Trønder Energi

Fra Efaktor Wiki

Sammendrag

TrønderEnergi arbeider for å skape verdier gjennom miljøvennlig produksjon og distribusjon av energi til det beste for regionen. Konsernets omsetning er på rundt 1,7 MRD og vi har ca 450 ansatte. TrønderEnergi er organisert som et konsern med TrønderEnergi AS som morselskap og en rekke datterselskaper. Konsernet har tre forretningsområder: Energi, Nett og Marked.

Datterselskapet TrønderEnergi Kraft AS har ansvaret for kraftproduksjon og kraftomsetning i engrosmarkedet og produserer ca 2,1 TWh årlig. Av dette er 200 GWh vindkraft. Selskapet TronderPower Ltd eier og driver et kraftverk i Bugoye i Uganda og har en produksjon på 82 GWh.

Datterselskapet TrønderEnergi Nett AS har ansvar for energitransport, utbygging, drift og vedlikehold av regional- og distribusjonsnettet. Selskapet har i overkant av 130.000 nettkunder. TrønderEnergi Nett eier datterselskapet TrønderEnergi Elektro AS som driver virksomhet knyttet til ekstern installasjon, gatelys og montasjevirksomhet. TrønderEnergi Nett AS eies 15% av KLP og 85% av TrønderEnergi AS. Mer om nettleien til TrønderEnergi Nett.

Forretningsområde Marked består av TrønderEnergi Marked AS som har ansvar for kraftsalg til sluttbrukermarkedet og TrønderEnergi Service AS som forvalter konsernets kundeservice.

TrønderEnergi eies av 24 kommuner i Sør-Trøndelag og Nordmøre Energiverk AS.

TrønderEnergi har kursportalen https://kurs.tronderenergi.no

Dossier Læring

Utviklingsprosjekter

Outlook-integrasjon med Moodle

Workshop 28/10 2016

TE Design 28/10

TE Organisering av kurs 28/10

TE Registrering av kursdeltakere 28/10

Relevante brukerguider

TE: Opprette nye kurs

Manual for oppsett av kursfullføring

TE: Innholdsproduksjon

TE: Administrasjon av eksterne brukere

Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

TE: Tildeling av administratorrettigheter

Synkronisering med brukergrupper