Sjekk inkonsistente fullføringsdata

Fra Efaktor Wiki

Sammendrag

Modulen "Sjekk inkonsistens" (ICP) sjekker om det er inkonsistente fullføringsdata i et kurset.

Dette kan oppstå når du har kurs med mange deltakere og endrer på aktivitets- og kursfullføringsinnstillingene ETTER at kursdeltakerne har startet og mange allerede har fått kurset registrert som fullført. HVIS du har metalenkede kurs koblet til dette kurset, må du først kjøre denne rutinen i hvert av dem og deretter vente i minst 30 minutter før du fortsetter. Dette er fordi du må fikse mulige underliggende feil før du retter aktivitets- og kursfullføringer i hovedkurset.

Hvis du har åpnet denne modulen ved en misforståelse eller bare lurer på hva dette er for noe, vennligst klikk Avbryt nå. Kjøring av dette retteskriptet gjør ingen skade, men hvis alt allerede er ok trenger du ikke å fortsette.


Demovideo

Gjennomgang av praktisk bruk

Plassering og funksjon for ICP

ICP sjekker om kursfullføring er aktivert i kurset. Hvis -ja- vil den vises som et menyvalg under Administrasjon > Sjekk inkonsistenser. Menyvalget er kun tilgjengelig for administratorer og lærere.

Menyvalg


Kjøring av ICP

Du skal KUN bruke dette scriptet om du opplever at kursfullføringer ikke stemmers og det er laget kun for å være til hjelp om du ikke kan reparere på annen måte. Når du åpner ICP får du først dette skjermbildet:

ÅpningsskjermbildeHvis du har behov for å gå videre klikker du på "Start". Scriptet kjøres da umiddelbart og alle inkonsistenser som oppdages skrives til en egen tabell. Dette gjør at scriptet kan kjøres på svært store installasjoner uten å få problemer.

Når scriptet har kjørt ferdig kan du få et resultat som dette: (Eksempel)


Resultat fra en kjøringNår du klikker på lenken for "Rens databasen for inkonsistente data" vil alle brukere med feil i aktivitets- eller kursfullføringer få nullet sine fullføringsdata slik at Moodle kan generere dem på nytt. Det medfører at brukeren får dagens dato som fullført i stedet for opprinnelig dato, (som uansett er feil) men dette skaper i de fleste tilfeller ingen spesielle utfordringer. De brukerne som har dette som en del av en sertifisering får godskrevet litt ekstra varighet på sertifiseringen sin, det er det hele.

Når rensescriptet har kjørt ferdig får du følgende melding:

FerdigmeldingBakgrunnsjobber som skal kjøres

Hvorfor skal en vente i ca 30 minutter før en sjekker om aktivitets- og kursfullføringer er blitt korrigert?

Det er fordi det kjøres vedlikeholdsjobber hvert 5.min på serveren. Da utføres en rekke oppgaver som hver har litt forskjellige intervaller for når de trigges. F.eks. går ikke kursfullføringen oftere enn hvert 10.minutt og må kjøres to ganger før et kurs har fått oppdatert alle fullføringsdataene.

Når du har ventet lenge nok kan du sjekke og da skal du få denne meldingen:

Alt ok-melding