Tildele roller

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Her vil det bli gått gjennom hvordan man tildeler og fradeler roller på portalnivå og kategorinivå. Som standard er det bare rollene Protaladministrator, Leder og Kursoppretter som kan opprettes på ortal/kategorinivå, men dette kan endres dersom man legger til nye roller.

Legge til portaladministrator

Kun portaladministratorer kan legge til nye portaladministratorer. Dette gjøres på følgende måte:

 1. Gå til Administrasjon > Portalen > Brukere > Tillatelser > Portaladministrorer
 2. I høyre boks markerer du bruker(ne) du ønsker å legge til som portaladministratorer
 3. Klikk på knappen "Legg til"

Legge til andre roller

Standardrollen Leder kan kun tildeles av portaladministratorer, mens Kursoppretter-rollen også kan tildeles av ledere.

 1. Gå til Administrasjon > Portalen > Brukere > Tillatelser > Tildel roller
 2. Klikk på rollenavnet for den rollen du ønsker å tildele
 3. I høyre boks markerer du bruker(ne) du ønsker å legge til som portaladministratorer
 4. Klikk på knappen "Legg til"

Tildele roller på kateorinivå

Som standard er det bare "Leder" og "Kursoppretter" rollene som kan tildeles på kategorinivå. Her gjelder også de vanlige begrensningene om hvem som kan tildele rollene.

 1. Gå til aktuell kategori
 2. Gå til Administrasjon > Kategoriadministrasjon > Tildel roller
 3. Klikk på rollenavnet for den rollen du ønsker å tildele
 4. I høyre boks markerer du bruker(ne) du ønsker å legge til som portaladministratorer
 5. Klikk på knappen "Legg til"

Fradele roller

Dette gjøres omtrent på samme måte som tildeling, og de samme begrensningene gjelder.

 1. Gå til samme sted som du tildelte rollen
 2. I venstre boks markerer du brukeren du ønsker å fradele rollen
 3. Klikk på knappen "Fjern"