Testbank

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Spørsmålene i testbanken organiseres i kategorier, som igjen plasseres på følgende nivåer:

 • Globalt nivå (Alle spørsmål her er tilgjengelige for alle kurs overalt på portalen)
 • Kurskategorinivå (Alle spørsmål plassert her er tilgjengelige for alle kurs i denne kategorien og nedover)
 • Kursnivå (Spørsmål plassert her vil kun være tilgjengelige for quiz-er i samme kurs.)
 • Quiz-nivå (Spørsmålene deles ikke, de er kun i bruk i denne ene quizen)

Testbanken fremste egenskap er at den gjør det enkelte å gjenbruke eller dele spørsmål på tvers av kurs.

For å få tilgang til alle nivåene i testbanken må man enten være portaladministrator, superbruker eller ha en spesialrolle for testbanktilgang. Det siste alternativet anbefales.


Opprette kategorier

Eksempel på god organisering av testbanken

Innenfor de ulike nivåene i testbanken kan man opprette egne kategorier for å gruppere spørsmålene. Disse kategoriene bør opprettes på en logisk måte sånn at man vet hva slags spørsmål de inneholder. Denne kategoristrukturen kan sammenlignes med en mappestruktur på en datamaskin. De kategoriene du har tilgang til ser de ved å gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Testbank > Kategorier. Nederst på samme side kan du også opprette nye kategorier. Det gjør du ved å fylle inn et navn (helst beskrivende) i feltet "Navn", og så velge plassering fra nedtrekksmenyen "Plassering". Feltet "Beskrivelse" er ikke påkrevd, men det kan være lurt å fylle det inn dersom navnet på kategorien ikke var beskrivende nok. Når dette er gjort trykker du på knappen "Opprett ny kategori".

I bildet til høyre ser du hvordan kategoriene kan organiseres på en god måte. De viste kategoriene ligger på det globale nivået sånn at det er tilgjengelig for alle kurs på portalen. Tallene i parentes bak kategorinavnene viser hvor mange spørsmål som er lagt til i kategorien.

Utfylling av skjema for ny kategori i testbanken

For å legge til en kategorien "Insekter" for Naturfag 1.-4. klasse må man fylle inn skjemaet for opprettelse av ny kategori på følgende måte:

 • Overordnet kategori: Her velges stien Globalt nivå > Topp > Naturfag > Naturfag 1.-4.klasse
 • Navn: Her skriver du inn "Insekter"
 • Kategori-informasjon: Dette feltet lar du være tomt.

Gjør du dette vil kategorien se ut som på bildet under:


Plassering av den nye kategorien i testbanken


Flytte på eksisterende kategorier

Det vil ofte være aktuelt å flytte på enkelte kategorier i testbanken. Dette kan enklest gjøres ved å gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Testbank > Kategorier, og trykke på tannhjulikonet bak den kategorien du ønsker å flytte på. Da velger du bare en ny plassering fra nedtrekksmenyen "Overordnet plassering" og trykker på knappen "Lagre endringer".

Et annet alternativ for å flytte på kategoriene er bruke pilene som vises i kategorivisningen for testbanken.

 • Oppoverpil flytter kategorien oppover på listen innenfor samme nivå (Beholder samme overordnet plassering)
 • Nedoverpil flytter kategorien nedover på listen innenfor samme nivå (Beholder samme overordnet plassering)
 • Venstrepil flytter kategorien opp et nivå i strukturen (Får ny overordnet plassering)
 • Høyrepil vil flytte kategorien ned et nivå i strukturen (Får ny overordnet plassering)

På bildene ser du hva som skjer når vi trykker på venstrepilen bak "Uke 10", oppoverpilen bak "Uke 12" og høyrepilen bak "Uke 14"

Legge til nye spørsmål

For å lage nye spørsmål direkte i testbanken må du gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Testbank > Spørsmål. Velg kategorien du ønsker å plassere spørsmålet i fra nedtrekksmenyen og trykk på knappen "Lag nytt spørsmål".


Flytte på spørsmål

For å flytte spørsmål fra en kategori til en annen, må du gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Testbank > Spørsmål. Velg kategorien du ønsker å flytte spørsmål fra i nedtrekksmenyen. Når du får opp spørsmålslisten så krysser du av for de spørsmålene som skal flyttes. Deretter velger du kategorien de skal flyttes til fra nedtrekksmenyen under spørsmålene. Så trykker du på knappen "Flytt til" for å fullføre flyttingen av spørsmål.

Eksport/import av spørsmål

For å eksportere spørsmål fra testbanken må du gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Testbank > Eksport. På siden du kommer til må du først velge hvilket format du ønsker å eksportere spørsmålene i. Her anbefaler vi å krysse av for "Moodle XML-format". Dette er det beste formatet dersom spørsmålene skal importeres til en annen Moodle-portal eller til en leksjon.

Det neste du må gjøre er å velge hvilken kategori spørsmålene skal hentes fra i nedtrekksmenyen "Eksportkategori". Merk at spørsmål som ligger i underliggende kategorier ikke blir med i eksportfilen. Til slutt kan du merke av for om du også vil eksportere kategorien og konteksten til filen. Det anbefales bare å krysse av for dette dersom du skal importere spørsmålene til en annen Moodle-portal som er på samme eller nyere versjon. Trykk på knappen "Eksporter spørsmål til en fil" for å fullføre eksporten. Filen skal lastes ned automatisk.

For å importere spørsmål til testbanken må du gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Testbank > Import

Importere spørsmål til en leksjon

Først må du eksportere spørsmålene fra en kategori på vanlig måte. Husk å velge Moodle XML-format. Etter at du har lastet ned eksportfilen, går du til den aktuelle leksjonen og trykker der det står "Hent inn spørsmål". Du finner denne teksten på:

 • Førstesiden i en leksjon uten innhold
 • I nedtrekksmenyen "Legg til ny side..." som du finner når du velger fanen "Rediger" og så "Slått sammen" i en leksjon med innhold
 • Over/under hver side i leksjonen når du velger fanen "Rediger" og så "Utvidet" i en leksjon med innhold

Du kommer nå til en ny side der du må angi formatet på fila du importerer (Moodle-XML om du følger rådene i denne guiden) i nedtrekksmenyen "Filformat" og så legge til filen med de eksporterte spørsmålene i filvinduet. Trykk på knappen "Hent" for å fullføre importen. Du vil nå få opp en side som viser alle de importerte spørsmålene. Merk at enkelte spørsmålstyper ikke støttes av leksjoner. Trykk på "Fortsett"-knappen for å fullføre importen