Smak og behag styrer hvordan du går fram mao.

Du kan lese mer om hver spørsmålstype i Moodles innebygde hjelp.

Vi velger Flervalg, siden denne spørsmålstypen dekker de flestes behov og Flervalg tillater også at mer enn ett alternativ må hukes av for at svaret skal regnes som korrekt.

Hvert spørsmål består av seksjonen «Generelt» og deretter en seksjon for hvert alternativ som skal vises. Deretter følger seksjoner for kombinert tilbakemelding, innstillinger for multiple forsøk og hint. Overalt har du en WYSIWYG-editor slik at du kan legge til bilder, tekst, video som ellers i kursportalen.

Generelt:

 • Spørsmålsnavn er hva spørsmålet handler om. Er spørsmålsteksten kort kan den samme brukes som spørsmålsnavn.
 • Standard karakter er 1. Du kan vekte enkeltspørsmål ved å sette et høyere tall her.
 • Generell tilbakemelding er den tilbakemeldingen som skal gis enten svaret er riktig eller galt.
 • Ett eller flere mulige svaralternativer? er valget for om mer enn ett alternativ må tas med i svaret. Moodle skifter da fra radioknapper til avkrysningsbokser.
 • Stokk svaralternativene bestemmer om svarene skal stokkes. Dette kan overstyres av innstillingene i Quizen.
 • Antall valg? er en feil i oversettelsen. Her skulle det stått «Nummerering»

Alternativ 1:

 • Svar: Her skrives svaralternativet.
 • Karakter: Her angis 100% dersom svaret er korrekt. Pass på at spørsmålet har ett alternativ med 100% eller om flere alternativer må velges: At summen blir 100%.
 • Tilbakemelding: Her bør du ALLTID skrive en fyldig tilbakemelding om hvorfor alternativet er riktig eller galt. Da kan du gjenbruke spørsmålet i andre sammenhenger. Du kan uansett slå av tilbakemeldinger der hvor de ikke passer.

Resten av seksjonene nedover

Samme for alle andre alternativseksjoner. Under vises en knapp for «Sett inn 3 ekstra svaralternativer», dersom du trenger flere alternativer i spørsmålet ditt.

Resten av seksjonene er selvforklarende og hvis du fyller ut Taggene kan du gjøre det enklere å finne igjen spørsmål når du begynner å få svært mange i testbankene dine.

Administrere en eksisterende Quiz

Når alle spørsmål er lagt til og en klikker på Quizen i kursmenyen, er det viktig å være klar over at du har full tilgang til en rekke funksjoner under Administrasjon > Quizadministrasjon:

 • Endre innstillinger viser deg valgene fra da du opprettet Quizen.
 • Overstyringer for gruppe lar deg sette tilgangsoverstyringer for en gruppe i kurset ditt.
 • Bruker overstyring lar deg gi særskilt tilgang for enkeltbrukere.
 • Endre Quizen åpner skjermbildet hvor du legger til spørsmål.
 • Forhåndsvisning er selvforklarende
 • Lokalt tildelte roller er en mulighet for å f.eks. tildele en annen bruker ansvar for denne Quizen.
 • Tillatelser åpner for avansert rolleoverstyring
 • Sjekk tillatelser viser deg hvilke rettigheter du har delt ut.
 • Filtere lar deg slå av/på f.eks. ordbokfilteret slik at oppslagsord ikke vises i en Quiz.
 • Logger viser deg full oversikt over alle museklikk i Quizen.
 • Gjenoppretting lar deg gjenopprette en Quiz
 • Testbank gir deg tilgang til testbanken for kurset, Quizen, og globalt. Denne kommer vi nærmere inn på senere.


Administrere testbanken

Testbanken er meget fleksibel og lar deg organisere spørsmål i spørsmålskategorier på mange nivåer. Du går inn i testbanken via Innstillinger > Quizadministrasjon > Testbank.

Klikker du på «Velg en kategori» ser du et tilsvarende bilde som det til høyre. Det består av:

 • Quiz: Som er Quizen du befinner deg i nå
 • Kurs: Som er kurset du jobber med
 • Kategori: Som er kurskategorien kurset ditt er plassert under
 • Globalt nivå: Som er toppnivået for hele kursportalen

Du kan altså lage deg testbanker på flere nivåer og her ser vi at Quizen «Test deg selv i nettpedagogikk» har tilgang til spørsmål fra alle testbankene som vises i denne menyen.


Administrere kategorier i testbanken

Du går inn i Innstillinger > Quizadministrasjon > Testbank > Kategorier og administrerer kategoriene dine der. Du har her full oversikt over testbanker, antall spørsmål og kan lage nye kategorier etter behov. De svarte pilene ved hver spørsmålskategori er for å kunne flytte kategorier rundt etter behov.

Quiz kategoriadmin.png

Import av spørsmål til testbanken

Du kan importere spørsmål i en rekke formater. Du finner importfunksjonen under: Administrasjon > Quizadministrasjon > Testbank > Import

Klikk på spørsmålsikonene for mer hjelp om hvert format.

Du velger hvilken spørsmålskategori du ønsker å importere til og klikker på ENTEN «Velg en fil...» eller ganske enkelt klikker og drar fila inn i «Dra og slipp»-området. (Dette fungerer ikke på eldre Internet Explorer-versjoner - da bruker du Velg en fil... i stedet)

Følg anvisningene og fila importeres.

Quiz spmimport.png

Eksport av spørsmål fra testbanken

Du kan selvsagt gjøre det motsatte og eksportere spørsmål til en fil for bruk i andre systemer eller en annen Moodle-portal. Eksport er også å anbefale som en ekstra sikkerhetskopi hvis dere er flere som administrerer testbanken.

Bruk Moodle xml-format om du skal gjenbruke spørsmålene i Moodle. Da får du også med deg illustrasjoner som er lagt inn.

Eks:

Quiz cbm.png

I dette eksemplet ser du at vi har slått på «Utsatt tilbakemelding med CBM», noe som medfører at vi også spør om hvor sikre de er på svaret. Vi runder derfor av med å vise forhåndsvisning av enkeltspørsmål, siden denne funksjoner er så smart når du skal vurdere hva som er best for akkurat din Quiz.

Forhåndsvisning av enkeltspørsmål

For enkelhets skyld går vi denne gangen inn i en Quiz med bare ett spørsmål.

Quiz ett spm.png

Når forhåndsvisningsvinduet åpnes får du en rekke muligheter: Du kan be om visning av riktig svar og ikke minst simulere hvordan spørsmålet skal oppføre seg. Vi oppfordrer deg sterkt til å leke litt med innstillingene - du lærer veldig mye om hvordan Quizen kan tilpasses behovene du måtte ha.

Spm preview.png

Oppsummering

Quiz i Moodle er et meget avansert testverktøy med svært fleksible anvendelsesmuligheter. Vi anbefaler at du eksperimenterer mye for å bli kjent med mulighetene.

For å lage en enkel Quiz behøver du strengt tatt ikke gjøre rare innstillingene. Opprett ny Quiz, gi den et navn og fyll den med spørsmål du lager direkte eller henter fra en testbank og du er ferdig!

Som regel vil dette fungere utmerket som en start og så kan du legge til mer avanserte funksjoner etter hvert.

Vi har ikke vært innom rapportfunksjonene og karakterboka i forbindelse med Quiz, men det får komme i et mer videregående kurs.