Teknisk dokumentasjon av TARDIS-viewene

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Her finner du nyttig informasjon om TARDIS og hvordan dette skal settes opp. Det er særlig viktig at du setter deg inn i prosedyrene for LAB-testing, klargjøring for PROD og hvilke prosedyrer som gjelder om rutinene for datauttrekk må endres på kilde-siden.

Dokumentasjon av viewene

Siste versjon av teknisk dokumentasjon finner du her.

Fil:TARDIS V1-1.pdf

Vi oppdaterer denne fila straks det kommer endringer.

v_leka_oren_tre_nivaa

Fila v_leka_oren_tre_nivaa.txt

{"changeType": "add", "newRecord": {"ORG_ENHET_ID": 2124, "ORG_NIVAA": 5, "ORG_NAVN": "Senter for migrasjonshelse", "ORG_ENHET_OVER": 2116, "PRIVAT": 0, "ANSVAR": "037000", "TJENESTE": "23330", "ADRESSE1": "Solheimsgaten 9", "ADRESSE2": null, "ADRESSE3": null, "POSTNR": "5058", "POSTSTED": "BERGEN", "EPOST": "migrasjonshelse@bergen.kommune.no"}}
{"changeType": "modify", "oldRecord": {"ORG_ENHET_ID": 3051, "ORG_NIVAA": 5, "ORG_NAVN": "Olav Bjordalsvei avlastning", "ORG_ENHET_OVER": 1037, "PRIVAT": 0, "ANSVAR": "451320", "TJENESTE": "25340", "ADRESSE1": "Olav Bjordals veg 42", "ADRESSE2": null, "ADRESSE3": null, "POSTNR": "5111", "POSTSTED": "BREISTEIN", "EPOST": null}, "newRecord": {"ORG_ENHET_ID": 3051, "ORG_NIVAA": 5, "ORG_NAVN": "Olav Bjordalsvei avlastning", "ORG_ENHET_OVER": 1037, "PRIVAT": 0, "ANSVAR": null, "TJENESTE": null, "ADRESSE1": "Olav Bjordals veg 42", "ADRESSE2": null, "ADRESSE3": null, "POSTNR": "5111", "POSTSTED": "BREISTEIN", "EPOST": null}}
{"changeType": "modify", "oldRecord": {"ORG_ENHET_ID": 3147, "ORG_NIVAA": 2, "ORG_NAVN": "Byrådsavd. for sosial, bolig og inkludering", "ORG_ENHET_OVER": 10, "PRIVAT": 0, "ANSVAR": "063001", "TJENESTE": "12000", "ADRESSE1": "Rådhusgaten 10", "ADRESSE2": null, "ADRESSE3": null, "POSTNR": "5014", "POSTSTED": "BERGEN", "EPOST": "byr.sosial.bolig.omradesatsning@bergen.kommune.no"}, "newRecord": {"ORG_ENHET_ID": 3147, "ORG_NIVAA": 2, "ORG_NAVN": "Byrådsavd. for sosial, bolig og inkludering", "ORG_ENHET_OVER": 10, "PRIVAT": 0, "ANSVAR": "063001", "TJENESTE": "12000", "ADRESSE1": "Rådhusgaten 10", "ADRESSE2": null, "ADRESSE3": null, "POSTNR": "5014", "POSTSTED": "BERGEN", "EPOST": "BSBI@bergen.kommune.no"}}
{"changeType": "modify", "oldRecord": {"ORG_ENHET_ID": 3233, "ORG_NIVAA": 5, "ORG_NAVN": "Gullstøltunet, Rosenlund", "ORG_ENHET_OVER": 161, "PRIVAT": 0, "ANSVAR": "755200", "TJENESTE": "25310", "ADRESSE1": null, "ADRESSE2": null, "ADRESSE3": null, "POSTNR": null, "POSTSTED": null, "EPOST": "siriElisabet.helle@bergen.kommune.no"}, "newRecord": {"ORG_ENHET_ID": 3233, "ORG_NIVAA": 5, "ORG_NAVN": "Gullstøltunet, Rosenlund", "ORG_ENHET_OVER": 161, "PRIVAT": 0, "ANSVAR": null, "TJENESTE": null, "ADRESSE1": null, "ADRESSE2": null, "ADRESSE3": null, "POSTNR": null, "POSTSTED": null, "EPOST": "siriElisabet.helle@bergen.kommune.no"}}
{"changeType": "modify", "oldRecord": {"ORG_ENHET_ID": 3240, "ORG_NIVAA": 5, "ORG_NAVN": "Furuhaugen bo- og avlastningssenter", "ORG_ENHET_OVER": 1037, "PRIVAT": 0, "ANSVAR": "451320", "TJENESTE": "25340", "ADRESSE1": "Olav Bjordals veg 42", "ADRESSE2": null, "ADRESSE3": null, "POSTNR": "5111", "POSTSTED": "BREISTEIN", "EPOST": null}, "newRecord": {"ORG_ENHET_ID": 3240, "ORG_NIVAA": 5, "ORG_NAVN": "Furuhaugen bo- og avlastningssenter", "ORG_ENHET_OVER": 1037, "PRIVAT": 0, "ANSVAR": null, "TJENESTE": null, "ADRESSE1": "Olav Bjordals veg 42", "ADRESSE2": null, "ADRESSE3": null, "POSTNR": "5111", "POSTSTED": "BREISTEIN", "EPOST": null}}
{"changeType": "delete", "oldRecord": {"ORG_ENHET_ID": 3387, "ORG_NIVAA": 5, "ORG_NAVN": "Fana HSY, Støttekontakter", "ORG_ENHET_OVER": 105, "PRIVAT": 0, "ANSVAR": null, "TJENESTE": null, "ADRESSE1": null, "ADRESSE2": null, "ADRESSE3": null, "POSTNR": null, "POSTSTED": null, "EPOST": null}}
{"changeType": "modify", "oldRecord": {"ORG_ENHET_ID": 3447, "ORG_NIVAA": 5, "ORG_NAVN": "Åsane HSY, Administrasjon", "ORG_ENHET_OVER": 179, "PRIVAT": 0, "ANSVAR": null, "TJENESTE": null, "ADRESSE1": "Åsane Senter 41", "ADRESSE2": null, "ADRESSE3": null, "POSTNR": "5116", "POSTSTED": "ULSET", "EPOST": "Postmottak.AsanePloms@bergen.kommune.no"}, "newRecord": {"ORG_ENHET_ID": 3447, "ORG_NIVAA": 5, "ORG_NAVN": "Åsane HSY, Administrasjon", "ORG_ENHET_OVER": 179, "PRIVAT": 0, "ANSVAR": "151400", "TJENESTE": "25440", "ADRESSE1": "Åsane Senter 41", "ADRESSE2": null, "ADRESSE3": null, "POSTNR": "5116", "POSTSTED": "ULSET", "EPOST": "Postmottak.AsanePloms@bergen.kommune.no"}}
{"changeType": "modify", "oldRecord": {"ORG_ENHET_ID": 6410, "ORG_NIVAA": 4, "ORG_NAVN": "Skansemyren barnehage", "ORG_ENHET_OVER": 21, "PRIVAT": 0, "ANSVAR": null, "TJENESTE": null, "ADRESSE1": "Ole Irgens´ vei 90", "ADRESSE2": null, "ADRESSE3": null, "POSTNR": "5019", "POSTSTED": "BERGEN", "EPOST": "seksjon.barnehage@bergen.kommune.no"}, "newRecord": {"ORG_ENHET_ID": 6410, "ORG_NIVAA": 4, "ORG_NAVN": "Skansemyren barnehage", "ORG_ENHET_OVER": 21, "PRIVAT": 0, "ANSVAR": "323230", "TJENESTE": "20120", "ADRESSE1": "Ole Irgens´ vei 90", "ADRESSE2": null, "ADRESSE3": null, "POSTNR": "5019", "POSTSTED": "BERGEN", "EPOST": "seksjon.barnehage@bergen.kommune.no"}}
{"changeType": "add", "newRecord": {"ORG_ENHET_ID": 6428, "ORG_NIVAA": 5, "ORG_NAVN": "Åsane HSY, Gruppe Nord", "ORG_ENHET_OVER": 179, "PRIVAT": 0, "ANSVAR": null, "TJENESTE": null, "ADRESSE1": null, "ADRESSE2": null, "ADRESSE3": null, "POSTNR": null, "POSTSTED": null, "EPOST": "Postmottak.AsanePloms@bergen.kommune.no"}}
{"changeType": "add", "newRecord": {"ORG_ENHET_ID": 6520, "ORG_NIVAA": 5, "ORG_NAVN": "Sentrum HSY, Gruppe Pluss", "ORG_ENHET_OVER": 92, "PRIVAT": 0, "ANSVAR": null, "TJENESTE": null, "ADRESSE1": null, "ADRESSE2": null, "ADRESSE3": null, "POSTNR": null, "POSTSTED": null, "EPOST": null}}

v_leka_oren_tilgang

Denne fila gir beskjed om hvilke brukere som skal ha hvilke tilganger på et org-element.

 • PRIORITET 1: Dette er ledere på org-elementet.
 • PRIORITET 2: Dette er ledere på org-elementet som også er leder på et overordnet nivå.

PRIORITET 1 og 2 behandles derfor likt i KS Læring, de blir ledere for org-elementet.

 • PRIORITET > 2: Dette er de som skal ha rapportilgang. Det kan være en hvilket som helst verdi bare den er større enn 2. Bergen kommune bruker "99" for dette, og for enkelhets skyld kan vel alle gjøre det.

Fila v_leka_oren_tilgang.txt

{"changeType": "add", "newRecord": {"ORG_ENHET_ID": 3051, "FODSELSNR": «12345678910», "PRIORITET": 2, "ORG_NIVAA": 5}}
{"changeType": "delete", "oldRecord": {"ORG_ENHET_ID": 3051, "FODSELSNR": «11234567890», "PRIORITET": 1, "ORG_NIVAA": 5}}
{"changeType": "modify", "oldRecord": {"ORG_ENHET_ID": 3447, "FODSELSNR": «23456789901», "PRIORITET": 2, "ORG_NIVAA": 5}, "newRecord": {"ORG_ENHET_ID": 3447, "FODSELSNR": "23456789901», "PRIORITET": 1, "ORG_NIVAA": 5}}

v_leka_ressurs

Dette er helt enkelt alle ansatte i kommunen. Nødvendige felter er beskrevet i teknisk dokumentasjon. KS Læring benytter fødselsnummeret som brukernavn for å være Idporten-kompatibel og dette kravet er derfor absolutt.

Flere kommuner sparer på ad-lisensene, men vil gjerne ha de ansatte over i KS Læring likevel. Vi har derfor laget noen rutiner for å håndtere brukere som mangler ad-konto og e-post.

 • Hvis brukeren mangler AD-brukernavn, benyttes fødselsnummeret som brukernavn i *.weblogin.no, ellers brukes ad-brukernavnet. Når de overføres til KS Læring er fødselsnummeret ALLTID brukernavn.
 • Hvis brukeren mangler e-postadresse, genererer vi en fiktiv adresse på formen *@byttmegut.no. Denne overføres til KS Læring. Hvis brukeren selv endrer denne adressen til f.eks. sin privatadresse, beholdes denne private adressen også ved senere synkroniseringer. Først når det kommer en virkelig e-postadresse fra TARDIS overstyres den private og kommunen får igjen full kontroll over e-postadressen.

Fila v_leka_ressurs.txt

{"changeType": "add", "newRecord": {"FODSELSNR": «12345678910», "RESSURSNR": "123180", "FORNAVN": "Sigmund", "MELLOMNAVN": «Lavnes», "ETTERNAVN": «Rekved», "EPOST": null, "BRUKERNAVN": null}}
{"changeType": "delete", "oldRecord": {"FODSELSNR": «23456789112», "RESSURSNR": "10230", "FORNAVN": «Davy», "MELLOMNAVN": "Wathne", "ETTERNAVN": «Belonk», "EPOST": «dwatne@en.kommune.no", "BRUKERNAVN": "nj841"}}
{"changeType": "modify", "oldRecord": {"FODSELSNR": «12456789210», "RESSURSNR": "12346", "FORNAVN": "Mariell", "MELLOMNAVN": null, "ETTERNAVN": «Portland», "EPOST": null, "BRUKERNAVN": null}, "newRecord": {"FODSELSNR": "12456789210", "RESSURSNR": «12346», "FORNAVN": "Mariell", "MELLOMNAVN": null, "ETTERNAVN": «Portland», "EPOST": "Mariell.portlandd@en.kommune.no", "BRUKERNAVN": "tt565"}}

v_leka_stilling

Dette er alle stillingene som en kommune opererer med. Disse mappes på kommunenavn.weblogin.no med jobbrollene en ønsker å benytte i KS Læring. Et eksempel:

 • Allmennlærer
 • Adjunkt
 • Adjunkt med opprykk
 • Lektor
 • Lektor med opprykk

Alle disse jobbrollene er relatert til undervisning på en skole og i KS Læring er det mest relevant å betrakte dem som "Lærer". Alle disse kan derfor mappes mot "Lærer" og en kan sette opp kompetansekrav for denne jobbrollen. Alle på kulepunktlista over vil da få dette kompetansekravet på seg i KS Læring og får automatisk opp alle kurs de må ta for å oppfylle kravet.

Fila v_leka_stilling.txt

{"changeType": "add", "newRecord": {"STILLINGSKODE": "7960003", "STILLINGSTEKST": "Lærer uten ped.utd.", "STILLINGSTEKST_ALTERNATIV": "Lærer uten ped.utd."}}

v_leka_ressurs_stilling

Det er denne fila som forteller KS Læring hvilke arbeidssteder og jobbroller en bruker har. Det kan være mer enn ett arbeidsted og mer enn en jobbrolle. En brukerprofil kan derfor ha flere rader med arbeidstedsinformasjon.

Fila v_leka_ressurs_stilling.txt

{"changeType": "add", "newRecord": {"FODSELSNR": «12345678910», "STILLINGSNR": "1003", "ORG_ENHET_ID": 5420, "STILLINGSKODE": "7076415", "STILLINGSTEKST": "Helsefagarbeider", "STILLINGSTEKST_ALTERNATIV": "Helsefagarbeider", "HOVEDSTILLING": "N"}}
{"changeType": "delete", "oldRecord": {"FODSELSNR": «23456789010», "STILLINGSNR": "1003", "ORG_ENHET_ID": 5120, "STILLINGSKODE": "6572000", "STILLINGSTEKST": "Assistent", "STILLINGSTEKST_ALTERNATIV": "Assistent", "HOVEDSTILLING": "J"}}
{"changeType": "modify", "oldRecord": {"FODSELSNR": «11234567891», "STILLINGSNR": "1004", "ORG_ENHET_ID": 945, "STILLINGSKODE": "9451092", "STILLINGSTEKST": "Avdelingsleder grunnskole", "STILLINGSTEKST_ALTERNATIV": "Avdelingsleder grunnskole", "HOVEDSTILLING": "J"}, "newRecord": {"FODSELSNR": "01116948857", "STILLINGSNR": "1004", "ORG_ENHET_ID": 945, "STILLINGSKODE": "9954001", "STILLINGSTEKST": "Avdelingsleder grunnskole", "STILLINGSTEKST_ALTERNATIV": "Avdelingsleder grunnskole", "HOVEDSTILLING": "J"}}

Verifisering av importfiler

Det vi ser etter for en TARDIS STATUS er:

Alle linjer skal være med ADD og MODIFY/DELETE skal ikke forekomme. Sjekker at korrekte variabler er brukt på hver rad.

v_leka_oren_tre_nivaa:

 • At det KUN er ett element på nivå 1 med en ORG_ENHET_ID oppgitt. ORG_ENHET_OVER er da -0-, NULL eller tom.
 • At det er et begrenset antall org-elementer på nivå 2 og med ORG_ENHET_OVER lik ORG_ENHET_ID for det ene på nivå 1.
 • At org-elementene på nivå 3 peker til ORG_ENHET_OVER på nivå 2 og ingenting annet.
 • Er det flere nivåer i fila (4-5-6-7) blir de ganske enkelt oversett.

v_leka_ressurs:

 • Sjekker at alle brukere kommer med fødselsnummer.

v_leka_ressurs_stilling:

 • Sjekker at antall rader er noenlunde i samsvar med antall rader i v_leka_ressurs. Litt avhengig av kommunesektor kan det f.eks. være mange delstillinger på en person, selv på samme arbeidssted.
 • Normalt er det flere rader i v_leka_ressurs_stilling enn i v_leka_ressurs.

v_leka_oren_tilgang:

 • Her SKAL det være lagt til PRIORITET 1 eller 2 på brukere på alle org-elementer. Mangler leder på et nivå 3-element vil varslinger gå til leder på nivået over (2) og det kan bli veldig mange e-poster.
 • Her KAN det være lagt til PRIORITET >2, gjerne «99» for gi rapporttilgang til andre brukere enn lederne.

v_leka_stilling:

 • Dette er normalt alle lønnskategoriene en har på ansatte. Det er ikke noe minumums/maksimumskrav til antall her - det avhenger av kommunen, men kan fort bli noen hundre rader.
 • Hver stilling skal ha sin unike STILLINGSKODE og skal kun gjentas EN gang for hver stillingskode. (Gjenstas stillingskoden er det den siste radens verdier som «vinner»)

Det vi ser etter for en TARDIS DIFF er:

Når en kjører en endringsspørring (TARDIS DIFF) hvor en henter ut alle endringer fra x dager bakover, brukes selvsagt MODIFY og DELETE i tillegg til ADD. Ellers er strukturen i hver av de fem filene identisk.

En MODIFY skal alltid på samme raden ha med hva som blir nye verdier jfr. teknisk dokumentasjon.

Oppsummering

En kan altså langt på vei sjekke kvaliteten på alle importfilene selv ved å følge disse enkle sjekkene. Uansett sjekker eFaktor alle importfiler til slutt og setter i gang første testkjøring med TARDIS STATUS for å se om alt er ok. Vi melder da tilbake om feil vi måtte finne.


Navigasjon

KS Læring - automatisk synkronisering av org-struktur