TARDIS-veileder

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Her finner du dokumentasjon på hvordan du setter opp og bruker TARDIS når det kommer beskjed om endringer. Programvaren er stort sett selvgående og har mye intelligens innebygget slik at de fleste situasjoner håndteres automatisk. Når TARDIS ikke forstår hva som skal gjøres, sendes en e-post til oppførte kontaktpersoner/administratorer, som da kan logge inn og utføre oppgaver manuelt - til det igjen kjører helautomatisk.

Modulene i TARDIS

TARDIS består av flere med moduler:

  • Org-struktur mapping
  • Fjern mapping
  • Manuelle org-elementer
  • Jobbrolle-mapping
  • Mistenkelige import-data

De vises kun for administratorer og i Navigasjonsmenyen til venstre på weblogin.no-portalen.

I tillegg er det laget et "kurs" med linker til de forskjellige underliggende moduler som utfører henting fra kommunens systemer, henting fra KS Læring og manuell synkronisering av org-data.

Alle disse komponentene er nødvendige for å sette opp og senere vedlikeholde integrasjonen.

2017-10-17 18-01-13.png


TARDIS-innstillinger

CRON-jobber

Første gangs oppsett

Mapping av org-strukturen

Mappe arbeidssteder - TARDIS sjekker om arbeidsstedet finnes fra før


Mapping av jobbroller

Mistenkelige importer

Fjerne mapping/kobling mot TARDIS

Administrere manuelt opprettede org-elementer

Linker

KS Læring - automatisk synkronisering av org-struktur