Utmerkelser

Fra Efaktor Wiki
Hopp til navigering Hopp til søk

Sammendrag

Utmerkelser er en type belønning du kan gi kursdeltakere når de har oppnådd noe i kurset. Tildeling av utmerkelse kan skje etter tre ulike typer kriterier:

 1. Manuell tildeling
 2. Fullføring av en eller flere aktiviteter
 3. Fullføring av hele kurset

I den norske oversettelsen så brukes utmerkelse og merke litt om hverandre.

Oppsett

 1. Gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Utmerkelser > Legg til ny utmerkelse
 2. Fyll inn feltene de påkrevde feltene. Bildet som lastes opp bør være på 180x180 piksler.
 3. Trykk på "Opprett utmerkelse"
 4. Trykk på "Kriterier"
 5. Angi måten utmerkelsen skal tildeles på fra nedtrekksmenyen "Angi et utmerkelses-krav"

Fortsett oppsettet ut fra hvilken tildelingsmetode du valgte

Manuell tildeling

 1. Kryss av for hvilke roller som skal kunne dele ut utmerkelsen
 2. Kryss av for om det er nødvendig at en eller alle de valgte rollene må tildele utmerkelsen
 3. Trykk på "Lagre"
 4. Trykk på knappen "Aktiver tilgang" for å aktivere utmerkelsen slik at den kan tildeles brukere

Aktivitetsfullføring

 1. Kryss av for hvilke aktiviteter som må fullføres for at utmerkelsen skal deles ut, og eventuelt en dato som aktiviteten må fullføres innen. Merk at kun aktiviteter som har satt opp med aktivitetsfullføring (både manuell og betinget) vil vises i listen.
 2. Kryss av for om det er nødvendig at en eller alle de valgte rollene må tildele utmerkelsen
 3. Trykk på "Lagre"
 4. Trykk på knappen "Aktiver tilgang" for å aktivere utmerkelsen slik at den kan tildeles brukere

Kursfullføring

 1. Angi kurskarakteren som må oppnås for at utmerkelsen skal deles ut, og eventuelt en dato som kurset må fullføres innen.
 2. Trykk på "Lagre"
 3. Trykk på knappen "Aktiver tilgang" for å aktivere utmerkelsen slik at den kan tildeles brukere

Det er mulig å kombinere disse 3 tildelingsmetodene, samt mulig å legge til flere av den samme. Det siste vil være mest aktuelt for kriterier basert på aktivitetsfullføring

Administrere utmerkelser

For å gjøre dette må du gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Utmerkelser > Administrer utmerkelser. Du vil her få opp en knapp for å legge til en ny utmerkelse og en liste med de utmerkelsene som allerede finnes i kurset.

Endre kriterier

For å gjøre dette må du først trykke på utmerkelsen i listen over utmerkelser. Du vil nå få opp et vindu med 5 faner:

 • Oversikt
 • Endre detaljer
 • Kriterier
 • Melding
 • Mottakere (x)
 1. Åpne fanen "Kriterier"
 2. Dersom utmerkelsen er aktiv må du trykke på knappen "Deaktiver tilgang" før du kan gjøre noen endringer. Merk at du kan heller ikke gjøre noen endringer i en utmerkelse som allerede er utdelt.
 3. Trykk på tannhjulet bak et at kriteriene for å endre på kriteriene, eller legg til et nytt kriterie fra nedtrekksmenyen eller trykk på krysset bak et av kriteriene for å slette det.
 4. Følg samme instruksjoner som når du satte opp utmerkelsen

Dele ut en utmerkelse manuelt

 1. Gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Utmerkelser > Administrer utmerkelser
 2. Trykk på utmerkelsen du ønsker å tildele
 3. Åpne fanen "Mottakere (x)"
 4. Trykk på knappen "Tildel utmerkelse"
 5. Marker mottakeren av merket i boksen "Potensielle mottakere av utmerkelsen" og trykk på knappen "Tildel utmerkelse <"

Merk at du må ha den rollen som er spesifisert i utmerkelseskriteriene for å kunne tildele en utmerkelse manuelt

Slette en utmerkelse

 1. Gå til Administrasjon > Kursadministrasjon > Utmerkelser > Administrer utmerkelser
 2. Trykk på krysset bak utmerkelsen du ønsker å slette
 3. Trykk på knappen under det slette-alternativet du ønsker å bruke. Advarsel: Det kommer ikke opp noen bekreftelsesmelding etter at du har trykket på en av knappene.