Spørsmålstype: Velg manglende ord

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Slik ser et spørsmål av typen "Velg manglende ord" ut.

Velg manglende ord er en forenklet utgave av Cloze-spørsmål, og den minner også litt om spørsmålstypen "Dra og slipp på tekst"


Oppsett

For å lage et spørsmål av typen "Velg manglende ord" gjør du følgende:

  • Spørsmålsnavn - Her skriver du inn navnet på spørsmålet. Merk at spørsmålsnavnet kun er synlig i spørsmålsbanken.
  • Spørsmålstekst - Her skriver du inn selve spørsmålsteksten slik deltakeren skal se det. Du har tilgang på teksteditoren og kan bruke alle funksjonene i den, f.eks. å sette inn bilder eller video. For å sette inn en nedtrekksmeny der deltakeren skal velge det manglende ordet skriver du den på formen "X", der X referer til det korrekte alternativet (som velges litt lengre ned på siden.
  • Standard karakter - Her skriver du inn poengene deltakeren skal få for et helt korrekt svar. Standardinnstillingen her er 1.
  • Generell tilbakemelding - Her skriver du inn tilbakemeldingen deltakeren skal få. Quizinnstillingene bestemmer når (og om) deltakeren skal få se denne tilbakemeldingen.
  • Stokk - Kryss av her for å stokke alternativene når de vises i nedtrekksmenyen.
  • Alternativ X - Her skriver du inn de ulike alternativene som skal være tilgjengelige i nedtrekksmenyene.
  • Gruppe - Alle alternativene i samme gruppe vises i samme nedtrekksmeny. Om du f.eks. har satt at alternativ 1, 2 og 3 skal være i gruppe 1, mens alternativ 4,5 og 6 skal være i gruppe 2, vil alternativene 1, 2 og 3 vises i nedtrekksmenyene der ett av disse alternativene er satt som korrekt svar.

Eksempel på hvordan spørsmålsteksten for "Manglende ord" kan skrives inn.

<< Tilbake til quiz