Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sikkerhetskopiering av kurs

For å ta en sikkerhetskopi av et kurs må være på kurssiden og gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Sikkerhetskopiering. Dette vil starte en prosess over 3 sider som du må klikke deg gjennom.

På den første siden må du gjøre en grovinnstilling på hva som skal være med. Det vanlige er å bruke standardinnstillingen eller fjerne avkrysningen for "Inkluder påmeldte bruker" som igjen deaktivere mange av de andre muligheten.

På neste side skal du merke av hvilke aktiviteter og emnefelt du ønsker å sikkerhetskopiere, og om du ønsker å beholde brukerdata eller ikke. Fjern avkrysningen på det du ikke ønsker å sikkerhetskopiere.

På neste side skal du bare se over at all avkrysningen så langt har vært riktig og så trykke på "Utfør gjenopprettingen"-knappen. Det kan være aktuelt å endre filnavnet om du ønsker et kortere og bedre navn. Husk på at filnavnet må ha endelsen ".mbz".

Etter at sikkerhetskopieringen er utført, kan du trykke på "fortsett" for å komme til en side som viser alle sikkerhetskopiene du har tilgang til på portalen. Knappen "Last ned" lar deg laste ned filen sånn at kurset kan gjenopprettes på en annen portalen. Dersom du trykker på gjenopprett, så kan du gjenopprette kurset direkte på samme portal.

Gjenoppretting av kurs

For å gjenopprette et kurs må du være på portalens forside og gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Gjenoppretting. Du kan enten bruke en av sikkerhetskopiene som er lagret på siden du kommer til, eller så kan du laste opp en fil ved å dra inn i filfeltet. Når du trykker på knappen "Gjenoppretting" starter en prosess som går over 4 sider. På første side ser du bare en oppsummering av hva sikkerhetskopien inneholder.

På neste side har du tre valg, du kan enten gjenopprette det som et nytt kurs, gjenopprette det i dette kurset eller gjenopprette det i et eksisterende kurs. Det midterste valget er bare aktuelt om du går inn i gjenopprettingsprosessen fra et kurs. Ellers er valgene her ganske selvforklarende, og det viktige er at du trykker på "Fortsett"-knappen under det valget du har gjort. Dvs at om du skal gjenopprette det som et nytt kurs, så skal du trykke på den øverste "Fortsett"-knappen, og om du skal gjenopprette det i et eksisterende kurs skal du trykke på den nederste.

Du kommer nå til tredje side i gjenopprettingsprosessen, og den er lik den første i sikkerhetskopieringsprosessen. Husk at om du inkluderer brukere så vil bare brukere som allerede er registrert på portalen bli med.

På fjerde side i gjenopprettingen skal du markere hvilke aktiviteter som skal være med i det gjenopprettede kurset. Sørg for at aktivitene som skal være med er krysset av. I de to tekstfeltene øverst skal du angi kursets navn og kortnavn. Pass på at kortnavnet blir unikt i forhold til eksisterende kurs på portalen.

Sikkerhetskopiering av en enkelt aktivitet

Fremgangsmåten er noenlunde lik den for sikkerhetskopiering av kurs. Først må du gå til selve aktiviteten slik at den vises i nettleseren din. Etterpå må du velge "Sikkerhetskopiering" fra aktivitetsadministrasjonsmenyen som vises i administrasjonsblokken. Om det er en leksjon som skal sikkerhetskopieres blir stien Administrasjon > Leksjonadministrasjon > Sikkerhetskopiering. Resten av prosedyren er lik den for sikkerhetskopiering av kurs.

Gjenoppretting av en enkelt aktivitet

Også her vil fremgangsmåten være noenlunde lik den for gjenoppretting av kurs. Først må du sørge for at kurset aktiviteten skal ligge i, er opprettet. Deretter må du være inne på forsiden (eller en kursside) og gå til Administrasjon > Forside innstillinger > Gjenoppretting. Last opp sikkerhetskopifilen av aktiviteten i filvinduet og trykk på "Neste". På neste side må du velge hvilket kurs aktiviteten skal gjenopprettes i. Bruk søkefeltet dersom du ikke ser kurset i listen som vises. Deretter er prosedyren helt lik den for gjenoppretting av kurs.

NB! Vær obs på at det kan være problemer med å gjenopprette Quizer som benytter seg av spørsmål som er lagt på globalt nivå i testbanken innenfor samme portal.

Relaterte sider

Dokumentasjonssiden for Moodle